Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 9 (1985)

Issue No. 9 (1985)


Odgovorni urednik
Milan Prelog

Glavna urednica
Ivanka Reberski

Izdavački savjet
Milan Prelog (predsjednik), Anđelko Badurina, Miljenka Fischer, Igor Fisković, Eugen Franković, Katarina Horvat Levaj, Radovan Ivančević, Miljenko Jurković, Đurđa Kovačić, Zvonko Maković, Jagoda Marković, Vladimir Marković, Ivo Maroević, Marija Planić-Lončarić, Ivanka Reberski, Davorin Stepinac, Josip Stošić, Biserka Tadić, Krešimir Tadić, Diana Vukičević-Samaržija, Predrag Vuković

Urednički odbor
Anđelko Badurina, Tonko Maroević, Milan Prelog, Ivanka Reberski, Davorin Stepinac, Biserka Tadić

Impresum

5
Uredništvo
Anđela Horvat – in memoriam. 18. 3. 1911.–26. 9. 1985.

7‒23
Milan Prelog – Miljenka Fischer – Marija Planić-Lončarić
Umjetnička topografija Hrvatske – model: Koprivnica
Croatia's Artistic Topography (Model: Koprivnica)

25‒27
Marija Planić-Lončarić – Ljuboka Ričko
Zavjetna crkva B. D. Marije u Močilama kraj Koprivnice – opis i tipologija
Votive Church of the Blessed Virgin Mary in Močila – Description and Typology

29‒35
Ivy Lentić-Kugli
Zavjetna crkva B. D. Marije u Močilama kraj Koprivnice – historijat i inventar
The Votive Church of the Blessed Virgin in Močila near Koprivnica – History and Inventory

37‒61
Mihovil Andrijašević
Prilozi za proučavanje razvitka riječke luke. II. dio: Analiza geografskih prikaza, planova i nacrta grada i luke od 1800. do 1870. godine
Contributions to Research into the Development of Rijeka Harbour (Part II)

63‒71
Grgo Gamulin
Prijedlozi i hipoteze za slikarstvo seicenta u Italiji
Propositions and Hypotheses Concerning Seicento Painting in Italy

73‒83
Ivo Maroević
Zgrada župnog dvora u Prelogu
The Parsonage at Prelog

84
ZNANSTVENI SKUP U POVODU 40. OBLJETNICE OSLOBOĐENJA ZAGREBA [Zagreb, 7. svibnja 1985] – REFERATI

85‒87
Eugen Franković
Urbanističko planiranje Zagreba od 1945. do 1985.
The Town Planning (Zoning) of Zagreb from 1945 to 1985

88‒90
Miljenka Fischer
Neke primjedbe o oblikovnim značajkama nove izgradnje u južnom Zagrebu
Some Remarks about the Formal Characteristics of New Construction in Southern Zagreb

91‒92
Tonko Maroević
Od stvaralaštva u slobodi do slobode stvaralaštva (prolegomena za raspravu o tipologiji i periodizaciji likovnih manifestacija u poslijeratnom razdoblju)
From Art in Freedom to Freedom in Art

93‒97
Ivanka Reberski
Prva samostalna likovna izložba u Zagrebu nakon oslobođenja 1946. godine
The First One-Man Painting Exhibition in Zagreb after the Liberation (1946)

98‒99
SUMMARIES

-
Sold out.