Zbornici

Kultura ladanja

Nada Grujić (ur.)

Urednica
Nada Grujić

Uredništvo
Igor Fisković
Nada Grujić
Predrag Marković
Milan Pelc

Suradnica
Iva Cvitan

Grafičko oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada, Zagreb

Prevoditeljica
Marina Miladinov

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu – Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2006.

Materijalni opis
368 str.; ilustr.; 30 cm

ISBN: 953-6106-55-8

-
Kultura ladanja donosi trideset i tri teksta sa simpozija Dani Cvita Fiskovića, održanih 2001. i 2002. godine. U širokom rasponu autora od akademika i uglednih stručnjaka do mlađih znanstvenih djelatnika, obrađuju se teme od antike preko renesanse i baroka do 20. stoljeća; stručnjaci iz područja arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti, arhitekture, hortikulture i zaštite spomeničke baštine obrađuju razne vidove ladanjskoga nasljeđa: kulturološki, prirodnoznanstveni i umjetnički.

Osim već poznatih lokaliteta ladanjske arhitekture (Dubrovnik, Lokrum, Hvar) obrađeni su i sasvim novi kao što je otok Korčula, Pašman, Čiovo, Vis, Drvenik, stancije sjeverozapadne i liburnijske Istre. Zbornik radova donosi široko zahvaćenu problematiku pojma ladanjske kulture, koja je na prostorima istočne Jadranske obale na ovaj način po prvi puta prikazana u svim svojim regionalnim posebnostima. Time je omogućena komparativna analiza i vrednovanje hrvatske priobalne ladanjske baštine u kontekstu europske, odnosno mediteranske kulture.

Ovim zbornikom znanstvena povijest umjetnosti u Hrvatskoj dobiva važan korpus radova koji znatno dopunjuju dosadašnje spoznaje o tom važnom kompleksu kulture koji je univerzalan i u povijesnom i u zemljopisnom smislu, no kojemu svaka lokalna regija daje posebna obilježja.

Sadržaj

7
Nada Grujuć
Predgovor

9
Tonko Maroević
Raditi na ladanju

15
Marin Zaninović
Hvarske antičke vile – Kupinovik kraj Dola

23
Stanko Piplović
Ladanjska naseobina u uvali Spalatuma

33
Emil Hilje
Ljetnikovac Venturina Pacijeva iz Cesene na Pašmanu

41
Nada Grujić
Benedikt Kotruljević o vili

51
Dunja Pivac
Nadbiskupski kaštel u Sućurcu

61
Joško Belamarić
Izgubljeni Koriolanov vrt

69
Katja Marasović
Istraživanje i obnova Kaštela Vitturi

85
Radoslav Bužančić
Virtus et Genius na ribnjaku Hektorovićeva Tvrdalja

93
Ambroz Tudor
Ladanjski prostori Hanibala Lucića na otoku Visu

105
Igor Fisković
Stari ljetnikovci u Lumbardi na Korčuli

131
Zoraida Demori Staničić
Ladanjska arhitektura na Makarskom primorje

143
Danka Radić
Ljetnikovci otoka Čiova

155
Ivana Jurčić
Pogled u razvoj hvarskih vrtova

169
Ivan Mirnik
Perivoji na medaljama iz Numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu

183
Marijan Bradanović
Nekoliko primjera ladanja mletačke i austrijske Istre

195
Jasenka Gudelj
Turanj pod Labinom i Sveti Ivan od Šterne – dva primjera istarskog ladanje

203
Katarina Horvat Levaj
Između ljetnikovaca i palača – reprezentativna stambena arhitektura dubrovačkog predgrađa Pila u 18. stoljeću

221
Maja Nodari – Z. Laznibat
Ljetnikovac Bobaljević-Pucić u Dubrovniku

237
Fani Celio Cega
Inventar dvorca Vitturi početkom 18. stoljeća

243
Nikša Petrić
Neki primjeri hvarskog ladanja u 19. stoljeću

253
Alena Fazinić
Kultura ladanja u Korčuli – 19. stoljeće: ljetnikovac Depolo

261
Danka Radić
Ljetnikovac obitelji Moretti na Drveniku Velom

271
Nikolina Kapović
Vrtovi u sklopu Maksimilijanovog ljetnikovca na otoku Lokrumu

281
Radoslav Tomić
Radmanove mlinice na rijeci Cetini: prilog gospodarskoj, ladanjskoj i kolekcionarskoj kulturi 19. stoljeća u Omišu

289
Ljubomir Urlić
Povijesni kontekst, građanske vile i transformacije grada Makarske

301
Dunja Pivac
Nekoliko kaštelanskih vila s početka 20. stoljeća

307
Nikolina Kapović
Ladanjski prostori obitelji Meneghello na Palmižani

315
Dalibor Prančević
Prilog povijesti gradnje Vile Meštrović u Splitu

331
Ivan Pederin
Ladanje u doba etatizma i kapitalizam

341
Fedor Kritovac
Hortikulturno-ambijentalne promjene kao socijalni refleksi

351
Tomislav Premerl
Moderna i kontinuitet ladanjske kulture – arhitekture

363
Literatura

Cijena: 100.00 kn