Studije i monografije

Klasicizam u Zadru

Marija Stagličić

Cijena: 5,31 €


Autorica
Marija Stagličić

Urednik
Tonko Maroević

Recenzenti
Ivo Petricioli, Kruno Prijatelj

Prevoditeljica
Marija Stagličić

Lektor
Ivan-Dinamo Stagličić

Korektor
Salih Isaac

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1996.

Nakladnička cjelina
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 14

Materijalni opis
83 str.; ilustr. djelomično u boji; 23 cm; bibliografija, Summary

ISBN: 953-6106-09-4

-
Urbanistički razvoj Zadra u prvoj polovici 19. stoljeća nije izdvojena etapa oblikovanja ovoga grada, već se ona izravno vezuje i sukobljuje s postojećim, stoljećima taloženim strukturama. Vremenski bliža razdoblja imaju neposrednije značenje i utjecaj na tu novu, ali ne i posljednju fazu razvoja grada. Tada se ponovno oblikovni ukus vraća antičkoj strogosti, mjeri i simetriji. Klasicistički urbani pomaci nisu bili brojni ali su se trajno utisnuli, te su se uz neke izmjene nastavili u idućem razdoblju velikih neostilskih zahvata, što su uslijedili potkraj stoljeća.

Marija Stagličić (iz uvoda)

Sadržaj

7
I. Uvod

9
II. Napuštanje tradicionalnoga mletačkog utjecaja

13
Gradski sat (1797–1798)

14
Kneževa palača (1804–1897)

19
Klasicistički projekt za samostan Sv. Krševana (1808)

22
Neostvareni projekti iz vremena francuske vladavine (1805–1813)

25
III. Prihvaćanje europskih klasicističkih zamisli u urbanizmu

27
Izgradnja Gradskoga groblja (1820., 1854., 1866.)

28
Perivoj i utvrda u Uvali gubavaca (1829.)

30
Vodovod (1835.–1838., 1846.)

32
Regulacija luke (1823.–1844.) i otvaranje Vrata Sv. Roka (1840.–1847.)

35
Projekt mosta u Foši (1861.)

37
IV. Barokna utvrda i klasicizam

39
1. Stambena izgradnja

42
2. Državna i vojna izgradnja

42
„Scuola normale“ (1823.)

46
Civilna bolnica (1823.)

48
Zatvori i kaznionice (1829., 1842., 1845.)

52
Zgrada Vojarne i Vojne bolnice (1845)

55
3. Crkvena izgradnja

55
Obnova Nadbiskupske palače (1829.–1832.)

59
Klasicističke crkve Valentina Presanija

59
Gospa od Ružarija u Kričkama kod Drniša

61
Kapela Sv. Frane na Velebitu

61
Župna crkva sv. Marije u Privlaci

63
Zvonik Sv. Frane

65
Teološko sjemenište (1866)

69
V. Širitelji klasicizma u Zadru

74
Kronološko-stilski prikaz građevinske djelatnosti u Zadru od 1797. do 1866.

75
Izvori

75
Kratice uz glavnu arhivsku građu

75
Literatura

77
Bilješke

79
Summary

Cijena: 5,31 €