Znanstvenici

dr. sc. Sandra Križić Roban

Znanstvena savjetnica
T. 01 6112 043
E. skrizic@ipu.hr
B. CROSBI bibliografija

Biografija

Sandra Križić Roban doktorirala je u području povijesti umjetnosti, a bavi se kritikom, kustoskom praksom i pisanjem. Zaposlena je na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao znanstvena savjetnica te je glavna urednica časopisa Život umjetnosti od 2000. godine.

Teme istraživanja su joj suvremena umjetnost, povijest i teorija fotografije, poslijeratna moderna arhitektura, problematika javnog prostora i kriteriji evaluacije spomenika Domovinskog rata.
Vodila je projekt Postmedijske i izvaninstitucionalne umjetničke prakse od 1960-ih nadalje financiran od Ministarstva kulutre Republike Hrvatske, u sklopu kojeg je organizirala dvije međunarodne konferencije u suradnji s Leonidom Kovač (Postmedia and Non-institutional Art Practices from the 60s Onwards, 2014.; Constructions of Memory, 2015.), dok je međunarodnu konferenciju Methaphor of Baggage priredila 2015. godine u sklopu Rendez-vous festivala francuske kulture u Hrvatskoj.

Predaje Modernu likovnu umjetnost na Katedri za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu te dva izborna kolegija u sklopu Doktorskog studija Filozofskog fakulteta u Splitu. Izabrana je u naslovno-nastavno zvanje docentice.

Objavila je opsežne studije o suvremenom slikarstvu i suvremenoj fotografiji u Hrvatskoj: Na drugi pogled: pozicije suvremene hrvatske fotografije (UPI2M – IPU, 2010.) i Hrvatsko slikarstvo od 1945. do danas: odgovornost slike u vrijeme nestrpljivog pogleda (Ljevak, 2013.). Recentno je objavila monografiju Hana Miletić – Street Photography (UzF, 2016.). Uredila je više znanstvenih knjiga u izdanju Instituta za povijest umjetnosti (najrecentnije Postmedia and Non-institutional Art Practices from 1960s, s Leonidom Kovač, 2017.) te nekoliko knjiga u izdanju Ureda za fotografiju i Galerije Križić Roban.

Uz navedeno, autorica je više poglavlja u knjigama, uz ostalo: „Pokušaj premjeravanja“, u: Arhivi, preraspodjele i premjeravanja, Reinhard Braun (ur.), Camera Austria, Graz – Hrvatski fotosavez, Zagreb, 2014.; „Placed on the Scale of History“, u: European Landscape Photography / Europäische Landschaftsfotografie, Elizabeth Vandeweghe, Gautier Platteau, Liz Wells (eds.), Bruxelles – München, Prestel Verlag, 2012; „Obilježja modernosti na području arhitekture, urbanizma i unutrašnjeg uređenja nakon Drugog svjetskog rata“, u: Socijalizam i modernost. Umjetnost, kultura, politika 1950 – 1974, Ljiljana Kolešnik (ur.), IPU – MSU, Zagreb, 2012. (koautorica knjige i istoimene izložbe); „Složene strukture suvremene umjetničke prakse od 80-ih godina do danas“, u: Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici, Milan Pelc (ur.), IPU – Školska knjiga, Zagreb, 2010.

Među recentne kustoske projekte spadaju Najljepše mjesto na svijetu – suvremena slovenska fotografija (Osijek, 2017.; Zagreb, 2016.), Arhivi, preraspodjele i premjeravanja – Suvremena austrijska fotografija (u suradnji s Reinhardom Braunom, Zagreb, 2014.) te Nulta točka značenja: nefunkcionalna, neprikazivačka, eksperimentalna, elementarna i konceptualna fotografija u Hrvatskoj (Graz, 2013.; Zagreb, 2011.).

Jedna je od osnivačica Ureda za fotografiju, neprofitne udruge za suvremenu fotografiju, u sklopu koje je zadužena za program Galerije Spot i Ediciju F11. Kontinuirano istraživanje suvremene fotografije omogućilo joj je da bude partnerica na projektu Forgotten Heritage – European Avant-Garde Art Online s partnerima iz Poljske (Fondacja Arton), Estonije (KUMU Tallinn) i Belgije (Luca School of Art, Brussels), koji financira Europska komisija u sklopu programa Kreativna Europa (2016. – 2018.).

Priredila je brojne retrospektivne i tematske izložbe u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 1986. do danas je objavila više od tisuću dvjesto kritika, prikaza, eseja, stručnih i znanstvenih radova u tiskanim medijima te u sklopu radijskih i televizijskih emisija.

Članica je Hrvatske sekcije AICA. Dobitnica je Nagrade Hrvatske sekcije AICA za likovnu kritiku (2006.) i Povelje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (2011.).

Recentna izlaganja na konferencijama:

 • „Experiment, concept, quest – three stories from Southeast Europe“, Fast Forward: Women in Photography, Vilnius, Litva, 3.–4. 11. 2017.
 • „A cut through photography. Innovative strategies in Croatian photography during the 1960s and 1970s“, Photographies Conference, London, 18.–19. 5. 2017.
 • „Counter-Monument to a Monument“, War, Revolution and Memory, Zagreb, 17.–18. 2. 2017.
 • „Elements of Humor in Proto- and Conceptual Photography in Croatia“, Photography Performing Humor, LUCA School of Arts, Brussel, 13.–14. 4. 2016.
 • „Betrayal of the Painting“, Neverending Painting, MSU, Zagreb, 3.–4. 10. 2015.
 • „The Age of Monuments: Sculptural, Architectural, Urbanistic, and Other Ways of Commemorating the Homeland War in Croatia“, War in Visual Arts, University Cork, Ireland, 12.–14. 9. 2013. (Constructing the Memory of War in Visual Culture since 1914: The Eye on War, ed. by A. Murray, New York: Routledge: 2017)

Istraživački boravci u inozemstvu:

 • Berlin, 2000. (Goethe Institute, Akademie der Künste – Bauarchiv)
 • Beč, 2003. (AICA – MuseumQuartier)
 • Pariz, 2003. (Fondation Le Corbusier – u sklopu programa Courant du monde)
 • Graz, 2009. (stipendija Cultural studies, Pokrajinska vlada Štajerske)
 • Berlin, studeni 2013. – siječanj 2014. (DAAD, Akademie der Künste – Bauarchiv)
 • Pariz, 2015. (Maison de la photographie, Bibliotheque Kandinsky)
 • Varšava, Krakov, Łodz, 2015.
 • CAA Getty International Program, Los Angeles, 2018.