Scientists

Ana Plosnić Škarić PhD

Senior Research Associate

T. +385 1 6112 048

E. aplosnic / ipu.hr

B. CROSBI Bibliography

Biography

Born in Split in 1970. Graduated from the Faculty of Arts, University of Zagreb (Art History and Latin Language) were she also obtained her M.A. (Romanesque Civic Architecture in Trogir: The Example of Andreis Block, 2004) and Ph.D. (Gothic Residential Architecture in Trogir, 2010).

From 1995 worked as a teacher, since December 2000 working at the Institute of Art History at the research projects: Artistic Heritage from Antiquity to Early modern age (2002–2006) and Medieval Architecture and Urban Development in Croatia (2007–2011).

Since 2011 a member of the editorial board at the Journal of the Institute of art history (Radovi Instituta za povijest umjetnosti).

Research interests: medieval urbanism, urban history, residential architecture and archival sources.

Bibliography

Books

Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum 1400–1450 (s Dankom Zelićem), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2017.

Mapping urban changes / Mapiranje urbanih promjena, Ana Plosnić Škarić (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2017.

Scholary papers

Decline of Medieval Urban Symbols of Power: Tower Houses in Trogir, Croatia, u: RIHA Journal, 0177, 2017. (izvorni znanstveni rad)

Graditelji Trogira 1420.–1450., u: Ars Adriatica, časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, 4 (2014.), 173-198 (izvorni znanstveni rad)

Sklop kuća Stipošević u Trogiru, u: Peristil, 56 (2013.), 37-48 (prethodno priopćenje).

Nekoliko vijesti o Zaninu Salchietinu iz Venecije, protomajstoru trogirske katedrale iz sredine 14. stoljeća, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 37 (2013.), 37-44 (prethodno priopćenje).

Prilog poznavanju građe o slikarima prve polovice 14. stoljeća u Dalmaciji: trogirski slikar Marko Komlica, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 36 (2012.), 35-42 (izvorni znanstveni rad).

Prilog poznavanju građevinske povijesti trogirske katedrale u 15. stoljeću, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 35 (2011.), 41-54 (izvorni znanstveni rad).

Rad Miha Barade na Trogirskim spomenicima – objava dokumenata XIII. i XIV. stoljeća (s Irenom Benyovsky Latin), u: Povijesni prilozi, 40 (2011.), 35-45 (pregledni rad).

Socijalna topografija Trogira u 14. stoljeću (s Mladenom Andreisom i Irenom Benyovsky Latin), u: Povijesni prilozi, 33 (2007.), 103-193 (izvorni znanstveni rad).

Blok Andreis u Trogiru. Prilog poznavanju romaničke stambene arhitekture, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 31 (2007.), 9-28 (izvorni znanstveni rad).

Socijalna topografija Trogira u 13. stoljeću (s Mladenom Andreisom i Irenom Benyovsky Latin), u: Povijesni prilozi, 25 (2003.), 37-92 (izvorni znanstveni rad).

Conference proceedings and book chapters

Polices and regulations in the forming of Late-Medieval Trogir (Croatia), u: Building Regulations and Urban Form 1200-1900, Terry R. Slater, Sandra M. G. Pinto (ur.), Routledge, Taylor and Frances Group, London – New York, 2018., 59-86.

Trogir in a Poem by Ivan Lipavić (1465), u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction?, Irena Benyovsky Latin, Zrinka Pešorda Vardić (ur.), Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2017., 259-267.

Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum 1400–1450. Mapping methodology and data analysis (s Alessandrom Ferrighi), u: Mapping urban changes / Mapiranje urbanih promjena, Ana Plosnić Škarić (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2017.,106-125.

Real Property of Wealthy Commoners. The Formation and Rise of Commoners Lineages in Trogir after 1420, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property, Irena Benyovsky Latin, Zrinka Pešorda Vardić (ur.), Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2014., 353-380.

Domus conuentus sancti Nicolai / Kuće samostana svetog Nikole, u: Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru, Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei, Zbornik radova prigodom 950 obljetnice utemeljenja, Vanja Kovačić, Jozo Milanović (ur.), Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru, Trogir, 2014., 161-180.

