Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 16 (1992)

Issue No. 16 (1992)


Urednica
Ivanka Reberski

Uredništvo
dr. Tonko Maroević, dr. Ivanka Reberski, mr. Andrej Žmegač (urednici), dr. Vladimir Marković, mr. Davorin Stepinac, mr. Biserka Tadić (članovi)

Impresum

7‒9
Anđelko Badurina
Bizantski plovni put po vanjskom rubu sjevernih jadranskih otoka
The Byzantine Sea Route along the Outer Edge of the North Adriatic Islands

11‒17
Marina Vicelja
Južnoistarska grupa spomenika ranosrednjovjekovne skulpture
South Istrian Group of Monuments of the Early Medieval Sculpture

19‒27
Ivica Žile
Rezultati arheoloških istraživanja u palači Kaboga 2–4 u Dubrovniku
Results of the Archeological Research in the Kaboga Palace 2–4 in Dubrovnik

29‒40
Vanja Kovačić
Fortifikacije grada Omiša
Fortifications of the Town of Omiš

41‒53
Katarina Horvat-Levaj
Građevni razvoj srednjovjekovnoga bloka u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Na primjeru bloka omeđena ulicama Od puča, Pracatovom, Između polača i Božidarevićevom
Architectural Development of a Medieval Block in the Historical Core of Dubrovnik. Using the Example of the Block Bounded by the Following Streets: Od puča, Pracatova, Između polača and Božidarevićeva

55‒65
Radovan Ivančević
Geneza arhitektonskog rješenja trogirske kapele (1468.)
The Genesis of the Trogir Chapel Architectural Project (1468)

67‒75
Andrej Žmegač
Veliki Tabor – interpretacija arhitekture
Veliki Tabor – Interpretation of Architecture

77‒96
Cvito Fisković
Župna crkva u Blatu na Korčuli
The Parish Church in Blato on the Island of Korčula

97‒105
Zoraida Demori Staničić
Palma Mladi i protureformacija. Slika sv. Hijacinta u Starom Gradu na Hvaru
Junior and Counter Reformation. The Painting of St. Hyacinth in Stari Grad on the Island of Hvar

107‒114
Marija Stagličić
Zbirka slika zadarskog plemića Jerolima Soppea (oko 1600.–1669.)
The Painting Collection of the Zadar Nobleman Jerolim Soppe (around 1600–1669)

115‒123
Sandra Križić Roban
Prilog tipologiji stambene arhitekture 17. i 18. stoljeća u Zagrebu
A Contribution to the Typology of Residential Architecture of the 17th and 18th Centuries in Zagreb

125‒138
Nina Kudiš
Istarski opus slikara Moreschija nastao u prvoj polovici 17. stoljeća
Istrian Opus of the Painter Moreschi Made in the First Half of the 17th Century

139‒141
Radoslav Tomić
Slika Nicole Grassija u Osoru
Nicola Grassi's Painting in Osor

143‒147
Kruno Prijatelj
Novi podaci o splitskom baroknom slikaru Sebastijanu Deviti (De Vita)
Nuovi contributi su Sebastiano Devita (De Vita), pittore spalatino dell'età barocca

149‒158
Alena Fazinić
Liturgijsko srebro i zavjetno zlato iz Smokvice i Čare na otoku Korčuli
Liturgical Silver and Votive Gold from Smokvica and Čara on the Island of Korčula

159‒167
Marija Mirković
Slojevitost ikonološkoga programa zidnih slika u dakovačkoj katedrali
Complexity of the Iconological Program of the Wall Paintings in the Đakovo Cathedral

169‒197
Snješka Knežević
Regulatorna osnova Milana Lenucija za dio Zagreba od željezničke pruge do rijeke Save iz 1907.
Milan Lenuci's City Plan for the Part of Zagreb from the Railroad Line to the Sava River from 1907

199‒215
Darja Radović
Željeznička kolonija u Maksimiru u kontekstu radničkih naselja nastalih u Zagrebu izmedu dva svjetska rata
The Railroad Colony in Maksimir in the Context of Workers' Communities which Developed in Zagreb in the Period between the Two World Wars

217‒225
Oto Švajcer
Osječko slikarstvo izmedu dva rata (1918.–1940.)
The Osijek Painting between the Two Wars (1918–1940)

227‒233
Jelena Uskoković
Meštrovićeve skulpture u zbirci Sveučilišta u Syracusi (SAD)
Meštrović's Sculptures in the Collection of the Syracuse University, USA

235‒252
Ivo Maroević
Zagrebačka arhitektura osamdesetih godina
The Zagreb Architecture of the Eighties

253‒256
Žarka Vujić
Po(r)uke prošlosti: sudbina zagrebačkih umjetničkih muzeja za vrijeme drugoga svjetskog rata
Messages of the Past: the Fate of the Zagreb Art Museums during World War II

257‒263
Ljiljana Kolešnik
Koncept izgradnje baze podataka povijesno-umjetničke baštine Hrvatske
Croatia's Art Heritage Data Base Development Concept

MARIJA PLANIĆ-LONČARIĆ: IN MEMORIAM

265‒267
Radovan Ivančević
In memoriam. Marija Planić-Lončarić i istraživanje prostora

267
Đurđa Kovačić
Biografija dr. Marije Planić-Lončarić (1933.–1992.)

268‒269
Žarka Vujić
Bibliografija dr. Marije Planić-Lončarić