Stručni suradnici

Maja Bilušić

Stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju – arhitektica
T. 01 6112 728
E. mbilusic / ipu.hr
B. CRORIS profil

Biografija

Maja rođena je 1985. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine radom „Mogućnosti preobrazbe poluotoka Fortica u gradu Visu“. Doktorandica je na poslijediplomskom doktorskom znanstvenom studiju Arhitektura i urbanizam pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom „Kriteriji za planiranje obnove malih povijesnih gradova u Hrvatskoj“.

Sudjelovala je na više međunarodnih stručnih radionica. Kao vanjska suradnica sudjelovala je u izradi nekoliko konzervatorskih studija, urbanističkih planova i arhitektonskih projekata te bila članica autorskih timova u izradi idejnih rješenja na javnim urbanističko-arhitektonskim natječajima.

Od 2012.–2014. godine bila je zaposlena na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu kao stručna suradnica na poslovima urbanističkog i prostornog planiranja. Bila je honorarna asistentica na kolegiju Planiranje grada te na kolegiju Studio 2. Od 2014. do 2017. godine zaposlena je kao projektantica u arhitektonskom uredu Arhikon, d.o.o., Zagreb.

S pisanim izlaganjima sudjelovala je na više međunarodnih znanstveno-stručnih skupova te je kao autorica i koautorica objavila devet znanstvenih radova.

Kao stručna suradnica u znanosti – arhitektica zaposlena je Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu od ožujka 2023. godine.