Emeritus

Diana Vukičević Samaržija, PhD

Emerita

B. CRORIS profile

E. dvuk / ipu.hr

Biography

Born in Zagreb in 1947, where she graduated from the Faculty of Arts and obtained her PhD with the thesis „Gothic Sacral Architecture of Slavonia“. Since 1973 employed at the Institute for History of Art, where she has done research on medieval artistic heritage in continental parts of Croatia. As a researcher of the Middle Ages, participated in studies for the regional development plans (Slavonski Brod, Požega, Ivanec, Novi Marof, Varaždin), and in the monographs of towns.

Bibliography (selected)

Books

Gotičke crkve Hrvatskog zagorja, Zagreb, 1993. (Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knj. 11)

Sakralna gotička arhitektura Slavonije, Zagreb, 1986.

Scholary papers

Tri priloga istraživanju gotičke sakralne arhitekture u Slavoniji, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27, 2003., 55-64.

Gotik in Nordkroatien, u: Hortus Artium Medievalium, 7, 2001., 37-57.

Gospa iz Radovana – Prilog proučavanju plastike XV. stoljeća kontinentalne Hrvatske, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 23, 1999., 57-62.

Mittelalterliche Kirchen der Bettelorden in Kroatien/Übersicht über der gotische Ordensarchitektur in Kroatien, u: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon, tanulmányok, Müvészettörténet – Müemlékvédelem, Budapest, 1994., 63-90.

Slavonija 1526. – Slavonija 1991., u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 17/1, 1993., 10-19.

Die Quellen zur Erforschung der Stadtgeschichte in Slawonien und diesbezüglichen arhäologischen Funde, u: Dunántúli Dolgazatok, Történettudományi, Sorozat 3, 6169, Pécs, Hungaria, 1991. (sažetak na mađarskom jeziku)

Likovna kultura visoke renesanse za vrijeme Klovićeva boravka u Ugarsko Hrvatskom kraljevstvu, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 12–13, 1988.–1989., 207-213.

Dvorac Horvacka u Hrvatskom Zagorju, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1, 1972.

Book chapters

Srednjovjekovni spomenici Like i Krbave u povijesnoumjetničkoj historiografiji, u: Identitet Like: korijeni i razvitak, knj. 2, Zagreb – Gospić, 2009., 423-442.

Gotičke crkve: slaganje iločkih ulomaka, u: Slavonija, Baranja i Srijem: vrela europske civilizacije, Zagreb, 2009., 295-303.

Dominikanci u kontinentalnoj Hrvatskoj, u: Dominikanci u Hrvatskoj, katalog izložbe, Zagreb, 2009.

Sakralna umjetnost srednjeg vijeka na prostoru Krapinsko-zagorske županije, u: Krapinsko-zagorska županija: sakralna arhitektura s inventarom, feudalna arhitektura, spomen obilježja, Zagreb, 2008., 22-28.

Umjetnička svjedočanstva srednjeg vijeka, Kulturna baština Požege i Požeštine, Požega, 2004., 164-181.

Umjetnička i pisana svjedočanstva o hercegu Kolomanu u Čazmi, u: Croatohungarica. Uz 900 godina Hrvatsko-mađarskih povijesnih veza, Zagreb, 2002., 401-414.

Die mittelalterlichen Burgen und die Entstehung von Städten und Ansiedlungen in Nordkroatien, u: Mittelalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa. Varia Archaeologica Hungarica, IX, Font, Marta (ur.), Budapest, Pecs, 2000., 129-138.

Srednjovjekovna umjetnost u franjevačkim samostanima koji su pripadali provinciji Sv. Ćirila i Metoda, u: Mir i Dobro, katalog izložbe, Zagreb, 2000., 159-171, 346-354.

Srednjovjekovni Ilok i njegovi spomenici, u: Ópusztaraszer és a DélAlföld a középkorban, Szeged, 2000.

Kapela Sv. Wolfganga nad Klenovnikom, u: Klenovnik 750 godina, 1224–1994, Klenovnik, 1995.

Neka likovna svjedočanstva umjetničkih spona sjeverne Hrvatske i Ugarske u kasnom srednjem vijeku, u: Hrvatska – Mađarska, stoljetne književne i likovno-umjetničke veze, Zagreb, 1995., 36-40.

Spomenici srednjeg vijeka u Vrbovcu, u: Vrbovec u prošlosti i sadašnjosti, Vrbovec, 1995.

Tragovi srednjovjekovne proštenjarske tradicije u Hrvatskom zagorju, u: Proštenjarske gotičke crkve Hrvatskog zagorja, Katalog izložbe, Gornja Stubica, 1995.

Srednjovjekovna arhitektura, u: Grad Ilok: Bapska, Mohovo, Šarengrad, Zagreb, 1994.

Umjetnost kasnog srednjeg vijeka, u: Sveti trag – devetsto godina umjetnosti Zagrebačke nadbiskupije, 1094.–1994., katalog izložbe, Zagreb, 1994., 131-173.

Umjetnost renesanse, u: Sveti trag – devetsto godina umjetnosti Zagrebačke nadbiskupije, 1094.–1994., katalog izložbe, Zagreb, 1994., 173-188.

Tragovi srednjovjekovnih spomenika Slatine i okolice. Pregled srednjovjekovnih spomenika Vašćanskog arhiđakonata, u: Slatina 1297.–1997., Zagreb, 1998., 111-129.

Spomenik srednjeg vijeka svjedok sudbine prostora, Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Vinkovcima 21. 12. 1995. povodom 250 obljetnice Županije vukovarskosrijemske, Vinkovci, 1997., 173-200.