Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 23 (1999)

Broj 23 (1999)

Odgovorni urednik
Ivanka Reberski

Urednici
Ivanka Reberski, Andrej Žmegač

Urednički savjet
Marcel Bačić, Vladimir Marković, Tonko Maroević, John Sell, Davorin Stepinac, Đurđica Šegota

Impresum

Sadržaj

7‒16
Pavuša Vežić
Bazilika Sv. Ivana Krstitelja (Sv. Nedjeljica) u Zadru. Prilog poznavanju ranoromaničke arhitekture u Dalmaciji
The Basilica of St. John the Baptist (St. Nedjeljica) in Zadar. A Contribution on the Early Romanesque Architecture in Dalmatia

17‒32
Damir Demonja
Istarske romaničke jednobrodne crkve s istaknutim apsidama
Istrian Romanesque Single-Naved Churches with Protruding Apses

33‒42
Danko Zelić
Templarski castrum u Šibeniku
The Castrum of Templar Knights in Šibenik

43‒46
Vinicije B. Lupis
Nikola Paskov Papac, dubrovački zlatar iz prve polovice XIV. stoljeća
Nikola Paskov Papac, a Dubrovnik Goldsmith from the First Half of the 14th Century

47‒56
Emil Hilje
Prilog o zlataru Francescu iz Milana
A Contribution to Goldsmith Francesco da Milano

57‒62
Diana Vukičević-Samaržija
Gospa iz Radovana
The Virgin from Radovan

63‒82
Nada Grujić
Zidni umivaonici XV. i XVI. stoljeća na dubrovačkom području
Wall Washbasins of the 15th and 16th Centuries in the ubrovnik Area

83‒94
Milan Pelc
Tri crteža pripisana Kloviću i jedna hipoteza
Three Drawings Ascribed to Klović and one Hypothesis

95‒102
Ambroz Tudor
Utvrđivanje samostana Sv. Petra Mučenika u Starom Gradu tijekom XVI. stoljeća
Fortification of the Monastery of St. Peter the Martyr in Stari Grad during the 16th Century

103‒108
Radoslav Tomić
Slike Paola Paganija u Zadru i Dubrovniku
Paolo Pagani's Paintings in Zadar and Dubrovnik

109‒116
Radovan Ivančević
Gropellijev model Dubrovnika (1715.)
Gropelli's Model of Dubrovnik

117‒120
Mirjana Repanić-Braun
Silazak Duha Svetoga Kremser Schmidta u kapucinskoj crkvi Sv. Jakova u Osijeku
Kremser Schmidt's Descent of the Holy Spirit in the Capuchin Church of St. James in Osijek

121‒148
Snješka Knežević
Zagrebačka Sinagoga
The Zagreb Synagogue

149‒162
Jagoda Marković
Paleoindustrijska era u razvoju grada Šibenika
Paleo-Industrial Era in the Development of the Town of Šibenik

163‒176
Darja Radović Mahečić
Prilog poznavanju opusa Kune Waidmanna
A Contribution on Kuno Waidmann's Opus

177‒188
Irena Kraševac
Ivan Meštrović ‒ rano razdoblje. Prilog istraživanju kiparevog školovanja u Beču
Ivan Meštrović - Early period. A Contribution to the Research of the Sculptor's School Years in Vienna

189‒198
Petar Prelog
Doprinos interpretaciji sezanizma u slikarstvu Proljetnog salona
A Contribution to thr Interpretation of Cézannism in the Spring Salon Paintings

199‒208
Frano Dulibić
Grupa nezavisnih umjetnika (1921.‒1927.)
The Independent Artists Group (1921‒1927)

209‒216
Marcel Bačić
Rođenje perspektive iz duha muzike
Birth of Perspective from the Spirit of Music

217‒219
Tonko Maroević
Branko Fučić ‒ in memoriam

-
Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn