Novosti
Predavanje

Narativi i mreže

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na predavanje dr. sc. Johannesa Preisera-Kapellera (Institute for Medieval Research, Division of Byzantine Research, Austrian Academy of Sciences) na temu „Narativi i mreže: digitalni pristupi rekonstrukciji veza iz prošlosti“, koje će se održati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (seminarska dvorana, polukat) u srijedu, 27. travnja 2016. godine s početkom u 12:00 sati.

-
„Mreže su fenomenološke realnosti, jednako kao i mjerni konstrukti“ (Harrison C. White, Identity and Control. How Social Formations emerge. Princeton – Oxford 2008, p.36).
Polazeći od konceptualnih okvira što ih nude teze Harrison C. Whitea i ostalih teoretičara relacijske sociologije i sistemske teorije, predavanje će se pozabaviti stvarnim sadržajem i dinamikom onih socijalnih fenomena, koje je moguće obuhvatiti i vizualizirati upotrebom mrežnih gafova. Primjerima modeliranja mreža i vizualizacijama vezanim uz aktualne projekte Instituta za istraživanja srednjovjekovlja Austrijske akademije znanosti, utemeljenim na povijesnim i arheološkim nalazima, objasnit će se i ilustrirati mogući pristupi i zamke mapiranja i analize kompleksnih veza između osoba, predmeta i mjesta, kao i njihove prostorne i temporalne dinamike. Budući da suodnos između „kvantitativnih“ ili „strukturalnih“ karakteristika mreža čini vidljivim njihova „kvalitativna“ obilježja i ona će biti temom ovoga predavanja.

Biografija
Johannes Preiser-Kapeller, rođen 1977. Doktorirao je na Sveučilištu u Beču 2006. godine. Viši znanstveni suradnik Odjela za bizantske studije pri Institutu za istraživanja srednjovjekovlja Austrijske akademije znanosti te predavač na Sveučilištu u Beču, savjetnik je na projektima Complexities and networks in the Medieval Mediterranean and Near East (COMMED) i Mapping medieval conflicts: a digital approach towards political dynamics in the pre-modern period (MEDCON). U fokusu njegovih istraživanja nalaze se komparativna povijest Bizanta, promatrana u kontekstu povijesti srednjovjekovnoga svijeta, analiza socijalnih i prostornih mreža, te istraživanja vezana uz teoriju kompleksnosti.
Mrežne stranice:

Izbor iz recentne bibliografije Johannesa Presier-Kapellera
– J. Preiser-Kapeller, F. Daim (eds.), Harbours and Maritime Networks as Complex Adaptive Systems (RGZM Tagungen), Mainz, 2015, pp. 141 .
– Liquid Frontiers. A relational analysis of maritime Asia Minor as religious contact zone in the 13th-15th century, in: A. Peacock et al. (ed.), Islam and Christianity in Medieval Anatolia, Aldershot, 2015, pp. 117-146.
– Calculating the Middle Ages? The Project „Complexities and Networks in the Medieval Mediterranean and the Near East“, in: Medieval Worlds Issue 2/2015: “Empires in Decay”, pp. 100-127.
– A Collapse of the Eastern Mediterranean? New results and theories on the interplay between climate and societies in Byzantium and the Near East, ca. 1000–1200 AD, in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, no. 65, 2015., pp. 195-242.
– Civitas Thauris. The significance of Tabrīz in the spatial frameworks of Christian merchants and ecclesiastics in the 13th and 14th century, in: J. Pfeiffer (ed.), Beyond the Abbasid Caliphate: Politics, Patronage and the Transmission of Knowledge in 13th-15th Century Tabriz, Leiden – Boston – Cologne, 2013., pp. 251-299.

-
Predavanje je otvoreno za svu javnost, a održava se na engleskom jeziku. Gostovanje predavača realizirano je u okviru projekta Instituta za povijest umjetnosti ARTNETModerne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja. Organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih umjetničkih praksi 20. i 21. stoljeća
, koji se provodi uz podršku Hrvatske zaklade za znanost.

-
Kontakti:
Johannes Preiser-Kapeller
Johannes.Preiser-Kapeller / oeaw.ac.at

Ljiljana Kolešnik
ljkoles / ipu.hr