Mala biblioteka

Ideal, forma, simbol. Povijesnoumjetničke teorije Winckelmanna, Wölfflina i Warburga

Milan Pelc (prir.)

Priredio
Milan Pelc

Autori
Johann Joachim Winckelmann, Heinrich Wölflin, Aby M. Warburg

Prevoditelj
Milan Pelc

Recenzenti
Tonko Maroević
Marcel Bačić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1995.

Nakladnička serija i broj
Mala biblioteka Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 1

Likovna i grafička oprema
Marcel Bačić

Materijalni opis
233 str.; ilustr.; 18 cm

ISBN: 953-6106-04-3

-
Teorija „povijesti umjetnosti“, slično drugim kulturološkim znanostima, nije dakako ograničena na uzak strukovni krug problema, već zadire u niz znanstvenih i pseudoznanstvenih disciplina, među kojima valja spomenuti samu povijest, zatim povijest i teoriju književnosti, filozofiju, psihologiju, antropologiju i matematiku, astrologiju, magiju i slične. Teorija povijesti umjetnosti, u želji da što iscrpnije i što znanstvenije obuhvati svoj predmet, djela likovne umjetnosti i arhitekture, poseže za spoznajama spomenutih struka, a njih same obogaćuje vlastitim idejama. (…)

Stvaranje zamišljene i željene edicije antologijskih tekstova s područja teorije i povijesti umjetnosti u hrvatskom prijevodu započinje spisima trojice njemačkih autora Johanna Joachima Winckelmanna, Henricha Wölflina i Abyja Warburga. Njih trojica smatraju se stupovima na kojima počiva zgrada znanstvenoga i modernog pisanja povijesti umjetnosti. Oni su naznačili njezine obrise, koje su drugi učvršćivali, produbljivali i širili. Kada bismo ih htjeli međusobno povezati, tada bi nam u slučaju Winckelmanna i Wölflina kao spojna nit mogla poslužiti obojici zajednička problematika kategorijalnog opisivanja stila na temelju proučavanja „forme“. Warburgovi su interesi drukčiji, no unatoč različitostima u pristupi svoj je trojici zajednička primarna zauzetost problemima antičke grčke i renesansne umjetnosti.

(Iz uvodnika)

Sadržaj

7–23
Uvod

Johann Joachim Winckelmann

27–37
Poticaj na promatranje umjetničkih djela

39–75
Razmišljanje o nasljedovanju grčkih djela u slikarstvu i kiparstvu

Heinrich Wölflin

79–101
Tumačenje umjetničkih djela

103–120
O reprodukcijama i poimanju umjetničkih djela

121–130
O desnom i lijevom na slici

133–144
Problem okretanja strana na Raffaelovima kartonima za tapiserije

Aby M. Warburg

147–178
Talijanska umjetnost i internacionalna astrologija u palači Schifanoja u Ferrari

179–233
Portretizam i firentinsko građanstvo

-
Objavljivanje ove Biblioteke Instituta za povijest umjetnosti novčano je poduprlo Ministarstvo kulture i športa.

-
Rasprodano.