Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 20 (1996)

Broj 20 (1996)

Odgovorni urednik
Ivanka Reberski

Urednik broja
Ivo Maroević

Urednički savjet
Ivanka Reberski, Tonko Maroević, Lada Kavurić (urednici), Vladimir Marković, John Sell, Davorin Stepinac, Đurđica Šegota, Andrej Žmegač (članovi)

Impresum

Temat
Obnova spomenika kulture

6‒7
Riječ urednika o temi ovog broja
Editor's Foreword

9‒19
Ivo Maroević
Obnova povijesnih zgrada-spomenika kulture nakon ratnih razaranja u Hrvatskoj (temeljna načela)
The Restoration of Cultural Heritage Buildings afer the Destruction of War in Croatia

21‒25
John Sell
War Damage to Historic Buildings
Ratna oštećenja na povijesnim građevinama

27‒39
Radovan Ivančević
Radijus ozračja spomenika
A Monument's Ambiance Radius

41‒57
Drago Miletić
Neki primjeri i problemi zaštite spomenika kulture u poslijednje doba
Some recent Examples and Problems in the Preservation of the Cultural Heritage

59‒81
Igor Fisković
Crkvica „Sigurate“ u Dubrovniku ‒ ratom oštećeni te obnovljeni višeznačni spomenik
The „Sigurate“ Church in Dubrovnik - a symbolic monument rebuilt after war damage

83‒103
Nada Grujić
Ljetnikovac Stay-Kaboga u Rijeci dubrovačkoj ‒ rezultati istražnih radova provedenih 1993. godine
Vila Stay-Kaboga in Rijeka dubrovačka ‒ results of research conducted in 1993

105‒121
Katarina Horvat-Levaj
Knežev Dvor u Pridvorju ‒ građevni razvoj, valorizacija i problemi obnove
Gouvernor's House in Pridvorje ‒ structural development, evaluation and problems of restoration

123‒131
Anđelko Badurina
Franjevački samostan u Pridvorju
Franciscan Monastery in Pridvorje

133‒141
Đurđica Cvitanović
Župna crkva Uzvišenja Sv. Križa u Sisku i njene obnove (prije i poslije ratnih razaranja 1991. godine)
Parish Church of the Elevation of the Holy Cross in Sisak and its restoration (before and after war damage in 1991)

143‒157
Olga Maruševski
O vrednovanju i čuvanju neostilske crkvene opreme ‒ u povodu obnove crkve Sv. Križa u Sisku
Evaluation and Preservation of Historicist Church Furnishing on the Occasion of the Restoration of the Church of the Holy ross in Sisak

159‒165
Željka Čorak
Obnova kipova na zagrebačkoj katedrali: Josef Beyer rukom Vladimira Hrljevića
Restoration of Statues on Zagreb Cathedral: Josef Beyer by Hand of Vladimir Herljević

169‒177
Snješka Knežević
Za obnovu zagrebačke Zelene potkove
A Proposal for the Restoration of the „Green Horseshoe“ of Zagreb

179‒183
Jürgen Fenske
Stadtsanierung, Umweltschutz und Denkmalpflege
Sanacija grada, zaštita okoliša i zaštita spomenika

184‒187
R. Eugene Harper
The Role of Citizen Awareness in the American Historic Preservation Movement
Uloga građanske svijesti u američkom pokretu za očuvanje starina

189‒194
Tonko Maroević
In memoriam Cvito Fisković (1908.‒1996.)

-
Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn