Konzervatorske studije i elaborati
Katarina Horvat-Levaj, Nela Kovačević Bokarica

Pustijerna u Dubrovniku

Konzervatorski elaborat
Pustijerna u Dubrovniku – arheološka zona. Pregled istraživanja, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica

Voditeljice istraživanja
Dr. sc. Katarina Horvat-Levaj
Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh.

Autorice
Dr. sc. Katarina Horvat-Levaj
Nela Kovačević Bokarica, dipl. arheolog

Recenzenti
Akademik Vladimir Marković
Dr. sc. Ana Šverko

Arhitektonska snimka
Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh.
Danijela Šapina, dipl. ing. arh.
Boris Dundović, mag. ing. arch.
Ivana Gobec, dipl. ing. arh.

Grafička obrada nacrta
Maja Kamenar, mag. ing. arch.
Danijela Šapina, dipl. ing. arh.

Fotografije
Paolo Mofardin

Stručna suradnja
Dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki

Lektura
Rosanda Tometić

Grafičko oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada

Naručitelj
Zavod za obnovu Dubrovnika

Izvršitelj
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, veljača 2023.

Nakladnička cjelina
Mrežna izdanja Instituta za povijest umjetnosti, Elaborati i konzervatorske studije

Materijalni opis
146 str.; ilustr.

ISBN 978-953-373-031-8

-
Elaborat možete preuzeti ovdje (pdf; 23,8 MB).

-
Informacije o aktualnim primijenjenim istraživanjima, konzervatorskim elaboratima i podlogama ovdje.