Research archive

Popis konzervatorskih i prostorno-planskih studija i elaborata nastalih u suradnji istraživača i suradnika Instituta za povijest umjetnosti.

2019.

Konzervatorska studija za uređenje i prezentaciju Katedrale Uzvišenja Svetog Križa u Sisku. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2019.
AUTORI: dr. sc. Katarina Horvat Levaj, Marijana Vojtić, Ivana Haničar Buljan, dr. sc. Milan Pelc
NARUČITELJ: Sisačka Bikupija

Kuća Colazio na principiju u Rijeci – valorizacija građevnih struktura i prijedlog uklanjanja efemernih dijelova. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2019.
AUTORI: dr. sc. Katarina Horvat Levaj, Goran Vareško
NARUČITELJ: Grad Rijeka

Studija za pripremu projektnog zadatka za provedbu natječaja za projektiranje rasvjete kulturnih dobara na Trgu J. J. Strossmayera u Đakovu. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2019.
AUTORI: dr. sc. Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
NARUČITELJ: Studio Morfo d.o.o., Zagreb

Samostanski sklop sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog u kontekstu donjogradskog bloka u Zagrebu. Studija prostorno-povijesnog razvoja s valorizacijom zatečenog stanja. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2019.
AUTORI: Boris Dundović, dr. sc. Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
NARUČITELJ: Družba sestara Milosrdnica sv. Vinka Paulskog, Zagreb

Elaborat – arhitektonska snimka postojećeg stanja svih objekata unutar kompleksa Kapetanske kuće Marinić na Silbi. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2019.
AUTORI: Danijela Šapina, Ivana Haničar Buljan, Boris Dundović
NARUČITELJ: Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe

Konzervatorska studija sa smjernicama za obnovu Kompleksa kurije Keglević u Topolovcu. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2019.
VODITELJICA: Ivana Haničar Buljan
AUTORI: dr. sc. Katarina Horvat Levaj, Boris Dundović, dr. sc. Tamara Bjažić Klarin
NARUČITELJ: Ivan Meštrović

Konzervatorsko-restauratorski elaborat Spomen parka Šubićevac. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2019.
AUTORI: dr. sc. Sanja Horvatinčić, Emil Jurcan, dipl. ing. arh. (vanjski suradnik)
NARUČITELJ: Grad Šibenik

2018.

Konzervatorska podloga bloka zgrada u osječkoj tvrđi: Trg sv. Trojstva – Bösendorfferova – Franjevačka – Kuhačeva (blok 3). Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2018.
VODITELJI: dr. sc. Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
AUTORI: dr. sc. Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan, Goran Vareško
NARUČITELJ: Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek

Konzervatorska podloga kulturnog dobra Zmajevac, Etnološka cjelina „Katolički surduk“. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2018.
VODITELJI: dr. sc. Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
SURADNICI: Mirela Ravas (KOO), Branka Koružnjak
NARUČITELJ: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Istraživanje i izrada konzervatorske dokumentacije na prostoru perivoja Dvorca Esterhazy u Dardi. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2018.
VODITELJI: dr. sc. Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
SURADNICI: Tino Leleković, Vlatka Revald Radolić (KOO), Marijana Vojtić
NARUČITELJ: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Konzervatorska podloga bloka zgrada u osječkoj tvrđi: Kuhačeva – Boškovićeva – Firingerova – Markovićeva (blok 5). Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2018.
VODITELJI: dr. sc. Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
AUTORI: dr. sc. Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan, Goran Vareško
NARUČITELJ: Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek

2017.

Istraživanje i dokumentiranje urbane jezgre osječke Tvrđe za potrebe izrade konzervatorsko-urbanističke studije, II. faza (blokovi 1–8)
VODITELJI: dr. sc. Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
NARUČITELJ: Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek

Konzervatorski elaborat Hotel Knopp u Novskoj. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2017.
AUTORICE: Ivana Haničar Buljan, Azra Suljić
NARUČITELJ: Grad Novska

Konzervatorska studija i priprema idejnog projekta za uređenje „Francuske ceste“ na Biokovu poviše Brela. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2017.
VODITELJ: dr. sc. Joško Belamarić
AUTORI: dr. sc. Darka Bilić, mr. sc. Sanja Buble, mr. sc. Anita Gamulin, Igor Belamarić
NARUČITELJ: Općina Brela, Turistička zajednica Općine Brela

Konzervatorska studija sa smjernicama za obnovu kuće u ulici Franje Kuhača 23 u osječkoj Tvrđi. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2017.
VODITELJI: dr. sc. Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
AUTORI: dr. sc. Katarina Horvat Levaj, Goran Vareško
NARUČITELJ: Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek

Konzervatorska studija s idejnim prijedlogom prezentacije dijela zgrade Pučkog otvorenog učilišta Zagreb – velika dvorana s pratećim prostorijama. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2017.
AUTORI: dr. sc. Iva Ceraj, Ivana Haničar Buljan d.i.a., mr. sc. Renata Margaretić Urlić
SURADNICI: Anita Kovačić, aps. arhitekture, Paolo Mofardin, fotograf
NARUČITELJ: Pučko otvoreno učilište Zagreb

2016.

Građevno-povijesni razvoj, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica kuće Colazio na principiju u Rijeci. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2016.
AUTORICA: dr. sc. Katarina Horvat Levaj
NARUČITELJ: Grad Rijeka

Konzervatorska studija za rekonstrukciju vrta Foretić u Korčuli. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2016.
VODITELJ: Ivo Vojnović
AUTORI: Ivo Vojnović, Igor Belamarić, Ana Šverko
NARUČITELJI: obitelj Foretić, Ministarstvo kulture RH

Urbanističko-konzervatorska studija partera javnih prostora povijesne jezgre Kastva – unutar zidina s prijedlogom smjernica za obnovu i zaštitu. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2016.
VODITELJI: Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić
AUTORI: Zlatko Uzelac, Marijana Vojtić
NARUČITELJ: Grad Kastav

Urbanističko-konzervatorska studija gradskih zidina Kastva s konceptom prezentacije. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2016.
VODITELJI:Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić
AUTORI: Andrej Žmegač, Zlatko Uzelac, Marijana Vojtić
NARUČITELJ: Grad Kastav

Arhitektonska dokumentacija postojećeg stanja, obrada arhivske, fotografske i ostale grafičke dokumentacije i nacrtnog dijela idejnog prijedloga obnove i prezentacije – kompletiranje konzervatorske studije za Župnu crkvu sv. Martina u Donjoj Voći. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2016.
AUTORICE: Vlasta Zajec, Marijana Vojtić
NARUČITELJ: Varaždinska biskupija, Župa sv. Martina bl. Donja Voća

Istraživanje ostataka ruševne barokne crkve Crekvina u Kastvu. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2016.
NARUČITELJ: Općina Kastav
AUTORICA: dr. sc. Katarina Horvat Levaj

Izrada 3D prezentacije trase Sulejmanovog mosta od Osijeka do Darde u sklopu projekta IPA prekogranični projekt Mađarska-Hrvatska (Zrinski-Sulejman tematski put). Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2016.
VODITELJI: dr. sc. Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
SURADNICA: Anita Kovačić
NARUČITELJ: Grad Osijek

Razvoj tematske rute Zrinski-Sulejman u prekograničnom području / Zrinyi-Sulejman thematic route devepolpemt in the cross-border region (IPA CBC HUHR/1101/1.2.3./0009). Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2016.
NOSITELJ PROJEKTA: Grad Szigetvar
PARNTERI PROJEKTA: Turistička zajednica grada Osijeka, Grad Osijek, Općina Darda
NARUČITELJ STUDIJE: Grad Osijek
IZVOĐAČ: Institut za povijest umjetnosti
VODITELJI: Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić

2015.

