Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 35 (2011)

Issue No. 35 (2011)

Glavna i odgovorna urednica
Mirjana Repanić-Braun

Uredništvo
Sanja Cvetnić (nezavisni vanjski član), Katarina Horvat-Levaj, Ana Plosnić Škarić, Mirjana Repanić-Braun, Petar Prelog, Ivana Valjato Vrus, Vlasta Zajec, Danko Zelić
Uredničko vijeće: Ivo Babić (Trogir), Marcel Bačić (Zagreb), Elmar Brohl (Marburg), Géza Galavics, (Budapest), Emil Hilje (Zadar), Herbert Karner (Wien), Vladimir Marković (Zagreb), Tonko Maroević (Zagreb), Silvia Meloni Trkulja (Firenze), Milan Pelc (Zagreb), Götz Pochat (Graz), Andrej Smrekar (Ljubljana), Radoslav Tomić (Split), Marino Viganò (Padova)

Sadržaj

7‒18
Dino Milinović
Reljefi bjelokosnog plenarija iz Riznice zagrebačke katedrale: Problemi interpretacije
Ivory Plenarium from the Treasury of Zagreb Cathedral: Problems of Interpretation

19‒40
Igor Fisković
Prilozi poznavanju gotičkoga graditeljstva u Dubrovniku
Contributi alla conoscenza dell’archittetura gotica a Dubrovnik

41‒54
Ana Plosnić Škarić
Prilog poznavanju građevinske povijesti trogirske katedrale u 15. stoljeću
A Contribution to the Research on the 15th-Century Architectural History of Trogir Cathedral

55‒64
Arijana Koprčina
Prilog poznavanju bosanskih hanapa
A Contribution to the Research of Bosnian hanap

65‒92
Emil Hilje
Zablude o šibenskom slikaru Nikoli Vladanovu
Correcting Some Erroneous Statements on Painter Nikola Vladanov from Šibenik

93‒102
Ivana Čapeta Rakić
Prilog poznavanju tipologije triju oltarnih cjelina iz radionice Santa Croce
Contribution to the Research on Three Altars from the Workshop of Santacroce

103‒114
Danko Zelić
Faust Vrančić i dioba predmetā iz ostavštine Antuna Vrančića u Šibeniku 1576. i 1579. godine
Faust Vrančić and the Partition of the Inheritance of Antun Vrančić in Šibenik, 1576/1579

115‒124
Bojan Goja
Novi podaci o djelovanju Gierolima Mondelle i Giacoma Cavalotta u Šibeniku
New Insights into the Activity of Gierolimo Mondella and Giacomo Cavalotto in Šibenik

125‒130
Radoslav Tomić
Andrea Vaccaro: novi podaci i zapažanja o njegovim slikama u Dubrovniku
Andrea Vaccaro: Some New Data and Insights Concerning His Paintings in Dubrovnik

131‒138
Damir Tulić
„Zonkotova Gospa“ – nepoznato djelo Giovannia Bonazze u Komiži na Visu
„Zonko’s Madonna“ – An Anonymous Work of Giovanni Bonazza in Komiža on the Island of Vis

139‒156
Ambroz Tudor
Obitelj Radošević i njihova barokna palača u gradu Hvaru
The Baroque Palace of Radošević Family in the City of Hvar

157‒176
Katarina Horvat-Levaj, Margareta Turkalj Podmanicki
Župna crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu – podrijetlo arhitektonskog tipa i kontekst
Parish Church of the Immaculate Conception of the Virgin Mary in Valpovo – Origins of Its Architectural Type and Context

177‒194
Vlasta Zajec
Štukomramorni oltari u sjevernoj Hrvatskoj
Stucco Marble Altars in Northern Croatia

195‒206
Dragan Damjanović
Obnova kompleksa zagrebačkog nadbiskupskog dvora 1879.–1882. godine
Reconstruction of the Archiepiscopal Residence of Zagreb, 1879–1882

207‒220
Iva Pasini Tržec, Ljerka Dulibić
Slike starih majstora u Strossmayerovoj zbirci nabavljene posredstvom kanonika Nikole Voršaka u razdoblju od 1869. do 1880. godine
Paintings by Old Masters in Strossmayer’s Collection, Acquired through Canon Nikola Voršak between 1869 and 1880

221‒226
Franko Ćorić
Restauriranje stupićā na matroneju katedrale u Zadru 1885.–1901. godine
Restoration of Colonettes of the Matroneum in the Cathedral of Zadar, 1885–1901

227‒236
Ivana Mance, Petar Prelog
Opažanja uz rani portretni opus Jerolima Miše
Remarks on the Early Portraiture of Jerolim Miše

237‒254
Zrinka Paladino
Desetljetni opus graditelja Lavoslava Horvata i Harolda Bilinića za dubrovačkog investitora Božu Banca
A Ten-Year Opus: Lavoslav Horvat and Harold Bilinić as Architects for Božo Banac

255‒268
Dalibor Prančević
Malvina Hoffman i Ivan Meštrović: umjetnička i biografska ukrštanja dvoje kipara
Malvina Hoffman and Ivan Meštrović: Artistic and Personal Contacts between the Two Sculptors

269‒276
Ivana Nina Unković
O restauriranju pokretnih umjetnina u Dalmaciji pod vodstvom Ljube Karamana
Restoration of Artworks in Dalmatia under the Supervision of Ljubo Karaman

277‒296
Jasna Galjer, Iva Ceraj
Uloga dizajna u svakodnevnom životu na izložbama Porodica i domaćinstvo 1957.–1960. godine
The Role of Design in Everyday Life as Presented at the Family and Household Exhibitions (1957–1960)

297‒308
Ana Kršinić Lozica
Između memorije i zaborava: Jasenovac kao dvostruko posredovana trauma
Between Memory and Oblivion: Jasenovac as a Doubly Mediated Trauma

Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn