Zbornici

Ivan Rabuzin i simbolika prirode u umjetnosti 20. i 21. stoljeća

Svjetlana Sumpor, Ivana Mance Cipek, Petar Prelog (ur.)

Cijena: 25,00 €


Nakladnici
Hrvatski muzej naivne umjetnosti – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, listopad 2023.

Za nakladnike
Nataša Jovičić
dr. sc. Katarina Horvat-Levaj

Urednici
dr. sc. Svjetlana Sumpor
dr. sc. Ivana Mance Cipek
dr. sc. Petar Prelog

Recenzenti
dr. sc. Sandra Križić Roban
dr. sc. Dalibor Prančević

Lektura hrvatskog teksta
Isidora Vujošević

Prijevod na engleski
Graham McMaster

Grafički dizajn
Mario Aničić

Tisak
Stega tisak d.o.o., Zagreb

Naklada
500 primjeraka / copies

Grafički slog
Fresco Sans, Fred Smeijers, 2003
Lumin Sans, Nikola Đurek, 2013

Materijalni opis
255 str.; ilustr.

ISBN IPU 978-953-373-032-5

-
„Raznovrsnog tona i početnih pozicija iz kojih kreću u svoja razmatranja, autori/autorice zastupljeni/zastupljene u ovoj knjizi u najvećoj mjeri odstupaju od dosadašnjih načina interpretacije te Rabuzinovo djelo tumače iz pozicija povijesti literature, zatim eko-kulturno-geografskih polažista koja u fokus stavljaju prostor prirode, smatrajući ga dakako kulturnim konstruktom, a ne nedužnim, zapravo nepostojećim imaginarnim prostorom zadovoljstva i ugode. Suvremena terminologija poput ekokritičke perspektive, ali i odmak od samog Rabuzina kako bi se u polje istraživanja uveli i drugi autori – oni skloni fantazmima koji nastaju kao svojevrsne metode otpora u određenom razdoblju, zatim korištenje semiotičkog sustava znakova, ili pak posve suvremeni umjetnički izričaji, nastali u vrijeme koje je naizgled nesklono uvoditi prirodu u umjetničku praksu – govore o širenju područja interesa u kojem je Rabuzin središnja figura, ili barem onaj „međaš“ čija je praksa omogućila drugim umjetnicima da iz njegovog poetskog svijeta posegnu za pojedinim strategijama koje su nadalje nastavili razvijati. (…) Zahvaljujući širini pojedinih pristupa, ovaj je istraživački princip rezultirao relevantnim promišljanjem uloge prirode u djelima suvremenih umjetnika, ne isključivo na razini simbolike nego i šire, propuštanjem u područje povijesti umjetnosti i likovnih umjetnosti interdisciplinaran sustav mišljenja koji se ne povinuje pravilima ni granicama isključivo jedne discipline.“

Iz recenzije dr. sc. Sandre Križić Roban

-
„Radovi otvaraju prostor novim čitanjima Rabuzinovih djela dovodeći ih u kontekst s radovima drugih umjetnika, suvremenim umjetničkim praksama, novim kritičkim i teorijskim platformama, odnosno pružaju mogućnost sasvim drugačijeg pozicioniranja pojave Ivana Rabuzina na umjetničkoj i općenito kulturnoj hrvatskoj sceni. (…) Iako postoje zasebni kataloški tekstovi i monografije o životu i radu Ivana Rabuzina (i naivnoj umjetnosti u Hrvatskoj), ovim zbornikom se otvaraju nova pitanja koja su podjednako važna kako za stručnu tako i širu javnost. (...) Znanstveni doprinos ovog zbornika je analiza i interpretacija nedovoljno obrađenih segmenata bogatog umjetničkog opusa Ivana Rabuzina. ali i nekih njegovih suvremenika te uočavanje poveznica s aktualnim umjetničkim praksama. Posredstvom novih kritičkih čitanja omogućeno je suvremeno sagledavanje umjetnikove pozicije u širem umjetničkom i kulturnom kontekstu.“

Iz recenzije dr. sc. Dalibora Prančevića

-
Sadržaj

10
Uvod
Introduction

20
Ivana Mance Cipek
Retorika slike Ivana Rabuzina
The Rhetoric of a Painting by Ivan Rabuzin

42
Ivana Bašičević Antić
Ivan Rabuzin – od tumačenja Miće Bašičevića do danas
Ivan Rabuzin – From the Interpretation of Mića Bašičević to the Present Day

66
Igor Loinjak
Krajolik kao topos – prilog razumijevanju Rabuzinovih krajolika
Landscape as Topos – a Contribution to the Understanding of Rabuzin’s Landscapes

92
Vinko Srhoj
Umnogostručeni krajolik Ivana Rabuzina ili o geometrijskom uzorkovanju
The Multiplied Landscape of Ivan Rabuzin or on Geometrical Patterning

112
Vesna Delić Gozze
Ivan Rabuzin / Slikanje „rastriranog“ poretka
Ivan Rabuzin / Painting a Rasterized System

140
Goran Đurđević, Suzana Marjanić
Rabuzinovo stablo: priroda bez društva
Rabuzin’s Tree: Nature without Society

164
Petar Prelog
Priroda u djelima slikara Udruženja umjetnika Zemlja (1929. – 1935.)
Nature in the Works of Painters of the Zemlja Association of Artists (1929-1935)

192
Snježana Pavičić
Čudovišni pejzažno-prostorni detalji s ratnih grafika Marijana Detonija i crteža Josipa Seissela (1940. – 1945.)
Monstrous Space and Landscape Details from the Wartime Graphic Art of Marijan Detoni and the Drawings of Josip Seissel (1940–1945)

214
Mihaela Cik
Rabuzinovi bregi i Lackovićeve ravnice: odjeci zavičaja u crtežima Ivana Rabuzina i Ivana Lackovića Croate
Rabuzin’s Hills and Lacković’s Plains: Echoes of the Native Place in the Drawings of Ivan Rabuzin and Ivan Lacković Croata

244
Klara Macolić
Nerealizirani projekt Galerije Rabuzin u Varaždinu arhitekta Vjenceslava Richtera
The Unbuilt Design of Architect Vjenceslav Richter for a Rabuzin Gallery in Varaždin

272
Helena Kušenić
Paralelizam umjetničkih vizija i (trans)formacija krajolika
A Parallelism of Artistic Visions and Trans-Formations of Landscapes

300
Svjetlana Sumpor
Utopijsko i distopijsko u likovnoj umjetnosti / Stvaralaštvo Ivana Rabuzina kao primjer utopijskog u likovnoj umjetnosti
Utopian and Dystopian in the Visual Arts / The Work of Ivan Rabuzin as Example of the Utopian in the Visual Arts

330
Vana Gović Marković, Ksenija Orelj
Dvoznačnost prirode u suvremenoj umjetnosti – slučaj Mirne Kutleša i Igora Eškinje
The Ambiguity of Nature in Contemporary Art – the Case of Mirna Kutleša and Igor Eškinja

-
Projekt su financirali Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske te Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Cijena: 25,00 €