Posebna izdanja

Barok u Hrvatskoj

Anđela Horvat, Radmila Matejčić, Kruno Prijatelj


Autori
Anđela Horvat, Radmila Matejčić, Kruno Prijatelj

Urednici
Slavko Goldstein, Milan Mirić, Vera Čičin-Šain, Željko Ivančić

Uredništvo u Institutu za povijest umjetnosti
Žarko Domljan, Eugen Franković, Jagoda Marković, Milan Pelc (odgovorni urednik), Ivanka Reberski

Recenzenti
Đurđica Cvitanović, Tonko Maroević

Lektor
Josip Tabak

Izrada kazala
Anđela Horvat, Marija Buzov

Grafičko oblikovanje
Josip Vaništa

Izdavači
Sveučilišna naklada Liber – Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti – Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske – Grafički zavod Hrvatske – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1982.

Nakadnička cjelina
Biblioteka povijesti – Historiae

Materijalni opis
999 str.; 478 ilustr. c/b; 24 cm; bibliografija, kazala

ISBN:

-
Ova knjiga prva je u nizu sustavnih prikaza razvoja umjetnosti na području Hrvatske, a njezina pojava prije drugih , koje bi trebale obuhvatiti ranija razdoblja, određena je stupnjem dovršenosti istraživanja što su omogućila njezinim autorima da prvi prikažu „barokno razdoblje“. (...) Upravo ova knjiga pomaže nam da spoznamo istinski opseg umjetničkog života u širokom rasponu od zaista velikih ostvarenja pojedinih umjetnika do skromnih drvenih oltara seoskih crkava, od dvoraca i njihovih parkova do jednostavnih kamenih znakova, „pila“, na križanjima seoskih putova, od katedrala i velikih samostanskih crkvi do proštenjarskih i zavjetnih crkvi na vrhovima brežuljaka. Iznoseći pred nas prebogatu građu ova knjiga ostvarila je novu, ljepšu sliku razdoblja naše prošlosti, kojeg su poruke još prisutne u nešem suvremenom životu.

Milan Pelc (iz predgovora)

Sadržaj

VII
Predgovor

3
Anđela Horvat: Barok u kontinentalnoj Hrvatskoj

385
Radmila Matejčić: Barok u Istri i Hrvatskom primorju

651
Kruno Prijatelj: Barok u Dalmaciji

869
Bilješke

887
Literatura
Kazala

918
Tumač kratica

919
Kazalo imena umjetnika, majstora i njihovih inicijala

937
Kazalo ostalih imena, imena svetaca i ikonografskih pojmova

963
Kazalo lokaliteta i spomenika

993
Fotografije

-
Rasprodano.