Program kulturno-edukativnog projekta Stari grad Susedgrad. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2015.
AUTORI: Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić
SURADNICI: Drago Miletić, Marijana Vojtić, Alice Gröper-Šajber
NARUČITELJ I SURADNJA: Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
VODITELJI I SURADNICI: Jadranka Veselić Bruvo, Mirna Meštrović, Iva Bedenko, Ana Magdić

Istraživanje i dokumentiranje urbane jezgre osječke Tvrđe za potrebe izrade konzervatorsko-urbanističke studije, I. faza (blokovi 9–19), 2 knjige. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2015.
VODITELJI: Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
NARUČITELJ: Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek

Arhitektonska dokumentacija postojećeg stanja i nacrtnog dijela idejnog prijedloga obnove i prezentacije kurije župnog dvora u Koprivničkom Ivancu. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2015.
VODITELJICA: Ivana Haničar Buljan
AUTORICA: Marijana Vojtić
NARUČITELJ: Varaždinska biskupija

2014.

Konzervatorska studija za zaštitu i obnovu ruralnog naselja Mali Vrv i neposrednog okolnog kulturno-prirodnog krajobraza unutar parka prirode „Biokovo“. Split: Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković, 2014.
AUTORI: Joško Belamarić, Darka Bilić
NARUČITELJ: Općina Tučepi

Urbanističko-konzervatorska studija partera javnih prostora osječke Tvrđe s prijedlogom konzervatorskih smjernica, knjiga 1. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2014.
VODITELJI: Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić
AUTORI: Marko Ambroš, Zlatko Uzelac
SURADNICI: Alice Gröper-Šajber, Goran Vareško
NARUČITELJ: Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek

Urbanističko-konzervatorska studija partera javnih prostora osječke Tvrđe s prijedlogom konzervatorskih smjernica, knjiga 2. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2014.
VODITELJI: Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić
AUTORI: Marko Ambroš, Zlatko Uzelac
SURADNICI: Alice Gröper-Šajber, Goran Vareško
NARUČITELJ: Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek

Identifikacija i valorizacija prirodne i graditeljske baštine područja Dubrovnika u prostornom kontekstu. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2014.
VODITELJ: Joško Belamarić
AUTORI: Igor Belamarić, Joško Belamarić, Darka Bilić, Ana Šverko, Ambroz Tudor
NARUČITELJ: Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

2013.

Konzervatorska studija uređenja glavnog pročelja crkve Gospe Sinjske u Sinju. Split: Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković, 2013.
AUTORICA: Darka Bilić

Dvorac Eugena Savojskog u Bilju: povijesno-građevni razvoj, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica, knjiga I. i II. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2013.
AUTORI: Ivana Haničar Buljan, Zlatko Uzelac, Ratko Vučetić, Andrej Žmegač
SURADNICI: Marko Ambroš, Alice Gröper-Šajber, Ivana Horbec
SAVJETNICA: Katarina Horvat-Levaj
KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA ISTRAŽIVANJA: Oslik d.o.o.
GRAĐEVINSKA ISTRAŽIVANJA: Branko Galić

Trakošćan – kapela sv. Križa: konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja, preliminarnim restauratorskim istraživanjima i idejnim prijedlogom obnove/uređenja crkve. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2013.
AUTORI: Davorin Stepinac, Marijana Vojtić, Krasanka Majer Jurišić, Vlasta Zajec
SURADNICE: Iva Raič Stojanović, Alice Gröper-Šajber
RESTAURATORSKI RADOVI: Nives Maksimović Vasev, viši restaurator

2012.

Konzervatorska studija za povijesno-ruralnu cjelinu Bobovišća na moru. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2012.
AUTORI: Ana Šverko, Antonija Eremut, Darka Bilić, Igor Belamarić

2011.

Konzervatorska studija uređenja zgrade i vanjskog prostora ribarnice u Splitu, Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković, 2011.; 94 str.; ilustr.

Dvorac Esterhazy u Dardi: povijesno-građevni razvoj i valorizacija, prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2011.
AUTORI: Katarina Horvat-Levaj, Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
SURADNICA: Danijela Šapina

2010.

Nuštar: dvorac Khuen-Belassy: preliminarni izvještaj: arhitektonsko, povijesno-umjetničko, restauratorsko i građevinsko istraživanje. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2010.
AUTORI: Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
SURADNICI: Davorin Stepinac, Danijela Šapina

2009.

Požeške Sesvete – župna crkva Svih Svetih: konzervatorska studija za obnovu i uređenje crkve s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja te idejnim prijedlogom obnove i uređenja: preliminarna restauratorska istraživanja unutrašnjosti: projekt obnove / rekonstrukcije krovišta i stropa nad lađom. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2007. – 2009.
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I IZRADE STUDIJE S DOKUMENTACIJOM: Katarina Horvat Levaj, Davorin Stepinac
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marijana Vojtić, Danijela Šapina
RESTAURATORSKA ISTRAŽIVANJA: „RE-Dizajn“, Zagreb
OBNOVA / REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA I STROPA NAD LAĐOM: KB „Mirkowsky“ d. o. o., Požega

Tkalci nad Krapinom – kapela sv. Tri Kralja: konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja i idejnim prijedlogom sanacije, obnove i prezentacije ostataka crkve. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2007. – 2009.
AUTORI: Katarina Horvat Levaj, Davorin Stepinac, Marijana Vojtić

Vila Neuschloss u Đurđenovcu: konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom i idejnim prijedlogom prezentacije. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2009.
AUTORICE: Darja Radović Mahečić, Ivana Haničar Buljan
STRUČNA SURADNJA: Sandra Artuković

Župna crkva Sv. Augustina u Velikoj: povijesno-građevni razvoj i valorizacija: prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2009.
AUTORI: Diana Vukičević-Samaržija, Katarina HorvatLevaj, Davorin Stepinac
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Valentina Bunić, Danijela Šapina

2008.

Konzervatorska studija za područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja Preloga. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2008.
VODITELJ PROJEKTA: Davorin Stepinac
AUTORI: Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan, Irena Kraševac
NARUČITELJ: Grad Prelog

2007.

Gornje Dubrave: parohijska crkva Sv. Petke: konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja i prijedlogom rekonstrukcije, obnove i prezentacije crkve. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2005. – 2007.
AUTORI: Davorin Stepinac, Marinka Mužar
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marijana Vojtić, Valentina Bunić, Danijela Šapina

Kapela Sv. Mihovila Arkanđela u Ratkovici: konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja i idejnim projektom obnove / prezentacije crkve. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2007.
AUTORI: Katarina Horvat Levaj, Davorin Stepinac
STRUČNA SURADNJA: Ivana Haničar Buljan

2005.

Crkva Sv. Andrije u Kamešnici: povijesno-građevni razvoj i valorizacija: arhitektonska dokumentacija postojećeg stanja: rekonstrukcija mogućeg izgleda gotičke crkve: prijedlog obnove uređenja i prezentacije. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2005.
AUTORI KONZERVATORSKE STUDIJE: Katarina Horvat-Levaj, Davorin Stepinac
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marijana Vojtić
SURADNICA: Valentina Bunić

2004.

Katedrala Sv. Terezije u Požegi: povijesnograđevni razvoj i valorizacija: prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2004.
AUTORI: Katarina Horvat-Levaj, Davorin Stepinac
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marie Stepinac
FOTOGRAFIJE: Milan Drmić, Jovan Kliska
ARHIVSKA ISTRAŽIVANJA: Anđelko Badurina
SURADNICI: Martina Petrinović, Danijel Iveta

Prijedlog za obnovu Sokolskog doma u Zlataru. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2004.
AUTOR: Darja Radović Mahečić
NARUČITELJ: Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Zagrebu, vlasnik zdanja Općina Zlatar, gradonačelnik M. Đurek

Tvrđavska crkva Sv. Ane u Slavonskom Brodu: konzervatorska studija za rekonstrukciju, obnovu i uređenje crkve. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2004.
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I AUTORI: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
STRUČNA SURADNJA: Marijana Vojtić

2003.

