Znanstvenici

dr. sc. Ana Šverko, d.i.a.

Znanstvena suradnica, u zvanju više znanstvene suradnice

T. 021 345 036

E. asverko@ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

Biografija

Ana Šverko rođena je 29. svibnja 1972. godine u Splitu. Diplomirala je 1998. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom „Interpolacije u Dioklecijanovoj palači u Splitu“ (mentor: prof. Ivan Crnković).

Magistrirala je 2002. godine na University of California Berkeley, College of Environmental Design (SAD), na interdisciplinarnom studiju Urbanističkog projektiranja (Master of Urban Design), s temom „Integracije strategija konzervacije i urbanističkog projektiranja za povijesnu jezgru na primjeru Dioklecijanove palače u Splitu“ („Integration of the Urban Design and Conservation Strategies for Diocletian’s palace, Split, Croatia“, mentor: prof. dr. sc. Nezar AlSayyad).

Doktorirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine s temom „Arhitektonski projekti Giannantonija Selve u Dalmaciji u razdoblju klasicizma“, pod mentorstvom dr. sc. Karin Šerman i dr. sc. Ive Babića, u znanstvenoj grani povijesti i teorije arhitekture i zaštite graditeljskog nasljeđa.

Bila je zaposlena u Ministarstvu kulture, Konzervatorskom odjelu u Splitu, od 1998. do 2011. godine, pri čemu od 2009. u zvanju više stručne savjetnice-konzervatorice za nepokretna kulturna dobra. Kao arhitektica-konzervatorica surađivala je u dvadesetak projekata konzervacije i restauracije povijesnih građevina, uglavnom kao voditeljica projekata, te u izradi desetak arhitektonskih projekata, isto toliko konzervatorskih studija, također i arhitektonskih snimaka pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara. Praktičnu konzervaciju je od prvih radova temeljila na znanstvenim istraživanjima spomenika i timskom radu.

Godine 2011. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija. Od 2012. godine zaposlena je kao znanstvena suradnica u Institutu za povijest umjetnosti – Centru Cvito Fisković u Splitu.

Dobitnica je deset inozemnih stipendija za stručno usavršavanje. Stručno se usavršavala u više ljetnih škola, radionica i seminara na temu istraživanja i konzervacije graditeljske baštine, od čega tri puta (2006., 2009. i 2014.) u okviru programa The Attingham Trusta, posvećenog proučavanju povijesnih građevina, s naglaskom na period od 17. do 20. stoljeća.

Redovito publicira u domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim časopisima te sudjeluje na znanstvenim i stručnim međunarodnim i domaćim skupovima, kao i u izradi konzervatorskih studija. Sudjelovala je na više arhitektonskih izložbi, od čega na jednoj međunarodnoj.

Od 2013. godine sudjeluje u projektu „Pontes Adriatici: Mreža kulturnih razmjena na Jadranu“ Odsjeka za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, kojeg vodi prof. dr. sc. Igor Fisković. Trenutačno sudjeluje i u projektu Sveučilišta Harvard i Fondacije Getty pod nazivom „Connecting Art Histories. From Riverbed to Seashore. Art on the Move in Eastern Europe and the Mediterranean in the Early Modern Period“ koji se odvija u periodu od 2014. do 2015. godine. Projekt je koncipirala i vodi ga prof. dr. sc. Alina Payne (Harvard University).

Na natječaju „Uspostavni istraživački projekti“ Hrvatske zaklade za znanost u 2013. godini prijavila je kao voditeljica interdisciplinarni projekt „Dalmatia – A Destination of the European Grand Tour in 18th and 19th century“, koji je prihvaćen za trogodišnje financiranje.

Aktivna je i u nastavnom aspektu struke te je od akademske godine 2012./13. angažirana na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu na kolegijima Istraživanja u urbanističkom planiranju i Diplomski studio 2, pri čemu u svojstvu komentora surađuje na izradi diplomskih radova.

U sklopu programa popularizacije znanosti Instituta za povijest umjetnosti – Centra „Cvito Fisković“ u Splitu uz Joška Belamarića organizira cikluse znanstveno-popularnih predavanja od 2012. do danas.

Izvrsno govori i piše engleski jezik, a dobro se služi francuskim i talijanskim jezikom.

Članica je hrvatskog ICOMOS-a, Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i The Georgian group iz Londona. Članica je uredništva časopisa Kvartal – kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. Suradnica je na projektu Enciklopedije Matice hrvatske.

Bibliografija

Autorske znanstvene knjige

Giannantonio Selva. Dalmatinski projekti venecijanskoga klasicističkog arhitekta, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2013., 320 str. (ISBN: 978-953-7875-02-2)

Diocletian’s Palace: Palace of Places, Ex Libris, Zagreb, 2011., 109 str. (ISBN: 978-953-284-034-6)

Izlaganja na domaćim skupovima

Dijalog u dekoraciji: usporedba uređenja interijera stare i nove knjižnice u trogirskoj rezidenciji obitelji Garagnin u povodu otkrića stropne dekoracije s kraja 18. stoljeća (s F. Celio Cega i G. Sava), Klasicizam u Hrvatskoj, znanstveno-stručni skup, Zagreb, 30. i 31. 5. 2014.

