Znanstvenici

dr. sc. Milan Pelc

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

T. 01 6112 744

E. mpelc@ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

Biografija

Rođen 1958. godine u Sisku. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine njemački jezik i književnost i povijest umjetnosti. Magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1988. na temu „Ilustracije hrvatskih protestantskih knjiga tisaknih u Urachu 1561.–1565.“. Doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. godine s temom „Život i djela šibenskog bakroresca Martina Rote Kolunića (oko 1540.–1583.)“.

Od lipnja 1985. do kraja 1988. godine zaposlen kao bibliotekar u Odjelu starih i rijetkih knjiga i rukopisa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Od siječnja 1989. do veljače 1993. godine zaposlen kao znanstveni asistent na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ožujku 1993. godine prelazi na Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu. Ravnatelj je Instituta od 2003. godine.

Kao izvanredni profesor u naslovnom zvanju (od 2007.) na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu do 2010. godine predavao kolegij „Povijest i metode povijesti umjetnosti“. Na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2004. godine predaje kolegij „Vizualna kultura“. Kao mentor i predavač sudjeluje na doktorskom studiju Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Zadru.

Stipendist zaklade A. von Humboldt na Sveučilištu u Tübingenu (1994.–1995.) i na Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu (2005. i 2008.). U više navrata boravi kao stipendist Herzog August Bibliothek u Wolfenbüttelu. Studijski boravci u Parizu, Londonu Firenci, Veneciji, Beču i Leipzigu.

Područja znanstvenoga istraživanja: povijest europske i hrvatske grafike i knjižne ilustracije u razdoblju ranoga novoga vijeka (1400.–1700.); povijest hrvatske grafike 19. i ranog 20. stoljeća; razdoblje kasnog srednjeg vijeka i renesanse u Hrvatskoj i Europi; povijest i teorija povijesti umjetnosti; povijest knjige i vizualnih medija.

Preveo niz stručnih knjiga i članaka s njemačkog jezika.

Sudjelovao kao predavač na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Održao niz stručnih i znanstvenih predavanja u zemlji i inozemstvu (Tübingen, Prag, Graz, Hamburg, Leipzig, Jeruzalem, Ljubljana).

Urednik je Male biblioteke Instituta za povijest umjetnosti (dio Teorija umjetnosti) i član međunarodnog savjeta znanstvenog časopisa Acta Historiae Artis Slovenica (Ljubljana) te časopisa ARS (Bratislava).

Osim knjiga objavio preko stotinjak znanstvenih i stručnih članaka u zbornicima te u domaćoj i stranoj periodici.

Nagrade

2008.

Nagrada „Radovan Ivančević“ Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za knjigu Renesansa (Ljevak, 2008.)

Nagrada „Oton Kučera“ Matice Hrvatske

Nagrada „Josip Juraj Strossmayer“ Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Zagrebačkog velesajma

Nagrada „Kiklop“ Pulskog festivala knjiga i autora

1999.

Državna nagrada za znanost Republike Hrvatske

Bibliografija (izbor knjiga)

Theatrum humanum. Ilustrirani letci i grafika 17. stoljeća kao zrcalo vremena. Primjeri iz Valvasorove grafičke zbirke Nadbiskupije zagrebačke, Ljevak, Zagreb, 2013.

Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Naklada Ljevak, Zagreb, 2012.

Iconotheca Valvasoriana, sv. VI, Fundacija Janez Vajkard Valvasor, Ljubljana, 2008.

Renesansa, edicija Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Naklada Ljevak, Zagreb, 2007.

Iconotheca Valvasoriana, sv. VII, Fundacija Janez Vajkard Valvasor, Ljubljana, 2005.

Iconotheca Valvasoriana, sv. VIII, Fundacija Janez Vajkard Valvasor, Ljubljana, 2005.

Horacije Fortezza, šibenski zlatar i graver 16. stoljeća, Institut za povijest umjetnosti – Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Zagreb, Šibenik, 2004.

Martin Rota Kolunić – Natale Bonifacio, djela u hrvatskim zbirkama, Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2003.

Illustrium imagines. Das Porträtbuch der Renaissance, Brill Academic Publishers, Leiden, 2002.

Pismo. Knjiga. Slika. Uvod u povijest informacijske kulture, Golden Marketing, Zagreb, 2002.

Fontes Clovianae. Julije Klović u dokumentima svoga doba, Matica Hrvatska, Zagreb, 1998.

Martin Rota Kolunić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, 1997.

Natale Bonifacio, Institut za povijest umjetnosti Zagreb i Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Zagreb, 1997.

Juraj Julije Klović u grafici, katalog izložbe, Kabinet grafike Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1997. (englesko izdanje: Prints after Gulio Clovio)

Biblija priprostih. Ilustracije hrvatskih i slovenskih protestantskih knjiga 16. stoljeća, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1991.