Prostor očuvanih Šančeva, Ravelina i Sajmišta: ostali dio tvrđavne cjeline: povijesni podaci i prostorni razvoj: prijedlog konzervatorskih smjernica: idejno rješenje obnove. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2003. (Konzervatorska studija za revitalizaciju koprivničke tvrđave: 2. dio)
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I IZRADE ELABORATA: Davorin Stepinac, Andrej Žmegač
STRUČNA SURADNJA: Ivana Haničar
TEHNIČKA SURADNJA: Danijel Iveta
OBRADA GRAĐE IZ MUZEJA GRADA KOPRIVNICE: Dražen Ernečić, Božica Anić

Žumberak: kurija župnog dvora i gospodarski objekt uz crkvu sv. Nikole: arhitektonska dokumentacija postojećeg stanja: prijedlog idejnog rješenja obnove i uređenja: projekt građevinske i statičke sanacije. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2003.
IZRADILI: Davorin Stepinac, Marijana Vojtić

2002.

Kapela Majke Božje – Dol kod Pribića: konzervatorska studija za obnovu, uređenje i prezentaciju kapele. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2002.
AUTORI STUDIJE: Đurđica Cvitanović, Davorin Stepinac
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Ivana Haničar
SURADNICI: Janko Aschenbrenner, Josip Minks

Okićka Sveta Marija: župna crkva Rođenja B. D. Marije: konzervatorska studija za obnovu i uređenje crkve. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2002.
AUTORI STUDIJE: Đurđica Cvitanović, Davorin Stepinac
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Danijel Iveta
SURADNICI: „Conex“, d. o. o., Josip Minks

Zgrada Oružane i jugoistočni bastion koprivničke tvrđave: povijesno-građevni razvoj i vrednovanje: prijedlog konzervatorskih smjernica: idejno rješenje obnove. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2002. (Konzervatorska studija za revitalizaciju koprivničke tvrđave: 1. dio)
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I IZRADE ELABORATA: Davorin Stepinac, Andrej Žmegač
STRUČNA SURADNJA: Ivana Haničar
TEHNIČKA SURADNJA: Danijel Iveta
OBRADA GRAĐE IZ MUZEJA GRADA KOPRIVNICE: Dražen Ernečić
NARUČITELJ: Grad Koprivnica

2001.

Crkva Sv. Marije Magdalene u Čazmi: koncepcija obnove i prezentacije s rezultatima istraživanja i dokumentacijom. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2001.
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I AUTORI: Josip Stošić, Davorin Stepinac

Samostan Sv. Jakova u Dubrovniku: rezultati restauratorskih istraživanja crkve i sjevernog dijela samostana: prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2001.
VODITELJ: Katarina Horvat-Levaj
ISTRAŽIVANJE I ELABORAT IZRADILI: Katarina Horvat-Levaj, Ivan Tenšek, Ivana Valjato Vrus
ARHITEKTONSKE SNIMKE KORIŠTENE ZA ISTRAŽIVANJE IZRADILI: „Arhitekt“, d. o. o., Dubrovnik
RESTAURATORSKA SONDIRANJA: Claudija Pezzi

2000.

Dvorac Patačić-Rauch u Donjem Martijancu: povijesno-građevni razvoj i valorizacija: prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2000.
AUTORI: Katarina Horvat, Davorin Stepinac
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marie Stepinac
SURADNICI: „Portal“, d. o. o., Ivana Haničar, Danijel Iveta

Kapela Sv. Wolfganga – Vukovoj nad Klenovnikom: konzervatorska studija za obnovu, uređenje i prezentaciju kapele. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2000.
AUTORI: Diana Vukičević-Samaržija, Davorin Stepinac
SURADNICI: Milan Drmić, Ivana Haničar, Danijel Iveta, Josip Minks

1998.

Kuća Vlahe Bukovca u Cavtatu: građevni razvoj i valorizacija: prijedloga konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1998.
ELABORAT IZRADILI: Katarina Horvat-Levaj, Ivan Tenšek
SURADNJA NA IZRADI ARHITEKTONSKIH PRILOGA: Ivana Valjato-Vrus
ARHITEKTONSKA I PRAVNO-IMOVINSKA DOKUMENTACIJA: Arhiv općine Konavle
FOTOGRAFIJE: Katarina Horvat-Levaj
NARUČITELJ: Općina Konavle, Cavtat – Marina Desin

Crkva Sv. Vinka i Sv. Ilije na Meraji u Vinkovcima: studija obnove i prezentacije s programom konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1998.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Diana Vukičević-Samaržija
AUTORI: Diana Vukičević-Samaržija, Josip Stošić, Davorin Stepinac, Danko Zelić
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marie Stepinac
RESTAURATORSKA ISTRAŽIVANJA: Josip Minks
FOTOGRAFIJE: Milan Drmić, Teodor Fiedler

Kapela Sv. Benedikta u Hrastovljanu: povijesno-građevni razvoj i valorizacija: prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1998.
AUTORI: Katarina Horvat Levaj, Davorin Stepinac
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Ivana Haničar

Knežev dvor u Pridvorju: izvještaj o dodatnim arheološkim istraživanjima: idejni prijedlog rekonstrukcije. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1998.
VODITELJI ISTRAŽIVANJA: Katarina Horvat-Levaj, Ivan Tenšek
AUTORI ELABORATA: Katarina Horvat-Levaj, Ivan Tenšek, Ivana Valjato-Vrus, Egidio Budicin
NARUČITELJ: Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Dubrovnik

Konzervatorsko-urbanistička studija trga Sv. Trojstva u Slavonskom Brodu: s prijedlogom obnove i urbane sanacije razorenih dijelova povijesne jezgre funkcionalno povezane s trgom. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1998.
AUTORI: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
SURADNICI: Olga Maruševski, Ivana Haničar
FOTOGRAF: Milan Drmić
NARUČITELJ: Grad Slavonski Brod
IZVRŠITELJ: Institut za povijest umjetnosti

Palača Srijemske županije u Vukovaru: arhivska studija i dokumentacija za obnovu. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1998.
AUTOR: Đurđica Cvitanović

Samostan Sv. Jakova u Dubrovniku: arhitektonske i stilske značajke: prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1998.
VODITELJ: Anđelko Badurina
IZRADILI: Anđelko Badurina, Katarina Horvat Levaj, Ivan Tenšek, Ivana Valjato Vrus
FOTOGRAFIJE: Ivana Valjato Vrus
ARHITEKTONSKE SNIMKE KORIŠTENE KAO PODLOGA: „Arhitekt“, d. o. o., Dubrovnik
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Župna crkva Sv. Martina u Martijancu: povijesno-građevni razvoj i valorizacija: prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1998.
AUTORI: Katarina Horvat Levaj, Davorin Stepinac
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marie Stepinac
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić

1997.

Knežev dvor u Pridvorju: rezultati arheoloških i restauratorskih istraživanja: prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1997.
AUTORI ELABORATA: Katarina Horvat-Levaj, Ivan Tenšek
ARHEOLOŠKA I RESTAURATORSKA ISTRAŽIVANJA: Ivica Žile, Claudia Pezzi
ARHITEKTONSKI PRILOZI: Ivan Tenšek, Ivana Valjato Vrus
FOTOGRAFIJE: Katarina Horvat-Levaj, Božidar Gjukić

Konzervatorsko-urbanistička studija i program obnove i uređenja Trga Ivane Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1997.
AUTORI: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
SURADNICI: Olga Maruševski, Ratko Vučetić, Ivana Haničar
IDEJNA RJEŠENJA PROČELJA: „Portal“ d. o. o., Zagreb, Goran Jukić
FOTOGRAFIJE I PRESNIMKE: Milan Drmić
NARUČITELJ: Grad Slavonski Brod
IZVRŠITELJ: Institut za povijest umjetnosti

Parohijska crkva Sv. Nikole u Karlovcu: konzervatorska studija i dokumentacija za obnovu. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1997.
VODITELJI ISTRAŽIVANJA: Đurđica Cvitanović, Davorin Stepinac
SURADNJA NA IZRADI I OBRADI DOKUMENTACIJE: Zavod za fotogrametriju Geodetskog fakulteta u Zagrebu, PORTAL, d. o. o., Ivana Haničar
FOTOGRAFIJE: Davorin Stepinac, Krešimir Tadić, Milan Drmić
KONZULTACIJE: Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Konzervatorski odjel Karlovac
NARUČITELJ: Ministarstvo kulture

1996.

