Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 1-2 (1972)

Issue No. 1-2 (1972)

Glavni i odgovorni urednik: Josip Stošić
Savjet uredništva: Lada Benzon-Kavurić, Željka Čorak, Igor Fisković, Eugen Franković, Grgo Gamulin, Nada Grujić, Vera Horvat-Pintarić, Radovan Ivančević, Đurđa Kovačić, Vladimir Marković, Andrija Mohorovičić, Marija Planić-Lončarić, Milan Prelog, Ivanka Reberski, Tihomil Stahuljak
Uredništvo: Anđelko Badurina, Željka Čorak, Eugen Franković, Josip Stošić, Krešimir Tadić

Sadržaj

3‒6
Milan Prelog
Dubrovnik

7‒12
Nada Grujić
Metode istraživanja starih urbanih aglomeracija: Dubrovnik
Methods of Research in Old Urban Agglomerates: Dubrovnik

13‒21
Vladimir Marković
Anton Erhard Martinelli: graditelj Althanovog dvorca u Čakovcu
Anton Erhard Martinelli: Builder of Althan Castle at Čakovec

23‒32
Grgo Gamulin
Pabirci za sljedbenike G. B. Piazzette
Gleanings for the followers of G. B. Piazzetta

33‒42
Đurđica Cvitanović
Majstorsko djelo graditelja Josipa Pazelta
The Masterpiece of the Builder Josip Pazelt

43‒56
Kruno Prijatelj
Doprinos aktivnosti švicarskih štukatera u Hrvatskoj
A Contribution to the Activity of Swiss Stucco Artists in Croatia

57‒67
Oto Švajcer
Slikar Franjo Pfalz
The Painter Pfalz

68‒93
Anka Bulat-Simić
Minijaturisti zagrebačkog kruga 1840./1850.
Miniaturists of the Zagreb circle 1840/1850

GRAĐA

94‒115
Anđelko Badurina
Iluminirani rukopisi samostana Male Braće u Dubrovniku
Illuminated Manuscripts of the Little Brethren Monastery in Dubrovnik

116‒120
Ljiljana Nikolajević
Prilog dokumentaciji o gotičkoj sakralnoj arhitekturi u sjevernoj Hrvatskoj
Contribution to the Documentation on the Gothic Sacral Architecture in Northern Croatia

121‒127
Diana Samaržija
Dvorac Horvacka u Hrvatskom Zagorju
Horvacka Castle

DOKUMENTI

128‒135
Jakov Stipišić – Radojko Vladimir Tončić
Corona Venetorum, British Museum, Add Mss No. 27430
Corona Venetorum, British Museum, Add Mss No. 27430

BIBLIOGRAFIJA

136‒146
Ivanka Reberski (ur.)
Popis radova Instituta za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (1961./1972.)

-
Cijena: 2,65 €

Cijena: 20.00 kn