Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 8 (1984)

Issue No. 8 (1984)


Glavni urednik
Milan Prelog

Urednica broja
Ivanka Reberski

Izdavački savjet
Anđelko Badurina, Željka Čorak, Igor Fisković, Eugen Franković, Nada Grujić, Radovan Ivančević, Đurđa Kovačić, Zvonko Maković, Jagoda Marković, Vladimir Marković, Ivo Maroević, Tonko Maroević, Marija Planić-Lončarić, Milan Prelog, Ivanka Reberski, Davorin Stepinac, Josip Stošić, Biserka Tadić

Urednički odbor
Anđelko Badurina, Tonko Maroević, Milan Prelog, Ivanka Reberski, Davorin Stepinac, Biserka Tadić

Impresum

5
Redakcija
Koprivnica – organizacija prostora: uvodne napomene

7‒31
Marija Planić-Lončarić
Organizacija prostora grada Koprivnice do 19. stoljeća
Spatial Organization of the City of Koprivnica up to the Nineteenth Century

33‒43
Miljenka Fischer
Razvoj organizacije prostora Koprivnice od 18. stoljeća do danas
The Development of Space Organization in Koprivnica from the 18th Century to the Present Day

45‒53
Zdenko Balog
Klasicistička palača u gradu Buzetu – prijedlog za rekonstrukciju
Classicist Palace in Buzet – Project of Reconstruction

55‒61
Željka Čorak
Trnje: korekcija kao projekcija
Trnje: Correction as Projection

63‒71
Đurđica Cvitanović
Graditelj Hans Alberthal
The Builder Hans Alberthal

73‒82
Grgo Gamulin
Prijedlozi za slikarstvo 17. stoljeća u Francuskoj
Proposals and Hypotheses for 17th Century Painting in France

83‒88
Oto Švajcer
Sigmund Landsinger, biografski osvrt na razdoblje do 1896. godine
Sigmund Landsinger, biografical retrospection on the period up to 1896

89‒93
Kruno Prijatelj
Za biografiju Pellegrina Brocarda, slikara nadbiskupa Ludovica Beccadelija
A Contribution to the Biography of Pellegrino Brocardo, Painter employed by Archbishop Ludovico Beccadelli

95‒113
Mihovil Andrijašević
Prilozi za proučavanje razvitka riječke luke do 1800. godine. I. dio: Analiza geografskih prikaza, planova i nacrta luke
The Development of the Rijeka Harbour up to 1800. Part I.

115‒134
Anđelko Badurina
Iluminirani rukopisi katedrale u Osoru
The Illuminated Manuscripts in Osor Cathedral