Knežev dvor u Pridvorju: arhitektonske i stilske značajke: prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1996.
AUTORI: Katarina Horvat-Levaj, Ivan Tenšek
ARHIVSKA ISTRAŽIVANJA: Vinicije Lupis
PRIJEVOD DOKUMENATA: Ivo Veselić (Povijesni arhiv u Dubrovniku)
ARHITEKTONSKI PRILOZI: Ivan Tenšek, Ivana ValjatoVrus
ARHITEKTONSKE SNIMKE KORIŠTENE ZA ISTRAŽIVANJE: Plan, Zagreb
FOTOGRAFIJE: Katarina Horvat-Levaj, Petar Kušan, Miljenko Mojaš, Krešimir Tadić
NARUČITELJ: Općina Konavle – Konavoski dom d. o. o. za obnovu Konavla u Cavtatu, Arhitektonski biro „Plan“ iz Zagreba

Romanički portal crkve Sv. Duha u Požegi: valorizacija i prijedlog prezentacije. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1996.
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I AUTORI ELABORATA: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
SURADNICI: Drago Miletić, Josip Minks
NARUČITELJ: Grad Požega

1995.

Požega: konzervatorska studija povijesne jezgre: opće postavke i smjernice urbane obnove povijesne jezgre Požege. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1995.
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
SURADNICI – POVJESNIČARI UMJETNOSTI: Biserka Tadić, Vesna Meštrić, Vera Ćuze, Marina Bokulić, Daniel Premerl, Igor Morožin, Svjetlana Olić, Hrvoje Perica, Ratko Vučetić, Damir Demonja, Kemal Ljumanović, Helena Madunić, Marija Kovačević, Tihomir Katušić
SURADNICI – ARHITEKTI: Damir Bakliža, Marie Stepinac, Jasminka Vukmirović, Mladenko Soldo, Azra Suljić, Danijel Iveta, Lovorka Petrović, Nada Omrčen
FOTOGRAMETRIJSKE SNIMKE: Teodor Fiedler, Lidija Semak, Davor Fiedler
FOTOGRAFI: Krešimir Tadić, Milan Drmić
KOMPJUTERSKA OBRADA TEKSTA, TABELARNIH I GRAFIČKIH PRILOGA: Vesna Meštrić, Tanja Ivković, Sanja Štok
NARUČITELJ: Grad Požega
SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistički plan povijesne jezgre (zaštićene zone) grada Požege; Dio programa projekta „Povijest naselja“ Instituta za povijest umjetnosti

Požega: konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 3: Trg Sv. Terezije s Gimnazijskom ulicom. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1995.
VODITELJ PROJEKTA: Marija Stagličić
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
NARUČITELJ: Grad Požega
SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistički plan povijesne jezgre (zaštićene zone) grada Požege; Dio programa projekta „Povijest naselja“ Instituta za povijest umjetnosti

Požega: konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 4: Kamenita vrata. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1995.
VODITELJ PROJEKTA: Marija Stagličić
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
NARUČITELJ: Grad Požega
SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistički plan povijesne jezgre (zaštićene zone) grada Požege; Dio programa projekta „Povijest naselja“ Instituta za povijest umjetnosti

Požega: konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 6: Ulica Sv. Roka (danas Matice hrvatske). Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1995.
VODITELJ PROJEKTA: Marija Stagličić
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
NARUČITELJ: Grad Požega
SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistički plan povijesne jezgre (zaštićene zone) grada Požege; Dio programa projekta „Povijest naselja“ Instituta za povijest umjetnosti

Požega: konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 7: Kanižlićeva, Trg Sv. Sebastijana, M. Kraljevića i ulica Pod Gradom. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1995.
VODITELJ PROJEKTA: Marija Stagličić
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
NARUČITELJ: Grad Požega
SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistički plan povijesne jezgre (zaštićene zone) grada Požege; Dio programa projekta „Povijest naselja“ Instituta za povijest umjetnosti

Požega: konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 8: Vučjak. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1995.
Sadrži: Knjiga I: Vučjak; Ulica Vučjak, zapadna strana; Ulica Vučjak, istočna strana
Knjiga II: Sokolova ulica, zapadna strana; Sokolova ulica, istočna strana; Prijedlog konzervatorskih smjernica za Vučjak
VODITELJ PROJEKTA: Marija Stagličić
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
NARUČITELJ: Grad Požega
SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistički plan povijesne jezgre (zaštićene zone) grada Požege; Dio programa projekta „Povijest naselja“ Instituta za povijest umjetnosti

Požega: konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 9: Sjeverozapadne rubne ulice povijesne jezgre. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1995.
Sadrži: Knjiga I: Gupčeva / Babukićeva, s Primorskom i Istarskom
Knjiga II: Kempfova, Tomićeva i Dalmatinska
VODITELJ PROJEKTA: Marija Stagličić
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
NARUČITELJ: Grad Požega
SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistički plan povijesne jezgre (zaštićene zone) grada Požege; Dio programa projekta „Povijest naselja“ Instituta za povijest umjetnosti

1994.

Požega: konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 1: Trg Svetog Trojstva. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1994.
Sadrži: Knjiga I: Trg sv. Trojstva; Zapadna strana trga; Sjeverozapadna strana trga; Sjeveroistočna strana trga
Knjiga II: Južna strana trga; Ploha Trga; Prijedlog strategije uređenja Trga
VODITELJ PROJEKTA: Marija Stagličić
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
NARUČITELJ: Grad Požega
SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistički plan povijesne jezgre (zaštićene zone) grada Požege; Dio programa projekta „Povijest naselja“ Instituta za povijest umjetnosti

Požega: konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 2: Ulica Sv. Florijana / Cehovska, s Mesničkom i Lermanovom. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1994.
VODITELJ PROJEKTA: Marija Stagličić
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
NARUČITELJ: Grad Požega
SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistički plan povijesne jezgre (zaštićene zone) grada Požege ; Dio programa projekta „Povijest naselja“ Instituta za povijest umjetnost

Požega: konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 5: Županijska ulica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1994.
VODITELJ PROJEKTA: Marija Stagličić
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
NARUČITELJ: Grad Požega
SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistički plan povijesne jezgre (zaštićene zone) grada Požege; Dio programa projekta „Povijest naselja“ Instituta za povijest umjetnosti

Sisak: župna crkva Uzvišenja Sv. Križa: konzervatorska studija. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1994.
SURADNICI NA IZRADI ELABORATA: Đurđica Cvitanović, Olga Maruševski, Dubravko Kladarin, Davorin Stepinac, Milan Drmić, Marie Stepinac
NARUČITELJ: Grad Sisak

Šibenik – Blok F/II: analiza razvoja i stanja, prijedlozi konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta, 1994.
KOORDINATOR PROJEKTA: Milan Prelog
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Biserka Tadić
AUTORI TEKSTOVA: Katarina Horvat-Levaj, Jagoda Marković, Biserka Tadić
ARHITEKTONSKO SNIMANJE I IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: Davorin Stepinac, Marie Stepinac, Emina Šarić, Sanja Štok, Ivan Tenšek, Ivana Valjato-Vrus
GEODETSKO SNIMANJE: Teodor Fiedler, Nenad Zajec
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić
PRIJEDLOZI KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Katarina Horvat-Levaj, Jagoda Marković, Biserka Tadić, Davorin Stepinac
NARUČITELJ: Općinski zvod za zaštitu spomenika, Odbor za zaštitu i obnovu graditeljskog naslijeđa Šibenika

1993.

