Istraživanja u tijeku

2019.

Konzervatorska studija sa smjernicama za obnovu zgrade Biskupskog sjemeništa i Klasične gimnazije (nekadašnji Isusovački kolegij) u Dubrovniku
AUTORI: dr. sc. Katarina Horvat Levaj, Ivana Haničar Buljan
SURADNICI: Claudia Pezzi, Branko Galić, Goran Vareško, Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Dubrovačka biskupija (Dioecesis Ragusina)