Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 15 (1991)

Broj 15 (1991)

Cijena: 1,99 €


Odgovorna urednica
Ivanka Reberski

Urednici broja
Miljenka Fischer, Darja Radović, Andrej Žmegač

Temat
Međunarodni znanstveni skup „Arhitektonsko nasljeđe u izvangradskom prostoru“, Križevci 21 – 23. svibnja 1990.
International Meeting and Workshop „Architectural Heritage in the Countryside“, Krizevci, 21st – 23rd May 1990

Impresum

5‒13
Arhitektonsko nasljeđe u izvangradskom prostoru, Križevci 21. – 23. svibnja 1990. – program
„Architectural Heritage in the Countryside“, Križevci 21st–23rd May 1990 – Programme

Popis sudionika
Participants

Uredništvo
Uvodne napomene
Introductory remarks

15‒16
Michael Dower
ECOVAST – Evropsko vijeće za sela i male gradove
ECOVAST – European Council for the Village and Small Town

17‒19
John Sell – Jane Wade
ECOVAST-ova grupa za ruralnu arhitekturu. Izvještaj sa sastanka održanog u Križevcima
ECOVAST Working Group on Rural Architecture Report on Meeting Held at Križevci

21‒23
Angus Fowler
ECOVAST and Its Development in Central, South-eastern and Eastern Europe
ECOVAST i njegov razvoj u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi

25‒36
Hans-Peter Jeschke
Inventarisierungsmethoden als Instrument des Kulturgüter- und Ortsbildschutzes Ausgewählte Hinweise im Rahmen der Europäischen Empfehlungen
Metode inventarizacije kao sredstvo zaštite kulturnih dobara i koncepcije naselja

37‒41
Dragutin Feletar
Osnovne geografske osobine sjeverozapadne Hrvatske
Main Geographical Characteristics of North-western Croatia

43‒47
Žarko Domljan
Umjetnička topografija Križevaca: problem metodologije istraživanja
An Art Topography of Križevci – a Problem in the Methodology of Research

49‒53
Ksenija Marković
Vinogradske klijeti križevačke regije
Vineyard huts in the Križevci region

55‒56
Manda Horvat
Akcija: istraživanje i fiksiranje etnoloških spomenika na području Hrvatske
Research and Establishment of Ethnological Monuments in Croatia

57‒61
Đurđica Cvitanović
Drvene seoske crkve na području Hrvatske
Wooden Rural Churches in Croatia

63‒67
Marian Kornecki
Holzarchitektur auf dem Lande in Polen. Bestand und Perspektiven der Aufbewahrungen
Drvena arhitektura na selu u Poljskoj. Stanje i izgledi za očuvanje

69‒71
Tihomira Stepinac Fabijanić
ICAM – novi pristup revitalizaciji tradicijske baštine
A new approach toward revitalization of traditional heritage

73‒75
Anikó Gazda
Responsibility for Our Historic Values (Village Architecture and Ways of Its Preservation)
Odgovornost za povijesna vrednovanja (Seoska arhitektura i putovi njezina održavanja)

77‒78
Armin Niemeyer
Neue Chancen für den ländlichen Raum
Nove mogućnosti za izvangradski prostor

79
Detlev Simons
Funktion und Gestalt des Dorfes
Funkcija i izgled sela

Cijena: 1,99 €