Četiri dubrovačke palače: palača Ranjina, palača Skočibuha, palača Trifoni-Đorđić, palača Pucić. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta, 1993.
KOORDINATOR: Ivanka Reberski
TEKST: Katarina Horvat-Levaj
ARHITEKTONSKE SNIMKE: Ivan Tenšek, Ivana Valjato Vrus
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić, Damir Fabijanić
NARUČITELJ: The Rebuild Dubrovnik Fund (Nazli P. Weiss)

1992.

Konzervatorska studija za interpolaciju objekta u Županijskoj ulici br. 16–18 u Požegi. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta, 1992.
AUTORI: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
FOTOGRAFIJE: Želimir Hajdarević

Valpovo: principi obnove staroga središta: valorizacija cjeline i pojedinih objekata u bloku na Trgu kralja Tomislava. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1992.
AUTORI ELABORATA: Željka Čorak, Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Osijek
FOTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Osijek, Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

1991.

Britanski trg: nastanak i urbani status. Zagreb: Odjel za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta, 1991.
AUTOR: Snješka Knežević
SURADNICI: Sanja Šerbetić (interpretacija vizualne dokumentacija), Zlatko Rebernjak (oblikovanje elaborata)
NARUČITELJ: Zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša Grada Zagreba, Odjel za povijesne znanosti Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu – projekt „Milan Lenuci i izgradnja Zagreba“

Marija Gorica: župna crkva Sv. Marije od Pohoda. Zagreb: [Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta], 1991.
TEKST: Đurđica Cvitanović
ARHITEKTONSKE SNIMKE POSTOJEĆEG STANJA: Davorin Stepinac, Sanja Štok, Damir Bakliža

Župna crkva Sv. Marije Magdalene u Čazmi: spomenik kulture „0“ kategorije. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta, 1991.
AUTORI ELABORATA: Josip Stošić, Davorin Stepinac
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Josip Stošić
AUTORI ZNANSTVENIH STUDIJA: Josip Stošić, Doris Baričević
EKSPERTIZA: Željka Čorak
ARHEOLOŠKA SURADNJA: Vjekoslav Štrk
KOORDINATOR IZRADE ARHITEKTONSKE DOKUMENTACIJE: Davorin Stepinac
ARHITEKTONSKA SNIMANJA I IZRADA ARHITEKTONSKE DOKUMENTACIJE: Davorin Stepinac, Ivan Tenšek, „Portal“, s. p. o., Damir Bakliža
NARUČITELJ: Općina Čazma

1990.

Dubrovnik: blok omeđen ulicama Od Puča, Pracatovom, Između polača i Božidarevićevom: građevni razvoj, arhitektonske osobine i prijedlozi konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijesne znanosti Sveučilišta, Odjel za povijest umjetnosti, 1990.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Katarina Horvat-Levaj
AUTORI ELABORATA: Željka Čorak, Nada Grujić, Katarina Horvat-Levaj
ARHITEKTONSKA RAZRADA: Ivan Tenšek
ARHITEKTONSKE SNIMKE KORIŠTENE ZA IZRADU GRAFIČKIH PRIKAZA: „Plan“, Zagreb, GRO „Dubrovnik“ OOUR „Projektni biro“, Institut za povijesne znanosti
FOTODOKUMENTACIJA: Krešimir Tadić
ARHIVSKA ISTRAŽIVANJA: Ante Marinović, Katarina Horvat-Levaj
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Šibenik – povijesna jezgra: analiza razvoja i prijedlozi konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1990.
VODITELJI ISTRAŽIVANJA I AUTORI UVODNIH TEKSTOVA ELABORATA: Biserka Tadić, Davorin Stepinac
SURADNICI NA OBRADI KONZERVATORSKIH SMJERNICA PO BLOKOVIMA: Ksenija Brigljević, Tončika Cukrov, Katarina Horvat-Levaj, Jagoda Marković, Silvija Nikšić, Darja Radović, Davorin Stepinac, Biserka Tadić, Danko Zelić
SURADNICI NA OBRADI ARHITEKTONSKE DOKUMENTACIJE: Sanja Štok, Damir Bakliža
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić
NARUČITELJ: Urbanistički biro „Prostor“ – Šibenik

Trogirska katedrala i njezin zapadni porta : istraživanja 1964 – 1990.: izbor dokumentacije i znanstvene obrade. Zagreb: Odjel za povijest umjetnosti Instituta za povijest umjetnosti Sveučilišta, 1990.
AUTOR IZLOŽBE: Josip Stošić
SURADNICI: Ivan Tenšek, Ivana Valjato-Vrus
Trogirska katedrala
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Josip Stošić
ARHITEKTONSKO SNIMANJE – VODITELJI: Davorin Stepinac, Ivan Tenšek
ARHITEKTONSKO SNIMANJE – SURADNICI: Zdravko Mahmet, Tomica Štivić
FOTOGRAMETRIJSKI SNIMCI: Zavod za fotogrametriju Geodetskog fakulteta u Zagrebu
GRAFIČKA INTERPRETACIJA – VODITELJ: Ivan Tenšek
GRAFIČKA INTERPRETACIJA – SURADNICI: Ivana Valjato-Vrus, Damir Bakliža
FOTOGRAFSKO SNIMANJE: Krešimir Tadić
ZNANSTVENA INTERPRETACIJA: Josip Stošić Zapadni portal Trogirske katedrale
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Josip Stošić
ARHITEKTONSKO SNIMANJE: Davorin Stepinac, Ivan Tenšek, Ivan Prtenjak
GRAFIČKA INTERPRETACIJA: Ivana Valjato-Vrus
FOTOGRAMETRIJSKA SKICA POGLEDA: Teodor Fiedler
FOTOGRAFSKO SNIMANJE: Krešimir Tadić
BIBLIOGRAFIJA: Karmen Stošić
ZNANSTVENA INTERPRETACIJA: Josip Stošić

La cattedrale di Trogir ed il suo portale occidentale: ricerche 1964–1990: la scelta della documentazione e delle interpretazioni scientifiche. Zagreb: Instituto delle scienze storiche Sezione dell’arte Universita di Zagreb, 1990.

1989.

Palača Kabužić u Bandurevoj ulici 3, Dubrovnik: [knjiga 1]. Zagreb: Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti; Zavod za restauriranje umjetnina, 1989.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Nada Grujić
TEKST ELABORATA: Nada Grujić
OPIS SONDI: Egidio Budicin
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA, GRAFIČKI PRILOZI NALAZA I PRIJEDLOGA SMJERNICA: Ivan Tenšek
FOTODOKUMENTACIJA: Mario Braun, Krešimir Tadić
RESTAURATORSKI ISTRAŽNI RADOVI: Zlatko Bielen, Egidio Budicin, Josip Turk, Darwin Butković, Vlaho Pustić
ARHITEKTONSKE SNIMKE KORIŠTENE ZA IZRADU GRAFIČKIH PRIKAZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA I PRIJEDLOGA SMJERNICA: Projektni biro „Plan“, Zagreb, Odjel za povijest umjetnosti, Ivan Tenšek
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Sigurata: crkva Preobraženja Kristova u Dubrovniku: povijesni razvoj: analiza prostora: smjernice za zaštitu. Zagreb: Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1989.
AUTORI: Anđelko Badurina, Davorin Stepinac, Ivan Tenšek

1988.

