Studije i monografije

Preci, potomci, prestiž. Naručiteljske elite i nadgrobni spomenici na području Zagrebačke biskupije od XV. do XVIII. stoljeća

Maja Žvorc

Cijena: 30,00 €


Autorica
Maja Žvorc

Urednik
Daniel Premerl

Recenzenti
Milan Pelc
Danko Šourek

Lektura i korektura
Saša Vagner

Imensko i predmetno kazalo
Ivana Majer

Likovno i grafičko oblikovanje
Luka Gusić

Tisak
Kerschoffset d.o.o., Zagreb

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2023.

Nakladnička cjelina
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knj. 63

Naklada
300 primjeraka

Materijalni opis
323 str.; ilustr. kolor; katalog; kazalo osobnih imena, naselja i lokaliteta

ISBN
978-953-373-037-0

SADRŽAJ

-
„Monografija Maje Žvorc prva je temeljita studija u cijelosti posvećena važnoj, do sada tek površno obrađenoj, skupini kiparskih spomenika ranoga novoga vijeka s područja sjeverozapadne Hrvatske tj., povijesne Zagrebačke nadbiskupije. Prikupljanjem, analizom i valorizacijom podataka autorica uspostavlja do sada najcjelovitije obrađen cjelovit korpus nadgrobnih spomenika u zadanom povijesnom vremenu i na određenom zemljopisnom području. Istodobno, ona s pomoću dostupne dokumentacije koja obuhvaća arhivska vrela, pisane i tiskane izvore, dosadašnje preglede i studije, nacrte i fotografije, daje povijesnoumjetničku i kulturološku interpretaciju obrađenih spomenika. Pritom ih tipološki razmješta u odgovarajući funkcionalni raster u kojem se očituje uloga i očekivanje naručitelja u sklopu šireg semantičkog okvira funeralne umjetnosti (eshatološki, reprezentacijski i memorijski aspekti). Naposljetku sastavni dio interpretacije čini osvrt na stilske i oblikovne vrijednosti spomenika, odnosno pokušaj njihova povezivanja sa sličnom kiparskom produkcijom susjednih srednjoeuropskih pokrajina.“

(iz recenzije dr. sc. Milana Pelca)

-
„Riječ je o prvoj cjelovitoj obradi ove vrste građe u okvirima hrvatske povijesti umjetnosti, ali i onima širega, srednjoeuropskoga prostora. Informativnim opisima i bogatim ilustracijama čitatelju se pritom otkrivaju djela koja (zbog specifičnog smještaja u sakralnim prostorima, ili u depoima muzejskih ustanova) često ostaju skrivena ili teško dostupna očima javnosti. Autorica pritom oslikava impresivnu panoramu nadgrobnih spomenika kao svjedočanstava duhovnoga i umjetničkoga života sjeverozapadne Hrvatske u stoljećima „između gotike i baroka“, ali i društveni status, ambicije i mogućnosti njihovih naručitelja – mahom pripadnika crkvenoga i plemićkoga staleža. Knjigu Maje Žvorc odlikuju temeljita istraživačka i metodološka disciplina u pristupu kompleksnoj temi.“

(iz recenzije dr. sc. Danka Šoureka)

-
Objavljivanje knjige potpomognuto je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Cijena: 30,00 €