Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 21 (1997)

Broj 21 (1997)

Odgovorni urednik
Ivanka Reberski

Urednički savjet
Ivanka Reberski, Tonko Maroević (urednici); Vladimir Marković, John Sell, Davorin Stepinac, Đurđica Šegota, Andrej Žmegač (članovi)

Impresum

Sadržaj

6-21
Nada Grujić
Antikizirajući kapitel oko godine 1520. u Dubrovniku
Imitation Classical Capitals in Dubrovnik about 1520.

23‒27
Emil Hilje
Glava arkanđela Gabrijela iz crkve Sv. Ivana u Zadru ‒ prijedlog za Petra Radmilova Pozdančića
The Head of Archangel Gabriel from the Church of Saint John in Zadar ‒ Proposal for Petar Radmilov Pozdančić

29‒37
Damir Demonja
Tradicionalni elementi u kasnosrednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi ‒ nekoliko istarskih primjera
Traditional Elements in Late Medieval Sacral Architecture ‒ a Few Examples from Istria

39‒47
Ivana Prijatelj Pavičić
Prilog poznavanju Časoslova Farnese
A Contribution to the Study of the Farnese Breviary

49‒57
Milan Pelc
Tri portreta all'antica na minijaturama Jurja Julija Klovića
Three Portraits all'antica on Miniatures by Giorgio Giulio Clovio

59‒61
Radoslav Tomić
Dopune za slikarstvo u Istri ‒ G. B. Argenti u Vodnjanu
Additional Remarks on Istrian Painting ‒ G. B. Argenti in Vodnjan

63‒67
Andrej Žmegač
Nekadašnja tvrđava u Koprivnici: tipična i atipična obilježja
The Former Fort in Koprivnica: Typical and Atypical Features

69‒77
Sanja Cvetnić
Tri atributivna problema srednjotalijanskog slikarstva u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu: Daddi, Lo Spagna, Cigoli
Three problems of Attribution: Paintings from Central Italy at The Strossmayer Gallery in Zagreb ‒ Daddi, Lo Spagna and Cigoli

79‒85
Miroslav Gašparović
Novootkrivena slika Jana Victorsa „Diogenes Hominem Quero“ u zbirci slikarstva Muzeja za umjetnost i obrt
Newly Discovered Painting „Diogenes Hominem Quero“ by Jan Victors in the Museum of Arts and crafts Painting Collection

87‒95
Vladimir Marković
Jedan tip trobrodnih istarskih crkava 17. i 18. stoljeća
One Type of Three-Naved Churches in Istria (17th and 18th c)

97‒99
Kruno Prijatelj
Dvije oltarne pale slikara N. Blaškovića
Two Altar Pieces by N. Blašković

101‒109
Sandra Križić Roban
Stanovi zagrebačkih kanonika ‒ od zajedničkog stanovanja do reprezentativne kurije Ivana Znike
Residences of the Canons of Zagreb ‒ from Shared Premises to the Representative Curia of Ivan Znika

111‒117
Ambroz Tudor
Prilog poznavanju prostora Tvrdaljske uvale u Starom Gradu
Contribution to the study of the Bay of Tvrdalj in Stari Grad

119‒125
Marija Stagličić
Obnova sakralne arhitekture na otoku Ugljanu u XIX. stoljeću
The Restoration of Religious Architecture on the Island of Ugljan in the Nineteenth Century

127‒141
Jagoda Marković
Šibenik, jugoistočno pročelje grada: projekt XIX. stoljeća i njegova sudbina u XX. stoljeću; U povodu „obnove“ šibenskog perivoja
Šibenik, South-Eastern City Front: A Nineteenth Century Project and its Destiny in the Twentieth Century (on the occasion of the „renovation“ of the City park)

143‒165
Darja Radović Mahečić i Aleksander Laslo
Viktor Kovačić, promotor hrvatske moderne arhitekture
Viktor Kovačić, Promoter of Croatian modern architecture

167‒181
Jasna Galjer
Aladar Baranyi: arhitektura i dizajn
Aladar Baranyai: Architecture and Design

183‒184
Ivanka Reberski
Grgi Gamulinu in memoriam (1910.‒1997.)

185‒188
Tonko Maroević
Grgo Gamulin

-
Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn