Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 24 (2000)

Issue No. 24 (2000)


Odgovorni urednik
Ivanka Reberski

Urednici
Ivanka Reberski, Andrej Žmegač

Urednički savjet
Marcel Bačić, Vladimir Marković, Silvia Meloni Trkulja, Tonko Maroević, John Sell, Davorin Stepinac, Đurđica Šegota, Andrej Žmegač

Impresum

Sadržaj

7‒22
Ratko Vučetić
Prostorni razvoj srednjovjekovne Krapine
Urban development of the medieval Krapina

23‒34
Jagoda Marković
Povijesna slika otoka Žirja
Historical image of the island of Žirje

35‒60
Goran Vuković
Preobrazba Dubrovnika početkom 19. stoljeća
The transformation of Dubrovnik at the beginning of the 19th century

61‒72
Katarina Horvat-Levaj
Od baroknog klasicizma do neoklasicizma. Stilsko-tipološke transformacije stambene arhitekture Dubrovnika između 1780. i 1900. godine
From Baroque classicism to Neo-classicism. Transformations in style and typology of residential architecture in Dubrovnik between 1780 and 1900

73‒78
Marija Stagličić
Osvrt na graditeljstvo u Zadru od pada Mletačke Republike (1797.) do talijanske kapitulacije (1943.)
Architecture in Zadar from the fall of the Venetian Republic (1797) until the Italian capitulation (1943) – retrospect

79‒84
Ivo Maroević
Gradogradnja i zaštita spomenika u 19. stoljeću na hrvatskoj strani Jadrana
Urban building and the protection of monuments on the Croatian side of the Adriatic sea in the 19th century

85‒92
Vinicije B. Lupis
O neorenesansnom gradskom zvoniku u Dubrovniku
On the neo-renaissance belfry of the city of Dubrovnik

93‒112
Snješka Knežević
Urbanističke zamisli Viktora Kovačića
Viktor Kovačić's urban ideas

113‒126
Darja Radović Mahečić
Raša – grad-spomenik moderne arhitekture – Gustava Pulitzer-Finalija
Gustav Pulitzer-Finali's Raša – a town-monument of modern architecture

127‒134
Krunoslav Ivanišin
Arhitekt Nikola Dobrović i vizija demokratskoga grada
Architect Nikola Dobrović and the vision of a democratic city

135‒154
Milan Pelc
Ilustracije u tiskopisima Dobrića Dobrićevića (Boninus de Boninis)
Illustrated books printed and edited by Boninus de Boninis (Lastovo ca. 1457 – Treviso 1528)

155‒160
Sanja Cvetnić
Grafički listovi Johanna Christopha Haffnera u osječkih kapucina
The graphic work of Johann Christoph Haffner in the Osijek Capuchin church

161‒164
Radoslav Tomić
Djela Francesca Migliorija u Dalmaciji
Francesco Migliori in Dalmatia

165‒170
Mirjana Repanić-Braun
Paulus Antonius Senser – osječki slikar ili slikar iz Pečuha?
Paulus Antonius Senser – a painter from Osijek or a painter from Pečuh?

171‒180
Vlatka Stagličić
N. Tommaseo i Fr. Salghetti-Drioli: dopisivanje kao poticaj za slikanje
Influence of Nicola Tommaseo on the painting of Francesco Salghetti Drioli

181‒186
Nikola Albaneže
Portret nepoznata muškarca – Vjekoslavu Karasu
Portrait of an unknown man – to Vjekoslav Karas

187‒204
Ljiljana Kolešnik
Autoportreti Naste Rojc: stvaranje predodžbe naglašenog rodnog identiteta u hrvatskoj umjetnosti ranog modernizma
Nasta Rojc's self-portraits: shaping of the sexualized female image in the Croatian art of early modernism

205‒207
Ivanka Reberski
Miljenka Fischer Devetak (1943.–2000.)