Franjevački samostan na Lopudu: povijesni razvoj: analiza prostora: konzervatorske smjernice. Zagreb: Institut za povijesne znanosti Sveučilišta, Odjel za povijest umjetnosti, 1988.
TEKST: Anđelko Badurina
SURADNIK: Davorin Stepinac
NACRTI POSTOJEĆEG STANJA: G. R. O. „Tehnika“
FOTOGRAFIJE: Anđelko Badurina

Kutjevo – kompleks nekadašnjeg isusovačkog samostana. Zagreb: Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1988.
AUTORSKI PRILOZI ZNANSTVENIH SURADNIKA ODJELA ZA POVIJEST UMJETNOSTI: Đurđica Cvitanović, Doris Baričević, Ivo Lentić, Zlatko Uzelac
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Davorin Stepinac
FOTOGRAFIJE: Vjekoslav Urukalović
ELABORAT UREDIO: Davorin Stepinac

Ljetnikovac Klementa Gučetića u Rijeci dubrovačkoj. Zagreb: Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti: Zavod za restauriranje umjetnina, 1988.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Nada Grujić
IZRADILI: suradnici Odjela za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Nada Grujić, Davorin Stepinac); suradnici Zavoda za restauriranje umjetnina iz Zagreba (Egidio Budicin, Tito Dorčić, Josip Turk)
FOTOGRAFIJE: Mario Braun, Krešimir Tadić
ARHITEKTONSKE SNIMKE KORIŠTENE ZA ISTRAŽIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti, Projektni biro „Tehnika“, Zagreb
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Ljetnikovac Rastić – „Džonovina“ u Rijeci dubrovačkoj. Zagreb: Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti: Zavod za restauriranje umjetnina, 1988.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Nada Grujić
ISTRAŽIVANJA I IZRADA ELABORATA: suradnici Odjela za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Nada Grujić, Vladimir Marković, Davorin Stepinac, Ivan Tenšek) ; suradnici Zavoda za restauriranje umjetnina (Zlatko Bielen, Egidio Budicin, Tito Dorčić, Vladimir Marković, Josip Turk)
ARHITEKTONSKE SNIMKE KORIŠTENE ZA ISTRAŽIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti, Projektni biro „Tehnika“, Zagreb
FOTOGRAFIJE: Mario Braun, Krešimir Tadić
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Prikaz nalaza ispod Katedrale i Bunićeve poljane u Dubrovniku. Zagreb: [Odjel za povijest umjetnosti, Institut za povijesne znanosti Sveučilišta], 1988.
U: Željko Rapanić (ur.), Arheološka istraživanja u Dubrovniku i dubrovačkom području: znanstveni skup, Dubrovnik, 1–4. X. 1984. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo, 1988., 15-38
AUTOR: Josip Stošić
SURADNICI: Ivica Žile, Ivan Tenšek, Krešimir Tadić, Ivan Mirnik

1987.

Benediktinski samostan na Lokrumu: povijesni razvoj i analiza prostora: prijedlog smjernica za zaštitu. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1986. – 1987.
VODITELJ PROJEKTA: Anđelko Badurina
SURADNICI: Željka Čorak, Danko Zelić
SURADNICI PRI IZRADI KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Davorin Stepinac, Ivan Tenšek
ARHITEKTONSKE SNIMKE: Arhitektonski fakultet, Zagreb
FOTOGRAFIJE U TEKSTU: Anđelko Badurina

Ston – blokovi III. i XI.: analiza razvoja i stanje: prijedlozi konzervatorskih smjernica. Zagreb: Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1987.
VODITELJ: Milan Prelog
AUTORI ANALITIČKOG TEKSTA OPISA STANJA I PRIJEDLOGA KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Marija Planić-Lončarić, Davorin Stepinac, Ivan Tenšek
ARHITEKTONSKE SNIMKE KOJE SU POSLUŽILE ZA ISTRAŽIVANJE IZRADILI: Odjel za povijest umjetnosti, OOUR Projektni biro GRO Dubrovnik
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

1986.

Dubrovnik – nizovi ulica Između polača 2–8, 10–12, 14–16 i 18–26: analiza razvoja i stanje: prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1986.
AUTORI ANALITIČKOG TEKST OPISA STANJA I PRIJEDLOGA KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Marija Planić-Lončarić, Davorin Stepinac
ARHITEKTONSKE SNIMKE KORIŠTENE ZA ISTRAŽIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti, Projektni biro „Arhitekt“, Dubrovnik
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Franjevački samostan u Stonu: povijesni razvoj: analiza prostora: konzervatorske smjernice. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1986.
TEKST: Anđelko Badurina
NACRTI UVEZANI UZ TEKST: Davorin Stepinac, Ivan Tenšek
FOTOGRAFIJE: Anđelko Badurina

Ljetnikovac Bozdari-Caboga-Škaprlenda u Rijeci dubrovačkoj. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti: Zavod za restauriranje umjetnina, 1986.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Nada Grujić
ISTRAŽIVANJA I IZRADU ELABORATA IZVRŠILI: suradnici Odjela za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti (Nada Grujić, Vladimir Marković, Davorin Stepinac, Ivan Tenšek) i suradnici Zavoda za restauriranje umjetnina (Zlatko Bielen, Egidio Budicin, Tito Dorčić, Vladimir Marković, Josip Turk)
ARHITEKTONSKE SNIMKE KORIŠTENE ZA IZRADU GRAFIČKIH PRIKAZA KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Projektni biro „Tehnika“, Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić, Mario Braun
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Roč: povijesni i graditeljski razvoj naselja (dokumentacija za valorizaciju i zaštitu građevinskog tkiva povijesne jezgre). Zagreb: Centar za povijesne znanosti, 1986.
KOORDINATOR ISTRAŽIVANJA: Milan Prelog
VODITELJI ISTRAŽIVANJA: Đurđica Cvitanović, Davorin Stepinac
AUTORSKA SURADNJA: Zdenko Balog
POVIJESNO-UMJETNIČKA ANALIZA: Đurđica Cvitanović, Mirna Abaffy, Katarina Horvat, Zdenko Balog, Dunja Frankol, Danuta Misiuda, Silvija Nikšić, Mirna Balog
INVENTAR CRKAVA U ROČU: Mirjana Peršić
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Davorin Stepinac, Ljiljana Šepić, Marija Stepinac, Sanja Štok, Ivan Tenšek, Ivan Vrus [i. e. Ivana Valjato Vrus]
FOTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA: Krešimir Tadić, Zoran Kulundžić, Zdenko Balog, Fototeka Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci, Arhiv Hrvatske u Zagrebu

Šibenik – Blok E II: analiza razvoja i stanje: prijedlozi konzervatorskih smjernica. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1986.
KOORDINATOR: Milan Prelog
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Biserka Tadić
AUTORI TEKSTA POVIJESNOG RAZVOJA BLOKA E II I ANALITIČKOG OPISA OBJEKTA: Katarina Horvat, Jagoda Marković, Biserka Tadić
GEODETSKO SNIMANJE: Teodor Fiedler, Nenad Zajec
ARHITEKTONSKO SNIMANJE I IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: Davorin Stepinac, Ivan Tenšek, Ivana Valjato Vrus, Sanja Štok, Emina Šarić
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić
PRIJEDLOZI KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Katarina Horvat, Jagoda Marković, Biserka Tadić, Davorin Stepinac, Ivan Tenšek
NARUČITELJ: Općinski zavod za zaštitu spomenika kulture – Odbor za zaštitu i obnovu graditeljskog nasljeđa Šibenika

1985.

