Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 19 (1995)

Issue No. 19 (1995)


Urednica
Ivanka Reberski

Urednički savjet
Urednici: Ivanka Reberski (Zagreb), Tonko Maroević (Zagreb), Lada Kavurić (Zagreb); članovi: Vladimir Marković (Zagreb), John Sell (London), Davorin Stepinac (Zagreb), Đurđica Šegota (Mexico City), Andrej Žmegač (Zagreb)

Impresum

7‒19
Zlatko Uzelac
Sjeverni portal crkve Sv. Dimitrija (Sv. Duha) u Požegi
Northern Portal of the Church of Saint Demetrius (Holy Spirit) in Požega

21‒35
Biserka Dumbović Bilušić
Formiranje i razvoj urbanog prostora Samobora
The Beginnings and Development of Urban Samobor

37‒51
Danko Zelić

Gradski statut kao izvor za povijest urbanog razvoja Šibenika
„Volumen statutorum civitatis Sibenici“ as the Source for the Study of Medieval Urban Development of Šibenik

53‒62
Predrag Marković
Kapiteli 18. st. u ranoromaničkoj crkvi Sv. Martina u Sv. Lovreču (Pazenatičkom)
Eighteenth Century Capitals in the Early Romanesque Church of Saint Martin at Lovreč (Pazin)

63‒67
Marija Stagličić
Srušena crkva Sv. Antuna Opata u Zadru ‒ idejna rekonstrukcija
Demolished Church of Saint Anthony Abbot in Zadar ‒ reconstruction proposal

69‒91
Katarina Horvat-Levaj
Dubrovačke barokne palače izgorjele u napadu na grad 6. prosinca 1991. godine
Baroque Palaces in Dubrovnik Destroyed by Fire in the Shelling of the City on December 6 1991

93‒102
Ivana Prijatelj Pavičić
Julije Klović i kardinal Alessandro Farnese
Julije Klović and Cardinal Alessandro Farnese

103‒107
Sanja Cvetnić
Kopije izgubljene Tizianove „Bogorodice žalosne“ u Zagrebu i Velom Lošinju
Copies of Titian’s Lost Grieving Madonna in Zagreb and Veli Lošinj

109‒113
Nina Kudiš

SIika Alessandra Maganze u Strossmayerovoj galeriji
A Painting by Alessandro Maganza at the Strossmayer Gallery

114‒121
Radoslav Tomić
Oporuka Jakova Cerinea
Jakov Cerineo’s Last Will

123‒131
Vinicije Lupis

Iznova o zlatarskoj obitelji Caenazzo
Once More about the Caenazzo Goldsmiths

133‒141
Jasna Galjer
20. stoljeće na zagrebačkom Gornjem gradu: izmedu projekta i realizacije
The Twentieth Century in the Upper Town of Zagreb: Between Project and Realization

143‒155
Ljiljana Kolešnik
Neostvareni Meštrovićev spomenik Jozefu Pilsudskom za Varšavu
Unrealized Warsaw Monument to Jozef Pilsudski by Ivan Meštrović

157‒167
Darja Radović Mahečić
Primjer međuratnog urbanizma ‒ mali natječaj za produljenje Dalmatinske ulice u Zagrebu iz 1930. godine
Small Competition for the Extension of Dalmatinska Street in Zagreb 1930; An example of urban planning between the two wars

169‒181
Željko Marciuš

Ikonografija ulice u hrvatskom slikarstvu izmedu dvaju svjetskih ratova
The Street Iconography of Croatian Painting Between the Two World Wars