Studije i monografije

Mila Kumbatović i njezino razabiranje svijeta / Mila Kumbatović and her vision of the world

Ivanka Reberski

Autorica
Ivanka Reberski

Urednik
Milan Pelc

Recenzenti
Vladimir Marković, Tonko Maroević

Lektura i korektura
Đurđa Kovačić; Salih Isaac

Fotografije
Milan Drmić, Fedor Vučemilović, Goran Vranić, Katarina Horvat-Levaj

Grafičko oblikovanje
Studio Rašić, Ante Rašić, Maja Kožul Stojanovski

Prevoditeljica
Sonja Bašić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2003.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 23

Materijalni opis
300 str.; ilustr. u boji; katalog djela, životopis i kronologija likovnog djelovanja; izložbe, bibliografija

ISBN: 953-6106-41-8

„Mila Kumbatović zaputila se u stvaralačku avanturu kao slikarica s jasnom zamisli koja ju je vodila naprijed. Slikanje joj je bilo i jest primarnom vokacijom, ali ne i jedinom. Osluškujući bilo svojeg unutarnjeg bića, njezine su misli tekle i pretapale se u nepredvidivim smjerovima. U neprekidnim transformacijama, u dinamičkom preplitanju stilskih izričaja i likovnih tehnika, više od šest desetljeća nastajao je njezin složeni opus slikarskih i skulptorskih ostvarenja.

Stvaralačku invenciju Mile Kumbatović pokretali su raznoliki aspekti interesa i očitovanja pa stoga ni njezin umjetnički razvoj nije tekao ravno zacrtanom linijom već raznosmjernim pravcima na kojima su se razrasli autonomni i na prvi pogled međusobno teško spojivi ciklusi. Nedvojbeno je to neobična, donekle protuslovna, ali samosvojna evolucija, tematski, stilski i metjerski vrlo heterogena i otvorena eksperimentu, po čemu se razlikuje od većine umjetnika, kojih je razvoj tekao mirno i kontinuirano.“

(Iz uvoda)

Sadržaj

6–7
Stvaralačka invencija i evolucija

7–9
Slikarski počeci

9–12
Stilske preobrazbe u viziji krčkog krajolika

12–14
„Svijet kamena“

14–17
Pejzaž (rodnog otoka) kao slikarska konstanta

17–20
Svemirski krajolik

20–23
Industrijska skulptura

23–25
Lirski pjev u staklu

25–28
Mjera osobnosti i osobna mjera doprinosa

29–30
Creative Invention and Evolution

30–32
The Beginning of a Painter

32–34
Stylistic metamorphoses of the Landscape Krk

34–36
The „World of Stone“ Cycle

37–39
The Landscape (of her Native Island) as an Overarching Theme)

39–42
The Landscape of Outer Space

42–45
Industrial Sculpture

45–47
The Lyrical Song of Glass

46–47
Personal Expression and Artistic Achievement

48–151
Zavičajni svijet / The Native World

152–193
Svijet kamena / The World of Stone

194–217
Svemirski krajolici / Landscapes of Outer Space

218–247
Industrijska skulptura / Industrial Sculputure

248–263
Odrazi u staklu / Reflections in Glass

264–281
Katalog djela / Catalogue

282–292
Životopis i kronologija likovnog djelovanja

293–294
Biographical Data

296–298
Izložbe

299–300
Bibliografija

-
Ova monografija objavljena je umjesto kataloga u prigodi retrospektivne izložbe: Mila Kumbatović: slikarstvo i skulptura (1938.–2003.). Kritička retrospektiva; Galerija „Klovićevi dvori“, Zagreb, travanj – svibanj 2003.

Objavljivanje ove knjige potpomognuli su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Poglavarstvo grada Zagreba – Gradski ured za kulturu i Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

-
Rasprodano.