Sažeti prikaz istraživanja, nalaza i problema prezentacije pod katedralom i Bunićevom poljanom u Dubrovniku. Zagreb: [Institut za povijest umjetnosti], 1985.
U: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 12 (1986), 241-248
PLANIRANJE I VOĐENJE ISTRAŽIVANJA, ANALIZA I INTERPRETACIJA NALAZA TE PROGRAM PREZENTACIJE SPOMENIKA: Josip Stošić
IDEJNI PROJEKT PREZENTACIJE NALAZA SPOMENIKA I PRIJEDLOG KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Josip Stošić, Ivan Tenšek
SURADNJA PRI ARHEOLOŠKIM ISKOPAVANJIMA I VOĐENJE ZAŠTITE NALAZA U TOKU RADOVA: Ivica Žile
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA NALAZA, TOKA ISTRAŽIVANJA I IDEJNOG PROJEKTA PREZENTACIJE: Ivan Tenšek
FOTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA NALAZA I REALIZACIJE PREZENTACIJE: Krešimir Tadić
FOTOGRAFSKO PRAĆENJE TOKA ISTRAŽIVANJA I RADOVA: Miliko Mojaš
KONZULTACIJE PRILIKOM KONZERVATORSKIH PROBLEMA I U PITANJIMA PREZENTACIJE: Tomislav Šuljak
VOĐENJE RESTAURATORSKIH RADOVA I KONZULTACIJE PRI ZAŠTITI NALAZA: Emil Pohl
IZVOĐENJE RESTAURATORSKIH RADOVA: stručnjaci Hrvatskog restauratorskog zavoda
PROJEKTIRANJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA: Mihaela Zamolo i suradnici
SAVJETI PRILIKOM KONSTRUKTORSKIH ZAHVATA: Dražen Aničić
PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA: Nikola Krampus i suradnici
KONZULTACIJE U VEZI S KLIMATIZACIJOM: Ivan Viličić, Dino Franković i suradnici
KONZULTACIJE U VEZI S GEOMEHANIKOM I PROBLEMIMA PODZEMNIH VODA: Ramon Mavar
ORGANIZACIJA TEHNIČKOG KONZALTINGA: Stjepan Butijer
KOORDINACIJA I NADZOR TEHNIČKIH RADOVA: Ante Borković
PROGRAM RAZRAĐEN U: Odjelu za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu; voditelj: Milan Prelog
KONSTRUKTORSKI PROJEKT IZRAĐEN U: Građevinski institut u Zagrebu
INVESTITOR REALIZACIJE PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I PROJEKTA PREZENTACIJE: Zavod za obnovu Dubrovnika
NADZOR NAD NEPOSREDNOM ZAŠTITOM NALAZA SPOMENIKA U TOKU RADOVA: Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Dubrovniku

Sveta Marija od Kaštela u Dubrovniku: dodatak – Mrtvo Zvono: arhitektonsko-povijesna analiza: prijedlog smjernica za zaštitu. Zagreb: Centar za povijesne znanosti Sveučilišta, Institut za povijest umjetnosti, 1985.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA I AUTOR TEKSTA: Anđelko Badurina
SURADNICI: Miljenka Fischer, Katarina Horvat
ARHITEKTONSKI SNIMCI: Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta, Zagreb
FOTOGRAFIJE: Anđelko Badurina

1984.

Blok Između polača 28–32: analiza razvoja i stanje. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
AUTORI ANALITIČKOG TEKSTA OPISA STANJA I PRIJEDLOGA KONZERVATORSKIH UVJETA: Marija Planić-Lončarić, Davorin Stepinac
AUTOR FOTOGRAFIJA: Krešimir Tadić
ARHITEKTONSKE SNIMKE KORIŠTENE ZA ISTRAŽIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti, OOUR „Projektni biro“ GRO Dubrovnik
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Dubrovnik: Blok uz Jezuite – Bunićeva poljana: analiza razvoja, stanje i prijedlozi konzervatorskih smjernica. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
VODITELJ: Milan Prelog
AUTORI ANALITIČKOG TEKSTA OPISA STANJA TE PRIJEDLOGA KONZERVATORSKIH UVJETA: Marija Planić-Lončarić, Ivan Tenšek
ARHITEKTONSKE SNIMKE KORIŠTENE KAO PODLOGA ZA ISTRAŽIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti, Projektni biro „Arhitekt“, Dubrovnik
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

[Dubrovnik] – Pustijerna: preliminarni izvještaj. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
IZRADILA: radna grupa Odjela za povijest umjetnosti
AUTORI: Nada Grujić, Marija Planić-Lončarić, Biserka Tadić, Katarina Horvat, Ivan Tenšek
KONZULTANT: Vladimir Marković
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA KORIŠTENA ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA: „Plan“, Zagreb, „Arhitekt“, Dubrovnik

Dubrovnik – Pustijerna: [uvodna knjiga]. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
KOORDINATOR: Milan Prelog
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Nada Grujić
TEKST UVODNE KNJIGE: Milan Prelog, Nada Grujić, Vladimir Marković, Katarina Horvat
SURADNJA NA TEKSTU, NA PRIJEDLOZIMA KONZERVATORSKIH SMJERNICA I IZRADI GRAFIČKIH PRILOGA: Ivan Tenšek
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA KORIŠTENA KAO PODLOGA ZA IZRADU ELABORATA: „Plan“, Zagreb, „Arhitekt“, Dubrovnik, Odjel za povijest umjetnosti
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Dubrovnik – Pustijerna: knjiga I – blokovi 1 i 2: analiza razvoja, arhitektonske osobine objekata i prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
TEKST: Biserka Tadić, Katarina Horvat, Nada Grujić
STRUČNI KONZULTANT: Vladimir Marković
SURADNIK PRI IZRADI KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Ivan Tenšek
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić, Anđelko Badurina, Katarina Horvat

Dubrovnik – Pustijerna: knjiga III – blok 5: analiza razvoja, arhitektonske osobine objekata i prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
TEKST: Nada Grujić, Katarina Horvat
STRUČNI KONZULTANT: Vladimir Marković
SURADNIK PRI IZRADI KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Ivan Tenšek
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić, Anđelko Badurina

Dubrovnik – Pustijerna: knjiga IV – blok 6: analiza razvoja, arhitektonske osobine objekata i prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
TEKST: Marija Planić-Lončarić
SURADNIK PRI IZRADI KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Ivan Tenšek
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić

Osnovna škola „Miše Simoni“ u Dubrovniku (palača i vrt u Gučetićevoj ulici, objekti u Pracatovoj): analiza razvoja i stanje. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
AUTORI ANALITIČKOG TEKSTA OPISA STANJA TE PRIJEDLOGA KONZERVATORSKIH UVJETA: Marija Planić-Lončarić, Ivan Tenšek
ARHITEKTONSKE SNIMKE KORIŠTENE ZA ISTRAŽIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti, OOUR „Projektni biro“ GRO Dubrovnik
AUTOR FOTOGRAFIJA: Krešimir Tadić
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

1983.

Buzet: povijesno-građevni razvoj i problemi revitalizacije staroga grada: (dokumentacija za valorizaciju, zaštitu i korištenje građevnog tkiva povijesne jezgre). Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1983.
NOSIOCI ISTRAŽIVANJA: Radmila Matejčić, Đurđica Cvitanović, Davorin Stepinac
KOORDINATOR ISTRAŽIVANJA: Milan Prelog
SURADNICI – ARHIVSKO ISTRAŽIVANJE: Germide Minozzi
POVIJESNO-UMJETNIČKE ANALIZE: Olga Maruševski, Dunja Frankol, Zdenko Balog, Katarina Horvat, Ervin Dubrović, Milica Đilas, Branka Stipančić, Silvija Nikšić, Juraj Ivandić, Zoran Kulundžić
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Miljenka Fischer, Ljiljana Šepić, Ivan Tenšek, Marija Stepinac, Ivana Valjato-Vrus, Gordana Budiselić, Marina Posarić, Biserka Šavora, Jozo Vidović, Damir Kremenić ETNOLOGIJA: Marija Ugrin
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić
FOTOGRAMETRIJA: Teodor Fiedler
HORTIKULTURA: Lido Sošić, „Florainženjering“, Rovinj

Ston: postojeće stanje i prijedlozi zaštite. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1983.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Milan Prelog
SURADNICI: Marija Planić-Lončarić, Biserka Tadić, Ivan Tenšek, Davorin Stepinac
OBRADA DOKUMENTACIJE: Ivana Valjato-Vrus, Marija Stepinac
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić
NARUČITELJ: Zavod za izgrađivanje Dubrovnika – Sektor za urbanizam

1981.

