Znanstveni projekti
Projekt ustanove

Arhitektura i likovnost urbanih cjelina Hrvatske

O projektu
Projekt UrbArH proučava procese nastanka te živote urbanih cjelina Hrvatske s posebnim naglaskom na prijelomne događaje njihove prošlosti. Znanstvenim radovima, izlaganjima i usavršavanjima u inozemstvu nadogradit će se i proširiti istraživanja Instituta za povijest umjetnosti u sklopu višedesetljetnih programa Umjetničke topografije Hrvatske.

Pomoću arhivskog, bibliografskog i komparativnog istraživanja identificirat će se razlozi postanka te uzroci mijena, rasta i opadanja gradova, s posebnim naglaskom na udio graditelja (lokalnih i inozemnih) i građana (starosjedilačke i doseljeničke populacije) u oblikovanju javnih i privatnih prostora, tj. „slike grada“. Razmotrit će se neujednačene dinamike urbanog razvoja na tlu Hrvatske, kako na općenitoj razini tako i na razini pojedinačnih spomenika graditeljskog nasljeđa. Također, projekt će analizirati i ulogu građana i graditelja u „likovnosti“ gradova, pod čime se podrazumijeva korištenje likovnih umjetnosti u urešavanju javnih i privatnih prostora. Usporedni pogledi na navedene procese od 12. stoljeća do danas omogućit će donašanje dalekosežnijih zaključaka o produkciji prostora i generiranju urbane kulturne memorije i kulture sjećanja.

Istraživanje opisane povijesne perspektive od srednjeg vijeka do suvremenosti za cilj ima ostvariti bolje razumijevanje trenutačne situacije u kojoj se nalaze urbani centri Hrvatske, a koji se redom susreću s izazovima poput obnove od potresa, depopulacije, prekomjerne izgradnje i općenito nezadovoljavajućeg stanja spomeničkog fonda.

Aktivnosti članova istraživačkog tima pratite ovdje.

Objavljene radove i rezultate projekta pratite u sustavu CroRIS.

Voditelj projekta
dr. sc. Matko Matija Marušić

Istraživački tim
dr. sc. Joško Belamarić
Martina Bobinac
dr. sc. Irena Kraševac
dr. sc. Sandra Križić Roban
dr. sc. Matko Matija Marušić
dr. sc. Ana Plosnić Škarić
dr. sc. Ana Šverko
dr. sc. Danko Zelić

Trajanje projekta: 2023.–2027.

Akronim projekta: UrbArH

Interne istraživačke projekte financira Europska unija – NextGenerationEU iz sredstava osiguranih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.–2026. (NPOO). Iznos njihova financiranja ugovoren je Programskim ugovorom u okviru izvedbene proračunske komponente Instituta za povijest umjetnosti.

#URBARH #IPU # MZO #NPOO #NEXTGENERATIONEU