Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 26 (2002)

Issue No. 26 (2002)


Odgovorni urednik
Ivanka Reberski

Urednici
Ivanka Reberski, Andrej Žmegač

Urednički savjet
Marcel Bačić, Vladimir Marković, Silvia Meloni Trkulja, Tonko Maroević, Milan Pelc, John Sell, Davorin Stepinac, Đurđica Šegota, Andrej Žmegač

Impresum

Sadržaj

7‒18
Emil Hilje
Nikola Firentinac u Šibeniku 1464. godine
Nikola Firentinac in Šibenik in 1464

19‒29
Andrej Žmegač
Kaštel Nehaj kraj Senja
Nehaj Fortress near Senj

30‒48
Katarina Horvat-Levaj
Perasti u Visu ‒ kula, kuća i palača
Perasti in Vis ‒ Tower, House and Palace

49‒56
Sanja Cvetnić
Pastoralne i biblijsko-pastoralne teme bassaneških slika u Hrvatskoj
Pastoral and Biblical-Pastoral Subjects in the Paintings of Bassano Family and their Followers in Croatia

57‒68
Viki Jakaša
Barokna stambena arhitektura u Splitu
Baroque Residential Architecture in Split

69‒87
Ivana Prijatelj Pavičić, Jadranka Čoralić
Prilog poznavanju baroknih oltara u splitskoj katedrali
Contibution to the Knowledge of Baroque Altars in Split Cathedral

88‒97
Radoslav Tomić
Oltarne slike Antonija Grapinellija u Dalmaciji
Altar Paintings by Antonio Grapinelli in Dalmatia

98‒108
Mirjana Repanić-Braun
Oltarne slike Franza Xavera Wagenschöna u crkvi sv. Mihaela u Osijeku
Altar Paintings by Franz Xaver Wagenschön in St Michael's Church in Osijek

109‒118
Vlatka Stagličić
Izgradnja župnih kurija u Hrvatskom zagorju u drugoj polovici 18. stoljeća
The Building of Parish Houses in Hrvatsko Zagorje in the Second Half of the 18th Century

119‒124
Željka Čorak
Križni put iz Kraljeve Sutjeske: stilska vježba
The Way of the Cross from Kraljeva Sutjeska: Stylistic Exercise

125‒131
Marija Stagličić
Vicenzo Poiret: doprinos slikarstvu prve polovice 19. stoljeća u Zadru
Vicenzo Poiret: Contribution to the Painting of the First Half of the 19th Century in Zadar

132‒148
Darja Radović Mahečić
Preobrazba Opatije 1882.‒1897. ‒ počeci turističke arhitekture
The Transformation of Opatija 1882‒1897 ‒ the beginnings of the Tourist Architecture

149‒159
Zlatko Jurić
Strukovni naslovi u arhitekturi i graditeljstvu u Hrvatskoj i Slavoniji od 1870-ih do 1918. godine
Professional Titles in Architecture and Construction in Croatia and Slavonia from 1870's to 1918

160‒170
Marina Bagarić
Arhitekt Dionis Sunko i sarajevska Napretkova „palača“
Architect Dionis Sunko and the Napredak "Palace" in Sarajevo

171‒191
Julija Lozzi Barković
Stambeno-najamno graditeljstvo Rijeke između dva svjetska rata
Residental Rent-Architecture in Rijeka between the Two World Wars

192‒205
Sandra Križić Roban
Dvije nerealizirane parcelacije u Zagrebu između dva svjetska rata ‒ Vinovrh i Kulmerovo
Two Unexecuted Allotments in Zagreb between the Two World Wars ‒ Vinovrh and Kulmerovo