Arhitektonska plastika Male palače Cippico u kontekstu novih arhivskih spoznaja, u: Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa „Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti“ / Giovanni Dalmata e le opere della sua cerchia, Igor Fisković (ur.), Književni krug, Split (u tisku)

Conference participation and invited lectures

Naručitelji i graditeljska djelatnost u Trogiru u 15. stoljeću, Arhitekturna zgodovina: Mesto v srednjem in zgodnjem novem veku, Ljubljana, Slovenija, 24.–25. 11. 2017.

Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum 1400–1450. Mapping methodology and data analysis (s Alessandrom Ferrighi), Mapping urban changes / Mapiranje urbanih promjena, Dubrovnik, Hrvatska, 20.–22. 9. 2017.

Builders of Trogir in the 15th century, Treći Triennale međunarodnog znanstvenog skupa Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Grad i došljaci, Zagreb, Hrvatska, 25.–26. 10. 2016.

Mapping City Councils’ Deliberations for the Urban Development Research: Dubrovnik 1400–1450 (s Alessandrom Ferrighi), EAUH: 13th International Conference on Urban History – European Association for Urban History: Reinterpreting Cities, Helsinki, Finska, 24.–27. 8. 2016.

Regulating Urban Spaces for Food Merchandise in 15th-Century Dubrovnik (s Anom Marinković), International Medieval Congress, Leeds, UK, 4.–7. 7. 2016.

The First Two European Ghettos (s Alessandrom Ferrighi), International Medieval Congress Leeds, UK, 6.–9. 7. 2015.

Decline of Medieval Urban Symbols of Power: Tower Houses in Trogir (Croatia), Tenth European Social Science History Conference, Vienna, 23–26 April 2014

Trogir u pjesmi Ivana Lipavića (1465), Drugi Trienalle međunarodnog znanstvenog skupa: Grad hrvatskog srednjovjekovlja: Slika grada u narativnim vrelima – stvarnost i/ili fikcija?, Zagreb, 2.–3. 12. 2013.

Trogir od osnutka grada do kraja 60-tih godina 15. stoljeća, predavanje „Sodalitas gymnasii classici Zagrabiensis“, 18. 1. 2013.

Spomen ljekarne u trogirskim bilježničkim spisima 14. i 15. stoljeća, Okrugli stol povodom obilježavanja 740-te obljetnice spomena ljekarne u Trogiru, Trogir 28. 10. 2011.

Houses of The Rich and The Poor in The Medieval Town: an example of Trogir (Croatia) 13th-15th century, International Medieval Congress Leeds 2011 „Rich...Poor“, Leeds, UK, 11.–15. 7. 2011.

Transformacije leksika arhitektonske plastike stambenog graditeljstva 15. stoljeća u Trogiru, „Dani Cvita Fiskovića XI, znanstvena radionica: „Motivi, tipologija i sadržaji domaćih klesarskih radionica u Korčuli i Dubrovniku XV. i XVI. st.“, Dubrovnik, Croatia, 4.– 7. 10. 2009.

Professional papers and translations

Svježa promišljanja Duknovića i njegova doba, u: Kvartal, Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, VII-3/4-2010., 60–62.

Francesco Petrarca, „Poslanica Giovanniju Colonni (Francesco Petrarca ad Iohannem de Columna ordinis predicatorum, non sectas amandas esse sed verum, et de locis insignibus urbis Romae (Fam. VI, 2)“ (s Goranom Stepanić), u: Marko Špikić (ur.), Humanisti i starine, od Petrarke do Bionda, Zagreb, 2006., 193-203.

Petar Pavao Vergerije, „Poslanica Ludovicu degli Alidosi“ (izvornik: Pier Paolo Vergerio, Epistolario (ed. L. Smith), Roma, 1934., 189-202), u: Marko Špikić (ur.), Humanisti i starine, od Petrarke do Bionda, Zagreb, 2006., 205-217.

Izvještaj s 2. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, u: Kvartal. Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, III-2-2006., 55-68 (s Ivom Körbler, Ivanom Mance i Danielom Premerlom)

James S. Ackerman, „Ars sine scientia nihil est“. Gotička teorija arhitekture na primjeru katedrale u Milanu, u: Katedrala. Mjera i svjetlost, IPU, Zagreb, 2003., 11–99 (prijevod s latinskog).