EN

Stjepan Planić 1900. - 1980. : iz arhiva arhitekta = from the architect’s records
gl. ur. Ivan Kožarić ; koncepcija izložbe Darja Radović Mahečić, Ivana Haničar

ISBN IPU: 953-6106-48-5
Cijena: rasprodano

[prijevod na engleski Vesna Mahečić ; fotografije Damir Fabijanić ; glavni urednik Ivan Kožarić ; koncepcija izložbe Darja Radović Mahečić, Ivana Haničar]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka : Institut za povijest umjetnosti, 2003. - 144 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.
 

KATALOG IZLOŽBE održane u Gliptoteci HAZU,
Zagreb, prosinac 2003. - siječanj 2004.

[prijevod na engleski Vesna Mahečić ; fotografije Damir Fabijanić]


sadržaj:

Impresum

Radovan Ivančević:

Predgovor: Stjepan Planić i avangarda hrvatske arhitekture tridesetih godina

- Foreword: Stjepan Planić and the Croatian Architecture Avant-garde of the Thirties

Darja Radović Mahečić, Ivana Haničar:

O koncepciji izložbe - On the Conception of the Exhibition

Darja Radović Mahečić:

Treba znati... o arhitektu Stjepanu Planiću - One Ought to Know ... About the Architect Stjepan Planić

Stjepan Planić:

Treće pismo o stanovanju (1937.) - The Third Letter on Housing (1937)

Darja Radović Mahečić:

Životopis Stjepana Planića - Stjepan Planić's Biography

Darja Radović Mahečić:

Izabrana bibliografija - Selected Bibliography

Ivana Haničar:

Popis projekata - List of Projects