Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 12-13 (1988-1989)

Broj 12-13 (1988-1989)

Cijena: 2,65 €


Odgovorni urednik
Ivanka Reberski

Urednički odbor
Anđelko Badurina, Eugen Franković, Radovan Ivančević, Tonko Maroević, Vladimir Marković, Ivanka Reberski, Davorin Stepinac, Biserka Tadić, Krešimir Tadić

Impresum

Temat
Milanu Prelogu u spomen

7
Ivanka Reberski
Milanu Prelogu u spomen (uvodnik)

8‒15
Radovan Ivančević
Riječ o Milanu Prelogu

16‒18
Ivanka Reberski (ur.)
Prof dr. Milan Prelog (1919.‒1988). Biografija

19‒23
Ivanka Reberski – Žarka Vujić
Bibliografija Milana Preloga (1951.‒1988.)

25‒26
Ivo Petricioli
Ulomci ranosrednjovjekovnog ambona zadarske katedrale
Fragments of an Early Medieval Ambo from the Zadar Cathedral

27‒39
Tomislav Marasović
Prilog kronologiji predromaničke arhitekture u Dalmaciji
Towards a Chronology of Pre-Romanesque Architecture in Dalmatia

41‒48
Miljenko Jurković
Problem kontinuiteta između antike i romanike u umjetnosti istočnog Jadrana
Problem of the Continuity between Classical and Romanesque Art of the Eastern Adriatic

49‒57
Ivica Žile
Rezultati arheoloških istraživanja u Domu Marina Držića u Dubrovniku
Archeological Finds in the „Home of Marin Držić“ in Dubrovnik

59‒63
Anđelko Badurina – Marko Tadić
Hagiotopografija Istre i dubrovačkog područja
Hagiotopography. Istria and the Dubrovnik Area

65‒75
Marija Planić-Lončarić
Zajednički prostori stambenih zona srednjovjekovnog Dubrovnika
Shared Spaces in the Residential Zones of Medieval Dubrovnik

77‒80
Lelja Dobronić
Gdje su najstariji spisi Zagrebačke biskupije
Where are the Oldest Documents of the Zagreb Diocese?

81‒87
Alena Fazinić
Srednjovjekovne zidine grada Korčule
Medieval Ramparts of the City of Korčula

91‒95
Vladimir P. Goss
Vinodolski teritorij i njegova prostorna organizacija
Spatial Organization of the Vinodol Territory

97‒107
Joško Belamarić
Šutnja protomajstora bazilike San Marco u Veneciji ‒ razriješena
The Silence of the »Proto« in the Basilica of San Marco in Venice a Solution

109‒125
Ivo Babić
O trogirskim biljezima u kamenu
Signatures on the Stones of Trogir

127‒137
Radovan Ivančević
Crkva Sv. Trojstva u Hrastovlju: romanika ili renesansa?
Church of the Holy Trinity in Hrastovlje: Romanesque or Renaissance?

139‒157
Katarina Horvat-Levaj
Crkva sv. Križa u Križevcima
The Church of the Holy Cross in Križevci

159‒177
Igor Fisković
Juraj Matijev i Jacopo Bellini
Georgius Mathei Dalmaticus and Jacopo Bellini

179‒185
Vladimir Bedenko
Prilog poznavanju zagrebačkog podgrađa u 15. stoljeću
Some New Facts about the Zagreb Suburbs in the 15th Century

187‒190
Ana Deanović
Izvornost umjetničkog djela, pojave njegova nadomjeska i „apokrifa“
The Originality of a Work of Art, its Surrogates and „Apocrypha“

191‒196
Ivo Maroević
Povijesni grad kao dokument
The Historical City as Document

197‒205
Cvito Fisković
Srebro i zlato Korčulana u 16. i 17. st.
The Silver and Gold of Korčula Citizens in the 16th and 17th Century

207‒213
Diana Vukičević-Samaržija
Likovna kultura visoke renesanse za vrijeme Klovićeva boravka u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu
The Artistic Culture of the High Renaissance During Klović's Sojourn in the Hungaro-Croatian Kingdom

215‒227
Nada Grujić
Ljetnikovac Vice Stjepovića-Skočibuhe kod Tri crkve u Dubrovniku. Ishodište arhitektonskog tipa
The Villa of Vice Stjepović-Skočibuha on the „kod Tri crkve“ Locality in Dubrovnik. Source of the architectural type

229‒231
Željka Čorak
Treći stil Gučetićeva ljetnikovca u Rijeci Dubrovačkoj. Prilog za stilsku interpretaciju (uz studiju Nade Grujić)
The Third Style of the Gučetić Villa in Rijeka Dubrovačka

232‒242
Milan Pelc
Martin Rota Kolunić na habsburškom dvoru
Martin Rota Kolunić at the Habsburg Court

243‒245
Radoslav Tomić
Slika Antonia Carnea u Šibeniku
Painting by Antonio Carneo in Šibenik

247‒249
Kruno Prijatelj
Cabiancin oltar u crkvi sv. Jakova na Višnjici u Dubrovniku
Cabianca's Altar in the Church of St. Jacob (Sv. Jakov na Višnjici) in Dubrovnik

251‒255
Ivo Lentić
Prilog istraživanju radova augsburških majstora u Hrvatskoj
A Contribution to the Study of Works by Augsburg Craftsmen in Croatia

257‒271
Žarko Domljan
Kompleks županijske palače u Križevcima
The District (Županija) Palace Complex in Križevci

273‒275
Đurđica Cvitanović
Crkva Sv. Nikole u Karlovcu. Arhitektonske i ikonografske odlike
The Church of St. Nicholas in Karlovac. Architectural and Iconographic Features

277‒285
Ivy Lentić-Kugli
Građevinske intervencije u Dubrovniku potkraj 18. i na početku 19. stoljeća
Architectural Interventions in Dubrovnik (Late 18th and Early 19th c)

287‒293
Ksenija Marković
Majstori tesari ‒ graditelji tradicijske arhitekture u Turopolju
The Master Carpenters of the Traditional Architecture in the Commune of Velika Gorica

295‒299
Vera Kružić-Uchytil
Promjena na Bukovčevoj slici „Razvitak hrvatske kulture“
Changes on Bukovac's Painting „Development of Croatian Culture“

301‒307
Oto Švajcer
Slikarstvo Dragana Melkusa (1)
The paintings of Dragan Melkus (1)

309‒313
Grgo Gamulin
Za Roberta Frangeša Mihanovića. Vrijeme sjećanja i vrijeme zaborava
For Robert Frangeš Mihanović ‒ Time of Remembrance and Time of Forgetfulness

315‒323
Ivanka Reberski
Evropski doprinos Ive Režeka: praško-pariška faza (1919.‒1928.)
The European Contribution of Ivo Režek: the Prague and Paris Period (1919‒1928)

325‒328
Tonko Maroević
Bakić-Radovani: paralelizam ili polarizacija
Bakić-Radovani: Parallelism or Polarization?

Cijena: 2,65 €