Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 36 (2012)

Issue No. 36 (2012)


Glavna i odgovorna urednica
Mirjana Repanić-Braun

Urednica broja
Željka Čorak

Uredništvo
Katarina Horvat-Levaj, Ana Plosnić Škarić, Mirjana Repanić-Braun, Ivana Valjato Vrus, Danko Zelić
Uredničko vijeće: Elmar Brohl (Marburg), Géza Galavics (Budapest), Emil Hilje (Zadar), Herbert Karner (Wien), Martin Mádl (Praha), Tonko Maroević (Zagreb), Silvia Meloni Trkulja (Firenze), Barbara Murovec (Ljubljana), Götz Pochat (Graz), Marino Viganò (Padova)

Impresum

Sadržaj

Uvod

9‒16
Vladimir Crnković
Nekoliko uvodnih fragmenata iz marginalija o Maroevićevim tekstovima o naivi i „autsajderskoj“ umjetnosti
Introductory Fragments of Marginalia on Maroević's Writings on Naive Painting and „Outsider“ Art

17‒18
Zlatko Keser
Za Tonka

19‒20
Zlatko Kauzlarić Atač
Neko naše vrijeme

21‒22
Željka Čorak
Riječ i slika u „Primjerima“ Tonka Maroevića – četrdeset sedam godina poslije

23‒26
Aleksander Bassin
Miroslav Šutej – u znaku mobilnosti
Miroslav Šutej – in the Sign of the Mobility

27‒34
Danko Zelić
O crtežu Prospetto della Città di Ragusa nel Secolo XII. kao „izvoru“ za najstariju povijest Dubrovnika
About the Drawing Entitled Prospetto della Città di Ragusa nel Secolo XII. as the "Source" for the Early History of Dubrovnik

35‒42
Ana Plosnić Škarić
Prilog poznavanju građe o slikarima prve polovice 14. stoljeća u Dalmaciji: trogirski slikar Marko Komlica
Sources on Dalmatian Painters in the Early Fourteenth Century: Trogir Painter Marko Komlica

43‒51
Nada Grujić
Studio u dubrovačkim kućama prve polovice 15. stoljeća
The Studio in Dubrovnik Houses in the First Half of the Fifteenth Century

53‒61
Joško Belamarić
Ostava srebrnog posuđa pronađena 1493. na putu prema Prosiku kraj Solina
A Hoard of Silverware Found in 1493 on the Way to Prosik near Solin

63‒72
Marko Špikić
Skriveno i vidljivo. Dioklecijanova palača u britanskim putopisima druge polovice 19. stoljeća
The Hidden and the Visible. Diocletian’s Palace in British Travelogues from the Second Half of the Nineteenth Century

73‒82
Ivo Babić
Figurativni principi Ivana Duknovića
The Figurative Principles of Ivan Duknović

83‒92
Vladimir Marković
Projekt i izgradnja dubrovačke katedrale
Design and Construction of Dubrovnik Cathedral

93‒96
Radoslav Tomić
Prve arhivske vijesti o slikaru Francescu Salghettiu Drioliu
The Earliest Archival Evidence about the Painter Francesco Salghetti Drioli

97‒112
Igor Fisković
Slikano raspelo Sv. Franje iz 13. stoljeća u Splitu
Painted Crucifix with St Francis in Split (Thirteenth Century)

113‒124
Milan Pelc
Picov Majstor i kodeksi zadarskog opata Deodata Veniera
Pico Master and the Codices of Abbot Deodat Venier in Zadar

135‒140
Sanja Cvetnić
Verba (de)picta
Verba (de)picta

141‒152
Mirjana Repanić-Braun
Prilog istraživanju baroknog slikarstva u Hrvatskoj − zidne slike u Višnjici i Koprivničkom Ivancu
Contribution to the Research of Baroque Ceiling Painting in Croatia – Višnjica and Koprivnički Ivanec

153‒168
Irena Kraševac
Alegorijske slike Gustava Klimta u riječkom kazalištu
Gustav Klimt’s Allegorical Paintings for the Rijeka Theatre House

169‒178
Andrej Žmegač – Nikola Albaneže
Crnčićev, Krušlinov i Babićev Pogled s Plasa
Crnčić’s, Krušlin’s and Babić’s View from Plase

179‒188
Željka Čorak
Slikar i njegov križ – Marino Tartaglia: Križni put
The Painter and His Cross – Marino Tartaglia: Stations of the Cross

189‒202
Ivanka Reberski
Klasična komponenta Joze Kljakovića u kontekstu realizama 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća
Jozo Kljaković’s Classical Component in the Realism of the 1920s and 1930s

203‒210
Petar Prelog
Pitanje nacionalnog identiteta u Podravskim motivima Krste Hegedušića
National Identity in the Podravina Motifs by Krsto Hegedušić

211‒218
Frano Dulibić
Majstor secesijske vinjete. Ilustracije, karikature i grafičko oblikovanje Dragana Melkusa
Master of the Secessionist Vignette: Illustrations, Caricatures and Graphic Design of Dragan Melkus

219‒226
Jasna Galjer
Kritika na djelu u hrvatskoj umjetnosti 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća
Criticism in Action in the Croatian Art of the 1960s and 1970s

227‒234
Diana Vukičević-Samaržija
Portret kao fenomen: Milovan Stanić, dubrovački slikar
Portrait as a Phenomenon: Milovan Stanić, a Painter from Dubrovnik

235‒248
Ivana Bago
Dematerijalizacija i politizacija izložbe: Primjeri kustoske prakse kao antikapitalističke institucionalne kritike u Jugoslaviji tijekom 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća
Dematerialization and Politicization of the Exhibition: Examples of Curatorial Practice as Anticapitalist Institutional Critique in Yugoslavia During the 1960s and 1970s