Novosti
Međunarodna konferencija

Francuska umjetnička kultura

U posljednjem smo desetljeću svjedočili značajnom broju rasprava o kulturološkim i umjetničkim konceptima koji su cirkulirali poslijeratnom Europom i koji su na taj način prkosili poimanju „željezne zavjese“ kao nepropustne prepreke u intelektualnoj razmjeni između socijalističkog i kapitalističkog političkog sustava.

Uvjerljiv primjer u tom smislu jest ideja sinteze umjetnosti, koja se – nakon što je bila (re)konceptualizirana u kontekstu francuske umjetničke kulture krajem 1940-ih i početkom 1950-ih godina – proširila čitavom Europom i postala iznimno utjecajna među umjetnicima, arhitektima i kritičarima, kako s Istoka tako i sa Zapada. Upućujući na zajednički pojam progresa i društvene modernizacije, ideja sinteze bila je jedan od brojnih „bliskih susreta“ između socijalističke Europe i francuske umjetničke kulture, koji su u fokusu ove konferencije.

Uzimajući u obzir ideološku i intelektualnu složenost kulturalnog prevođenja, koje je osnova tih „bliskoh susreta“, konferencija se bavi pitanjem načina na koji su različiti akteri u socijalističkoj Europi (arhitekti, slikari, kipari, dizajneri, likovni kritičari, filozofi, teoretičari, itd.) razumjeli i reagirali na umjetničke i intelektualne koncepte i ideje artikulirane u kontekstu francuske poslijeratne kulture. Ili točnije – bavi se pitanjem načina na koji su se ti koncepti i ideje transformirali, redefinirali i prilagođavali političkim, ideološkim i društvenim zahtjevima aktera određene lokalne socijalističke zajednice. Izlaganja na konferenciji dotiču se ovih pitanja istraživanjem teorijskih i praktičnih tema, što omogućuje postavljanje diskusije u okvir intelektualnih rasprava o novom humanizmu i humanizaciji životnog prostora te o filozofskim strujama toga vremena. Također, time je omogućeno i njihovo postavljanje u kontekst rasprava o estetskim (političkim) vrijednostima poslijeratne umjetničke kulture i propitivanje raznih diskursa i prostornih koncepata koji su podržavali, ali se i suprotstavljali modernističkim strukturama autoriteta.

Konferencija je organizirana u sklopu projekta Pariška likovna scena i hrvatska moderna umjetnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

ORGANIZATORI:

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

PARTNERSKE INSTITUCIJE:

Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

PROGRAMSKI ODBOR:

Milan Pelc
Ljiljana Kolešnik
Petar Prelog
Lovorka Magaš Bilandžić
Tvrtko Jakovina

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

Ljiljana Kolešnik
Tamara Bjažić Klarin
Sanja Horvatinčić
Sanja Sekelj
Nikola Bojić

-
Konferencija je dio trogodišnjeg projekta Pariz – Zagreb, koji se provodi uz podršku Ministarstva kulture RH.

Službena stranica projekta: http://www.paris-zagreb-modern.org/

-
Kontakt:
Ljiljana Kolešnik, Sanja Sekelj