Studies and Monographs

Uloga franjevačkih samostana u urbanizaciji dubrovačkog područja

Anđelko Badurina

Autor
Anđelko Badurina

Recenzenti
Milan Prelog
Radovan Ivančević

Urednik
Tonko Maroević

Redakcija
Biserka Tadić
Krešimir Tadić
Ivanka Reberski

Fotografije
Anđelko Badurina

Grafička obrada arhitektonskih nacrta, karata i prikaza
Davorin Stepinac
Ivana Valjato-Vrus

Likovno i grafičko uređenje
Marcel Bačić

Prijevod
Doris Baričević

Izdavači
Institut za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za povijest umjetnosti – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1990.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 6

Materijalni opis
146 str.; ilustr.; 24 cm
ISBN: 86-397-0170-9; 86-80195-08-1-07-03

-
Premda su pojedini objekti i njihova arhitektonska plastika često bili predmet istraživanja znanstvenika raznih profila i interesa, dosad se još nitko nije pozabavio problematikom samostana na jadranskog obali kao cjelinom, a još manje fenomenom samostana kao osebujnim arhitektonskim zadatkom, određenim, s jedne strane, specifičnom tradicijom izgradnje uopće a, s druge strane, položajem franjevačkog reda u odgovarajućim društvenim sredinama.
(…)
Polazeći od franjevačkog načela da se redovnici ne izdvajaju od ljudi, nameće se zadatak da ispitamo socijalnu funkciju i ulogu koju su njihovi samostani imali u određenom vremenu i prostoru, koliko ta funkcija određuje osnovni oblik samostana (klaustar) i, konačno, što je prisutnost franjevačkih samostana konkretno značila na području nekadašnje Dubrovačke Republike.

(iz uvoda)

Sadržaj
7
Uvod

9–26
1. Samostan kao urbana jedinica i svojevrsno mikrosredište urbanih i ruralnih sredina

1.1. Naziv
1.2. Sociološka definicija samostana
1.3. Arhitektonska definicija
1.4. Povijest klaustralnog tipa gradnje
1.5. Klaustar-trg
1.6. Sastavni dijelovi samostana i njihova analiza
1.7. Analiza kretanja samostanskim kompleksom
1.8. Položaj samostana u gradskim tkivima i u neurbaniziranim sredinama
1.9. Zaključak

27–47
2. Franjevački samostani u odnosu na tradiciju samostanske gradnje uopće te njihova uloga u urbanizaciji Europe i posebno jadranske obale

2.1. Franjevački samostani i tradicija samostanske gradnje
2.1.1. Kratak pregled nastanka i razvoja franjevačkog reda
2.1.2. Načela franjevačke gradnje
2.1.2.1. Smještaj franjevačkih samostana
2.1.2.2. Oblik franjevačkih samostana
2.1.2.3. Prostori franjevačkih samostana
2.1.3. Odnos franjevačkih samostana prema tradiciji samostanske gradnje
2.1.3.1. Odnos prema tradiciji s obzirom na smještaj
2.1.3.2. Odnos prema tradiciji s obzirom na oblik
2.1.3.3. Odnos prema tradiciji s obzirom na prostore
2.2. Uloga samostana u urbanizaciji Evrope i posebno jadranske obale
2.2.1. Utjecaj franjevaca na urbanizaciju Evrope
2.2.1.1. Društveno-politička uloga franjevaca u urbanizaciji
2.2.1.2. Uloga franjevaca u prostornom oblikovanju gradova
2.2.2. Uloga franjevaca u urbanizaciji jadranske obale

49–125
3. Uloga franjevačkih samostana u urbanizaciji Dubrovačkog područja

3.1. Pregled povijesti franjevačkog reda na dubrovačkom području
3.2. Uloga franjevačkih samostana u urbanizaciji dubrovačkog područja
3.2.1. Društveno-politička uloga
3.2.2. Uloga franjevaca na dubrovačkom području u oblikovanju prostorne sredine
3.2.2.1. Smještaj i položaj franjevačkih samostana na dubrovačkom području
3.2.2.2. Oblik i prostori franjevačkih samostana na dubrovačkom području
3.3. Arhitektonsko-urbanistička analiza pojedinih samostana na dubrovačkom području
3.3.1. Dubrovnik
3.3.2. Daksa
3.3.3. Ston
3.3.4. Rijeka Dubrovačka
3.3.5. Slano
3.3.6. Pridvorje
3.3.7. Orebići
3.3.8. Lopud
3.3.9. Cavtat
3.3.10. Kuna

127–139
Bilješke

140–142
Literatura

143
Zusammenfassung

Cijena: 40.00 kn