Studije i monografije

Crkve 17. i 18. stoljeća u Istri – tipologija i stil

Vladimir Marković

Autor
Vladimir Marković

Urednica
Sandra Križić Roban

Recenzenti
Igor Fisković, Radoslav Tomić

Arhitektonski nacrti
Ivana Haničar, Davorin Stepinac

Fotografije
Milan Drmić

Korektura i kazalo
Đurđa Kovačić

Lektura
Dragica Malić

Grafičko oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada

Prijevod sažetaka
Silva Kalčić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2004.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 25

Materijalni opis
267 str.; ilustr. c/b; literatura, sažetak na engl. jeziku, kazalo

ISBN: 953-6106-50-7

-
Najpotpuniji prikaz crkvenog graditeljstva 17. i 18. stoljeća u Istri istodobno predstavlja prvu znanstvenu valorizaciju napravljenu nakon temeljita istraživanja stotinjak spomenika i njihova svođenja u stilski i tipološki sustav. Egzaktna morfološka analiza omogućuje definiranje posebnosti crkvenoga graditeljstva toga područja, koje se razvija zavisno od sustava prijenosa informacija i transformacije talijanskih i srednjoeuropskih utjecaja.
Građevne osobine temelj su raspoznavanja pojedinog tipa (Crkve s dva para donatorskih kapela, Crkve s patuljastim transeptom, Kasnopaladijevski tip, Pićansko-senjska skupina, Trobrodne nenadsvođene bazilike, Pavlinska crkva u Svetom Petru u Šumi i utjecaji njene arhitekture, Jednobrodne crkve). Uz njih, autor razmatra osobitosti i sličnosti tlocrtnih rješenja i oblikovanja prostora, kao i njihov odnos definiran mjestom, veličinom i namjenom. Prepoznajući različite uzore, autor ih smješta u specifičan kontekst u kome su iskustva ograničena obzirom na regionalnu tradiciju i arhitektonsku baštinu.

Cilj knjige je tumačenje sakralne arhitekture na istarskom poluotoku u širem prostornom, vremenskom i stilskom okviru. Vladimir Marković u obzir je uzeo uzorke i modele što su se širili iz nekoliko umjetničkih centara, te potom prihvatili u sredini koja nije bila zrela za inovacije, već je gotova rješenja umnožavala i oblikovala prema vlastitim mogućnostima.

(Napomena urednika)

Sadržaj

7–9
Uvod

11–19
Tipske skupine

20–28
Crkve s dva para donatorskih kapela

29–39
Crkve s patuljastim transeptom

40–60
Kasnopaladijevski tip

61–78
Pićansko-senjska skupina

79–98
Trobrodne nenadvođene bazilike

99–108
Pavlinska crkva u Svetom Petru u Šumi i utjecaji njezine arhitekture

109–152
Izdvojeni primjeri

153–177
Jednobrodne crkve i njihove pregradnje

178–223
Tipologija i stil

224–227
Literatura

229–261
Istrian Churches of the 17th and 18th Century – Typology and Style

263–267
Kazalo

-
Knjiga je objavljena uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.

-
Cijena: 13,27 €

Cijena: 100.00 kn