Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 10 (1986)

Issue No. 10 (1986)


Odgovorni urednik
Milan Prelog

Glavna urednica
Ivanka Reberski

Grafički urednik
Marcel Bačić

Urednički odbor
Anđelko Badurina, Tonko Maroević, Milan Prelog, Ivanka Reberski, Davorin Stepinac, Biserka Tadić

Impresum

7‒39
Nada Grujić
Dubrovnik – Pustijerna. Istraživanja jednog dijela povijesnog tkiva grada
Dubrovnik – Pustijerna. Researching one historical segment of the City

41‒68
Katarina Horvat
Hum: razvoj grada
Hum – Development of the Town

69‒81
Grgo Gamulin
Prijedlozi za slikarstvo renesanse i manirizma u Veneciji
Contributions to the Painting of Renaissance and Mannirism in Venice

83‒89
Miljenko Jurković
Ranosrednjovjekovni latinski natpisi s Pelješca (Epigrafski i stilski pokazatelji kao faktori za dataciju natpisa ranog srednjeg vijeka)
Early Medieval Latin Inscriptions in Pelješac (Epigraphic and stylistic factors helping the dating of early medieval inscriptions)

91‒99
Eugen Franković
Amfiteatar u Puli: izvještaj o projektu adaptacije i radovima u toku
The Amphitheatar in Pula (a report about the project for its reconstruction and work in progress)

-
Sold out.