EN

Kvartal - kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj
VI-3/4-2009

Cijena: 15 kn
Naruči online

Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance

Uredništvo: Ivana Haničar Buljan, Irena Gessner, Iva Körbler, Krasanka Majer, Petar Prelog, Vlatka Stagličić Carić, Ratko Vučetić, Danko Zelić

Savjet časopisa: Željka Čorak, Ljiljana Kolešnik, Predrag Marković, Tonko Maroević

Lektura i korektura: Maja Trinajstić

Skeniranja i obrada fotografija: Paolo Mofardin

Prijelom i grafička priprema: _ured, Zagreb

Impresum

sadržaj:
 

SJEĆANJE

Diana Vukičević Samaržija 
Josip Stošić (1935.-2009.)

Leila Mehulić 
Darko Glavan (1951.-2009.)

Tonko Maroević 
Božidar Gagro (1937.-2009.)

IZLOŽBE

Ljerka Dulibić 
Povodom izložbe Beato Angelico. L'alba del Rinascimento

Flora Turner-Vučetić 
Dubrovački motivi u opusima Marianne i Adriana Stokesa

Jagoda Marković 
Idealizacija Dalmacije

Sanjin Mihelić 
Europsko, a naše

Libuše Jirsak 
Pomak prema europskoj povijesti umjetnosti

Svjetlana Sumpor 
Ljepota malih stvari

STALNI POSTAVI

Sandi Bulimbašić 
Ostvarenje splitskog sna

Frano Dulibić 
O problemima doniranih zbirki i njihove prezentacije

NOVA IZDANJA

Ivan Josipović 
Dragulj na izvoru rijeke

Marijan Bradanović 
Pregled dostojan značaja teme

Sanja Cvetnić 
Portreti za sva vremena

Marija Stagličić 
Urbanizam i arhitektura u funkciji modernizacije

Ana Šverko 
Panorama početaka europske konzervacije

Lovorka Magaš 
Hinko Juhn – otet zaboravu

Ive Šimat Banov 
Životna odanost keramici

Irena Gessner 
Tošo Dabac u novom ruhu

Jadranka Vinterhalter 
Vižintinovo otvaranje puteva novom

Darja Radović Mahečić 
Fenomen međunarodnih izložbi i Richterova inžinjerska umjetnost

Tomislav Premerl 
Kada kritika postaje teorija

Joško Belamarić 
Originalno svjedočanstvo gledanja

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI

Katarina Briški 
Uz franjevački jubilej

Darka Bilić 
Umjetnički kontakti između Terraferme, Istre i Dalmacije

Viki Jakaša Borić 
Identitet malih gradova kao potencijal za razvitak

Jasna Rotim Malvić 
O planiranju konzervacije arhitektonske baštine 20. stoljeća

ZAŠTITA BAŠTINE

Biserka Dumbović Bilušić 
Određenje pojma kulturno-povijesne cjeline u kontekstu recentne konzervatorske teorije i prakse

ISTRAŽIVANJA

Tin Turković, Nikolina Maraković 
Projekt IRCLAMA Međunarodnoga istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu

Radoslav Tomić 
Slika Mateja Ponzonija Pončuna u crkvi Sv. Nikole u splitskom Velom Varošu

Zlatko Karač 
Mala ortodoksna sinagoga u Rijeci - povijest i obnova

OBLJETNICE

Barbara Vujanović 
Pet desetljeća Atelijera Meštrović u Zagrebu

INTERDISCIPLINARNI PRISTUPI

Jasenka Gudelj 
Interdisciplinarni pristup gradu: Sarajevo i pamćenje

NOVI MAGISTERIJI I DISERTACIJE

Iris Slade 
Angjeo Uvodić – karikaturist, grafičar i slikar

Sunčica Mustač 
Kamena skulptura crkve sv. Mihovila u Banjolama u kontekstu ranoromaničkog kiparstva Istre

Vjekoslav Jukić 
Srednjovjekovna umjetnička topografija istočnohrvatske ravnice (od 11. do početka 14. stoljeća)

Arijana Rožić Brakus 
Anđeo Uvodić u kontekstu splitske likovne scene

Nikolina Maraković 
Zidno slikarstvo u Istri od 11. do 13. stoljeća. Revalorizacija lokalne umjetničke baštine u europskom kontekstu

Joško Belamarić 
Dioklecijanova palača – razmatranja o okolnostima utemeljenja i izvornoj funkciji

NAJAVE