Revitalizacija agrarnog parka Garagnin-Fanfogna u Trogiru / istraživanje, prepoznavanje, kontekst, participativni procesi, projekt obnove, Dijalozi s baštinom / Prepoznavanje vrijednosti, Rijeka, 17. 4. 2013.

Prostorna fantazija: idealna dalmatinska poljodjelska škola u viziji Luke Garagnina, Klasicizam u Dalmaciji II, domaći znanstveni skup, Split, 14. i 15. 6. 2012.

Klasicistička arhitektura i tradicija Veneta na dalmatinskom gospodarstvu. Ogledne građevine za imanja trogirske obitelji Garagnin, Klasicizam u Dalmaciji, Split, 9. i 10. 6. 2011.

Interpretacija antičkih dekorativnih oblika u klasicističkom interijeru. Projekt Giannantonija Selve za središnju građevinu u agrarnom parku braće Garagnin u Trogiru, XII. Dani Cvita Fiskovića: Transformacija mita, Pomena (o. Mljet), 30. 9.–3. 10. 2010.

Izlaganja na međunarodnim skupovima

The view from the Palace is no less beautiful: the context of Diocletian's Palace in the book Ruins of the palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia, Diocletian's Palace in the works of Adam, Clérisseau and Cassas, međunarodni znanstveni skup, Split, 27.–29. 11. 2014.

Answer to the pressure of tourism in Split Historic core: Centralization and decentralization as equal aspects of the transformation of public space (s I. Šverko i G. Banić), Urbanist's Season – International Scientific Conference „Rethinking Urbanism“, međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 19. 5. 2012.

Starigradska vila don Šime Ljubića (s Androm Krstulović Opara), Međunarodni znanstveni skup o Šimi Ljubiću, Zadar, 3. 10. 2007., Stari Grad (o. Hvar), 4.–6. 10. 2007.

Suradnica u pripremi i organizaciji znanstvenih skupova

Discovering Dalmatia: Dalmatia in 18th and 19th century travelogues, pictures and photographs, međunarodni znanstveni skup, Split, 21.–23. 5. 2015.

Diocletian's Palace in the works of Adam, Clérisseau and Cassas, međunarodni znanstveni skup, Split, 27.–29. 11. 2014.

Klasicizam u Hrvatskoj, znanstveno-stručni skup, Zagreb, 30. i 31. 5. 2014.

Our Modern: Re-appropriating vulnerable 20th century heritage, međunarodni znanstveni skup, Dubrovnik, 21. – 23. 5. 2013.

Svetišta dalmatinskih katedrala: rješenja u prošlosti i izazovi obnove, domaći znanstveni skup, Split, 27.–28. 9. 2013.

Ejnar Dyggve: Creating crossroads, međunarodni znanstveni skup, Split, 7.–9. 11. 2013.

Klasicizam u Dalmaciji II, domaći znanstveni skup, Split, 14. i 15. 6. 2012.

Strukovne nagrade, priznanja i nominacije

Povelja DPUH-a za izuzetan doprinos hrvatskoj povijesti umjetnosti za knjigu Giannationio Selva. Arhitektonski projekti venecijanskoga klasicističkog arhitekta, 2014.

25. salon mladih, Zagreb, 1998., priznanje (Projekt: Prostor za kreatora visoke mode, kategorija E-arhitektura)

Nagrada Bernardo Bernardi UHA-e, 2001., nominacija (Projekt: Predvorje na mjestu male kule na istočnom zidu Dioklecijanove palače)

Godišnja nagrada MK Vladimir Nazor, 2001., nominacija (Projekt: Predvorje na mjestu male kule na istočnom zidu Dioklecijanove palače, na prijedlog UHA-e)

Natječaj za izradu skulpture u predvorju Ekonomskog fakulteta u Splitu, 2004., 3. nagrada (autorska suradnica Lorena Živkovića Kuljiša, ak. kipara)

Natječaj za uređenje parka i izradu skulpture Jakova Gotovca u Splitu, 2009., 3. nagrada (autorska suradnica Lorena Živkovića Kuljiša, ak. kipara)

Međunarodne stipendije

– International House Fellowship, UC Berkeley, 2001.–2002., stipendija za poslijediplomski studij

– Francis Violich Dalmatian Fellowship, 2001.–2002., stipendija za poslijediplomski studij

– University Scolarship UC Berkeley, 2001., stipendija za poslijediplomski studij

– Gadsby Trugett Travel Grant, UC Berkeley, 2002., studijski boravak u Edinburghu u sklopu poslijediplomskog studija

– Eva Li Fund, UC Berkeley, 2002., The Physical Fitness of Cities Symposium: Vision and Ethic in City Building, Salt Lake City, Utah, SAD

– The Getty Grant Program, 2003., 10th International Conference of National Trusts

– Association for Cultural Exchange, 2006., The Attingham Summer School

– Monument Trust Scholarship i Hazel Wood Scholarship, 2010., The Dutch Historic House

– Monument Trust Scolarship, 2014., The Attingham Study Programme in Belgium

– Harvard University i Fondacija Getty, stipendija za usavršavanje u okviru znanstvenoistraživačkog projekta „Connecting Art Histories. From Riverbed to Seashore. Art on the Move in Eastern Europe and the Mediterranean in the Early Modern Period“, 2014.–2015.