Blok na Gundulićevoj poljani, palača u Zuzorićevoj ulici 6, objekt u Pracatovoj ulici 1, zgrada Općine: analiza razvoja i stanja. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1981.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Milan Prelog
AUTOR ANALITIČKOG TEKST OPISA STANJA: Marija Planić-Lončarić
ARHITEKTONSKI SNIMCI KORIŠTENI ZA ISTRAŽIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti

Buzet: povijesni razvoj i problemi revitalizacije starog grada: I. dio – postojeće stanje. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1982.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Milan Prelog
UVODNI TEKST POVIJESNOG RAZVOJA: Radmila Matejčić
ORGANIZACIJA TERENSKOG RADA I OBRADA SAKUPLJENOG MATERIJALA: Đurđica Cvitanović, Davorin Stepinac

Franjevački samostan u Rijeci dubrovačkoj: povijesni razvoj i opis stanja. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1981.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Milan Prelog
TEKST: Anđelko Badurina
ARHITEKTONSKI SNIMCI: Davorin Stepinac, Ivan Tenšek
FOTOGRAFIJE: Anđelko Badurina

Franjevački samostan u Slanom: povijesni razvoj i analiza prostora: konzervatorske smjernice. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1981.
TEKST: Anđelko Badurina
NACRT POSTOJEĆEG STANJA: Projektni biro „Arhitekt“, Dubrovnik, Nevenko Bilobrk, Baldo Damjanović
KOLORIRANJE NACRTA: Anđelko Badurina
FOTOGRAFIJE: Anđelko Badurina

Knežev dvor u Dubrovniku: analiza razvoja i stanje. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1981.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Milan Prelog
AUTOR ANALITIČKOG TEKSTA I OPISA STANJA: Nada Grujić
ARHITEKTONSKE SNIMKE KORIŠTENE ZA ISTRAŽIVANJE: Ivan Tenšek
FOTOGRAFIJE SONDI IZVRŠILI: GI, Zagreb; fotografije izradio: Miljenko Mojaš
OSTALA FOTODOKUMENTACIJA: Krešimir Tadić

Područje muzičke škole u Dubrovniku: arheološko-povijesna analiza. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1981.
VODITELJI ISTRAŽIVANJA: Mate Suić, Milan Prelog
SURADNICI: Anđelko Badurina, Nenad Cambi, Aleksandar Durman, Nada Grujić, Ivan Tenšek, Ivica Žile
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu
SNIMANJE ARHEOLOŠKIH SONDI: Ivan Tenšek
FOTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA: Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Dubrovniku, Krešimir Tadić
NARUČITELJ: Zavod za zaštitu spomenika kulture u Dubrovniku

1980.

Povijesni identitet sjevernog područja grada Zagreba – podbrežja Medvednice. Zagreb: [Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti], 1980.
AUTORI: Željka Čorak, Lelja Dobronić, Eugen Franković, Milan Prelog
NARUČITELJ: Urbanistički zavod grada Zagreba

Pula: prostorno oblikovanje grada od prethistorije do srednjeg vijeka. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1980.
IZRADILI: suradnici Instituta za povijest umjetnosti

1979.

Analitičke studije karlovačke „Zvijezde“. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1979.
VODITELJ: Milan Prelog
NOSIOCI POJEDINIH STUDIJA: Đurđica Cvitanović, Davorin Stepinac, Miroslav Jilek, Ivan Lay
SURADNICI NA POJEDINIM TEMAMA: Ivan Lay, Vladimir Peršin, Milan Kruhek, Ivy Kugli-Lentić, Olga Maruševski, Nada Grčević, Ivo Lentić, Emil Pohl, Jasna Denich
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Davorin Stepinac
KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA ISTRAŽIVANJA BOJE FASADA: Restauratorski zavod Hrvatske – Emil Pohl, Jasna Denich
FOTOGRAFIJE: Krešimir Tadić, Slobodan Tadić
NARUČITELJ: S. O. Karlovac
Sadrži knjige:
A. Povijesno-umjetničke i urbanističkoarhitektonske analize građevnog tkiva i prijedlozi intervencija: (dokumentacija za valorizaciju, zaštitu i urbanističko korištenje građevnog tkiva unutar „Zvijezde“)
AUTORI: Đurđica Cvitanović, Davorin Stepinac (arhitektonska dokumentacija)
B. Sociološki aspekti revitalizacije karlovačke ˝Zvijezde˝. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti: Zavod za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta: Odsjek za sociologiju, Katedra za metodologiju, 1979.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Miroslav Jilek
ISTRAŽIVANJE PROVELI: studenti sociologije pod vodstvom M. Jileka (kolegij: Posebne metode) C. Studija regulacije prometa u „Zvijezdi“. Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1979.
NOSITELJ STUDIJE: Ivan Lay
SURADNICI STUDIJE: SMJERNICE ZA REVITALIZACIJU KARLOVAČKE „ZVIJEZDE“: Milan Prelog, Đurđica Cvitanović
PRISTUP ANALIZE RAZVOJA PROMETA I MODALITETA: Ivan Lay
PRIJEDLOZI ETAPA REDUKCIJE I NOVE REGULACIJE PROMETA: Tomislav Bilić
PRILOZI SKICE I GRAFIČKE PODLOGE: Ivan Lay, Davorin Stepinac Rezultati sondiranja fasada u povijesnom središtu Karlovca – „Zvijezdi“ Istraživanja izvršili: Emil Pohl, Jasna Denich (Restauratorski zavod Hrvatske)

Sociološko demografska studija Gornjeg grada i Kaptola: (za potrebe izrade provedbenog urbanističkog plana uređenja i revitalizacije). Zagreb: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1979.
VODITELJ: Milan Prelog
KOORDINATORI: Ognjen Čaldarović, Biserka Tadić
SURADNICI, ČLANOVI RADNE GRUPE: Ognjen Čaldarović, Slavko Dakić, Davorin Kereković, Fedor Kritovac, Gordana Kuzmić Kalogjera, Nataša Lončar Butić, Ivan Lay, Vladimir Lay, Nika Rubin Stunić, Stipe Šuvar, Biserka Tadić, Zlatko Uzelac
VANJSKI SURADNICI-AUTORI: Jadranka Glavač, Silvio Njirić, Jasna Selaković, Rade Vučinić, Rajka Vukadinović
SURADNIK U OKVIRU DEMOGRAFSKE ANALIZE: Zorislav Perković
RADNE KONZULTACIJE: Branko Obsieger, Boro Doklestić, Slavko Dakić
NARUČITELJ: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Zagreb

1978.

Funkcije gradskog centra i podcentara na zagrebačkom gradskom prostoru. Zagreb: Centar za društvena istraživanja Sveučilišta, Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta, 1978.
VODITELJ ISTRAŽIVANJA: Milan Prelog
KONZULTANTI: Stipe Šuvar
KOORDINATORI RADA GRUPE: Ognjen Čaldarović, Slavko Dakić
SURADNICI NA PROJEKTU: Miljenko [i. e. Miljenka] Fischer, Fedor Kritovac, Miroslav Jilek, Jasenka Kodrnja, Vladimir Lay, Nataša Lončar-Butić, Maja MinčekMaroević, Zorislav Perković, Melita Richter, Biserka Tadić
TERENSKI RAD I OBRADA PRIKUPLJENIH PODATAKA: Ognjen Čaldarović, Jasenka Kodrnja, Vladimir Lay, Nataša Lončar-Butić, Maja Minček-Maroević
REDAKCIJA ZAVRŠNOG IZVJEŠTAJA: Ognjen Čaldarović, Slavko Dakić
NARUČITELJI: Skupština grada Zagreba, Urbanistički zavod grada Zagreba, Zavod za komunalnu