Professional associates

Ivana Haničar Buljan

Professional adviser, M. Arch., director's assistant

P. +385 1 6112 728

E. ihanicar / ipu.hr

B. CRORIS profile

Biografija

Rođena 1970. u Osijeku. Diplomirala 1996. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1996. godine zaposlena u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao stručni suradnik ‒ arhitekt istraživač. Sudjelovala je u mnogim terenskim akcijama arhitektonskog snimanja povijesne arhitekture u okviru projekata Instituta: Umjetnička topografija Hrvatske ‒ crkve, kurije i dvorci Ludbreškog kraja i Zagorske županije; Atlas baroka Hrvatske ‒ Sakralna arhitektura Istre; 100. godišnjica Franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda ‒ crkve i samostani u Senju, Krapini, Slavonskom Brodu, Virovitici.

Kao stručna suradnica sudjelovala u izradi konzervatorskih studija: Parohijska crkva sv. Nikole u Karlovcu, Trg Ivane Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu, Povijesna jezgre Ogulina, Crkva Sv. Benedikta u Hrastovljanu, Kapela sv. Wolfganga u Vukovoju nad Klenovnikom, Dvorac Patačić-Rauch u Donjem Martijancu, Crkva Majke Božje u Dolu kod Pribića, Crkva Sv. Katarine u Njemcima, Trg Sv. Trojstva u Slavonskom Brodu, Oružana i bastionske utvrde u Koprivnici.

Koautorica je konzervatorskih studija za područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja Preloga s Ratkom Vučetićem i Irenom Kraševac (2007.) te za obnovu Vile Neuschloss u Đurđenovcu s Darjom Radović Mahečić (2009.).
Kao suradnica na projektu Graditeljska baština od 19. do 21. stoljeća radi na istraživačkoj temi Arhitekt Stjepan Planić.

Od 1995. do 1998. kao voditeljica Kluba arhitekata DAZ organizira program rada Kluba (izložbe, predavanja, okrugle stolove, simpozije i radionice). Članica je organizacijskog odbora 25. salona mladih 1998. godine (posebno područje arhitekture, dizajna i međunarodni arhitektonski natječaj ‒ autorska koncepcija Makoto Sei Watanabea).

Upisana u Imenik hrvatske komore arhitektata i inžinjera u graditeljstvu od 1999. godine, apsolvirala poslijediplomski studij Graditeljsko naslijeđe pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine. Doktorski rad priprema na temu opusa arhitekta Stjepana Planića.

U periodu 2001./2002. izvršna urednica časopisa Arhitektura Udruženja hrvatskih arhitekata

Od 2002. koordinatorica Sekcije Arhitektonsko naslijeđe Društva arhitekata Zagreba. U okviru Sekcije aktivno sudjeluje na projektu Arhitektonsko naslijeđe online.

Tijekom 2007. i 2008. članica uredništva časopisa Čovjek i prostor.

Od 2008. članica uredništva časopisa Kvartal te gošća urednica časopisa Život umjetnosti (82-2008.).

Od 2002. od Ministarstva kulture RH licencirana za obavljanje poslova zaštitite i očuvanja kulturnih dobara (istraživanje i proučavanje, dokumentiranje te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za nepokretnu baštinu).

Članica je Društva arhitekata Zagreba.

Od 2011. godine na položajnom je radnom mjestu pomoćnice ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti.

Bibliografija (izbor)

Radovi u znanstvenim i stručnim časopisima

Od Moše do Boogalooa, u: 15 dana, 3-4, 2011., 6-11. (sa Zrinkom Paladino)

Dovršetak nedovršenog (o izgradnji zvonika crkve Svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu), u: Kvartal, 1‒2, 2009., 101-105. (s Natašom Jakšić)

Erozija arhitektonske baštine – kuća izvan zone (o vili Graszz), u: Kvartal, 1, 2008., 69-70.

Prilika za dijalog (o interpolaciji na Cvjetnom trgu), u: Kvartal, 1, 2007., 6-8.

Arhitektonsko naslijeđe kao poticaj ili smetnja, u: Kvartal, 3, 2007., 6-10.

Skrbiti za zgradu od ideje do ostvarenja (razgovor s arhitektom Ivanom Bartolićem), u: Kvartal, 4, 2007., 4-12.

Još jedan tihi odlazak (o vili Filipčić), u: Kvartal, 4, 2007., 60-61.

Arhiv arhitekta 1‒7 (prikaz monografije „Atlasa arhitekture Republike Hrvatske”), u: Prostor, 34, 2007., 297.

Prilog za biografiju arhitekta Zvonimira Kavurića (1901.–1944.) / A Contribution to the Biography of Architect Zvonimir Kavurić (1901–1944), u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 30, 2006., 281-297.

„Nova“ arhitektura u Hrvatskoj: mapiranje moderniteta, u: Čovjek i prostor, 5‒6, 2006., 4-6.

Na Issi ‒ Stjepan Planić spomendom u Komiži, u: Oris, 22, 2003., 22-33.

Mačevalački klub u Osijeku, u: Čovjek i prostor, 9/10, 1996., 45.

Radovi u zbornicima

The Spatial Analysis of Historical Settlements. Importance and Practice on the Example of Križevci, u: Rethinking Urbanism, zbornik skupa, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruženje hrvatskih arhitekata, Hrvatska komora arhitekata, Zagreb, 2012., 173-176. (s Ratkom Vučetićem i Andrejem Žmegačem)

Poglavlje u knjizi

Graditeljsko naslijeđe Podsuseda od kraja 19. stoljeća do danas, u: Podsused, vjerski život i tradicija, kulturno-povijesna, umjetnička i prirodna baština, (ur.) Blažević, Haničar Buljan, Kraševac, Šunjić, Zagreb, 2009., 137-152.

Zgrada policijske uprave (F. Bahovec i Z. Kavurić, Matičina 4/Petrinjska 32, Zagreb, 1938.‒1940.), u: Darja Radović Mahečić, Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930-ih, IPU ‒ Školska knjiga, Zagreb, 2007., 465-467

Knjige i katalozi

Stjepan Planić 1900‒1980. Iz arhiva arhitekta, izložba i katalog (koautorica Darja Radović Mahečić), Gliptoteka HAZU i Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2003.‒2004.

25. salon mladih, katalog izložbe, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 1999. (urednica)

Zagrebački arhitekt Stjepan Planić ‒ sinteza funkcionalističkog i organičkog, CD-ROM, Biblioteka Psefizma, Udruženje hrvatskih arhitekata, 1997. (dokumentacija, katalog, izvršna urednica)