Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 32 (2008)

Issue No. 32 (2008)


Glavna i odgovorna urednica
Mirjana Repanić-Braun

Uredništvo
Katarina Horvat-Levaj, Darja Radović Mahečić, Mirjana Repanić-Braun, Ivan Tenšek, Danko Zelić
Uredničko vijeće: Ivo Babić (Trogir), Elmar Brohl (Marburg), Géza Galavics (Budimpešta), Vladimir Marković (Zagreb), Radoslav Tomić (Split), Silvia Meloni Trkulja (Firenca), Milan Pelc (Zagreb), Ivo Petricioli (Zadar), Götz Pochat (Graz), Andrej Smrekar (Ljubljana), Marino Viganò (Padova)

Impresum

Sadržaj

7‒8
In memoriam Olga Maruševski (1922.–2008.)

9‒10
In memoriam Ivo Lentić (1927.–2008.)

11‒16
Ivo Lentić: bibliografija

17‒38
Danko Zelić
Jakov Florijev, trogirski klesar 15. stoljeća
Jakov Florijev (Iacobus quondam Florii), 15th century Trogir Stonemason

39‒48
Emil Hilje
Nepoznati dokument o radu Vittorea Crivellija u Zadru
An Unknown Document concerning the Work of Vittore Crivelli in Zadar

49‒58
Pavuša Vežić
Klaustar Samostana sv. Frane u Zadru i Samostana sv. Jeronima na Ugljanu
The Cloisters of the Monastery of St Francis in Zadar and the Monastery of St Jerome on Ugljan

59‒68
Rosana Ratkovčić
Gotičke zidne slike u Župnoj crkvi sv. Petra u Petrovini
Gothic Wall Paintings in the Parish Church of St Peter in Petrovina

69‒86
Zoraida Demori Staničić
Figuralni umjetnički vez obrednog ruha iz vremena renesanse u Dalmaciji i Istri
Figural Artistic Embroidery of Liturgical Vestments from the Renaissance in Dalmatia and Istria

87‒98
Iva Pasini Tržec
Dekorativne bordure u Strossmayerovu časoslovu
Decorative Edging in Strossmayer’s Book of Hours

99‒106
Bojan Goja
Prilog poznavanju izgradnje nedovršene Crkve sv. Šimuna u Zadru
Contribution to the Understanding of the Construction of the Unfinished Church of St Simeon in Zadar

107‒114
Gordana Sobota Matejčić
Pala Sveti razgovor iz Baške
The altar painting Sacred Conversation from Baška

115‒138
Vladimir Marković
Dalmatinske crkve 17. i 18. stoljeća sa šiljastim bačvastim svodom i pojasnicama – ishodišta i putovi usvajanja
Dalmatian Churches of the 17th and 18th centuries with Pointed Barrel Vaulting and Transverse Ribs – Origins and Routes of Adoption

139‒150
Krasanka Majer
Prilog poznavanju povijesti sklopa Kneževe palače u Pagu
A Contribution to the Understanding of the Rector’s Palace in Pag

151‒166
Petar Puhmajer – Teodora Kučinac
Pročelja Pavlinskog samostana u Lepoglavi
The Façades of the Pauline Monastery in Lepoglava

167‒224
Giorgio Fossaluzza
Da Andrea Celesti ad Antonio Arrigoni: disegni, precisazioni e proposte
Od Andree Celestija do Antonija Arrigonija: crteži, rješenja, prijedlozi

225‒236
Sanja Cvetnić
Ioannes Baptista Rangger – Natione Tirolensis
Ioannes Baptista Rangger – Natione Tirolensis

237‒250
Katarina Horvat-Levaj
Herman Bollé i Crkva sv. Katarine u Zagrebu – korekcija jedne tradicionalne atribucije
Herman Bollé and the Church of St Catherine in Zagreb – Correction of a Traditional Attribution

251‒268
Dragan Damjanović
Friedrich Schmidt i arhitektura Đakovačke katedrale
Friedrich Schmidt and the Architecture of Đakovo Cathedral

269‒284
Viki Jakaša Borić – Biserka Bilušić Dumbović
Topusko – urbogeneza naselja
Topusko – the Urban Genesis of the Settlement

285‒296
Ivana Mance
Kukuljevićev Slovnik umjetnikah jugoslavenskih: povijest umjetnosti kao bibliografski univerzum
Kukuljević Slovnik umjetnikah jugoslavenskih: History of Art as Bibliographical Universum

297‒304
Iva Pasini Tržec – Ljerka Dulibić
Slike u Strossmayerovoj galeriji starih majstora nabavljene u Rimu do 1868 godine
Paintings in the Strossmayer Gallery of Old Masters acquired in Rome up to 1868

305‒318
Hela Vukadin Doronjga
Projekt Oficirskog doma Vladimira Turine u Zagrebu iz 1937. godine, promatran u kontekstu više autorskih pristupa (1911.–1964.)
The Vladimir Turina Design for the Officers’ Club in Zagreb 1937 Compared with Approaches by Other Authors

319‒328
Vinko Srhoj
Kosta Strajnić i međuratni odjeci ideje o nacionalnom izrazu u umjetnosti
Kosta Strajnić and the Idea of the National Expression in Art