Znanstvenici

dr. sc. Ana Šverko, d.i.a.

Viša znanstvena suradnica, u zvanju znanstvene savjetnice

T. 021 345 036

E. asverko / ipu.hr

B. CRORIS profil

Biografija

Ana Šverko viša je znanstvena suradnica na polju humanističkih znanosti te docentica na polju tehničkih znanosti. Zaposlena je u Institutu za povijest umjetnosti – Centru Cvito Fisković u Splitu. Diplomirala je 1998. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala 2002. na University of California Berkeley, College of Environmental Design (SAD), na interdisciplinarnom studiju Urbanističkog projektiranja (Master of Urban Design), s temom integracije strategija konzervacije i urbanističkog projektiranja za povijesnu jezgru, na primjeru Dioklecijanove palače u Splitu (mentor: prof. dr. sc. Nezar AlSayyad). Doktorirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine s temom „Arhitektonski projekti Giannantonija Selve u Dalmaciji u razdoblju klasicizma“ pod mentorstvom dr. sc. Karin Šerman i dr. sc. Ive Babića.

Bila je zaposlena u Ministarstvu kulture RH, Konzervatorskom odjelu u Splitu od 1998. do 2011. godine, pri čemu od 2009. u zvanju više stručne savjetnice-konzervatorice za nepokretna kulturna dobra. Dobitnica je brojnih inozemnih stipendija za stručno usavršavanje. Stručno se usavršavala u više ljetnih škola, radionica i seminara na temu istraživanja i zaštite kulturnih dobara, od čega tri puta (2006., 2009. i 2014.) u okviru programa The Attingham Trusta, posvećenog proučavanju povijesnih građevina, s naglaskom na periodu od 17. do 20. stoljeća. Ljeto 2016. provela je u Velikoj Britaniji na međunarodnom programu stručnog usavršavanja The International Training Programme The British Museum-a iz Londona kao njihova stipendistica. Dobitnica je stipendije Paul Mellon centra Sveučilišta Yale za istraživanja na polju britanske povijesti arhitekture za 2020./2021. godinu.

Godine 2013. sudjelovala je u projektu „Pontes Adriatici“ Odsjeka za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, pod vodstvom akademika Igora Fiskovića. U periodu 2014.–2015. godine sudjelovala je u postdoktorskom seminaru Sveučilišta Harvard i Fondacije Getty pod nazivom „Connecting Art Histories. From Riverbed to Seashore. Art on the Move in Eastern Europe and the Mediterranean in the Early Modern Period“. Projekt je koncipirala i vodila prof. dr. sc. Alina Payne (Harvard University).

Od 2014.–2017. bila je voditeljica interdisciplinarnog projekta financiranog od Hrvatske zaklade za znanost „Dalmacija kao odredište europskog grand toura u 18. i 19. stoljeću“ (Grand Tour Dalmatia). Od 2018.–2019. vodila je HRZZ projekt u sklopu programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja pod naslovom „Hrvatski pojmovnik klasične arhitekture“. Od 2020. sudjeluje u aktualnom HRZZ projektu „Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas“ voditeljice dr. sc. Sandre Križić Roban.

U sklopu projekta Grand Tour Dalmatia sudjelovala je u kreiranju kronogeografske digitalne baze grand-turizma u Dalmaciji, koju i dalje razvija, a usavršavanje na polju digitalne humanistike nastavila je 2018. i 2019. sudjelovanjem na radionicama Advanced Topics in Digital Art History: 3D and (Geo)Spatial Networks u sklopu projekta Visualizing Venice – Visualizing Cities, u organizaciji američkog Sveučilišta Duke (Duke University) u suradnji sa Sveučilištem u Padovi, a sve pod pokroviteljstvom Fondacije Getty.

Autorica je triju knjiga i suurednica dvaju zbornika. Redovito publicira u domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim časopisima te sudjeluje na znanstvenim i stručnim međunarodnim i domaćim skupovima. Sudjelovala je na više arhitektonskih izložbi, od čega na jednoj međunarodnoj.

Aktivna je i u nastavnom aspektu struke, te je od akademske godine 2012./2013. angažirana u naslovnom suradničkom zvanju docenta na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu kao nositeljica kolegija „Istraživanja u urbanističkom planiranju“. Bila je gost predavač na američkom sveučilištu Cornell i Sveučilištima u Zagrebu i Ljubljani.

Redovito sudjeluje u organizaciji znanstveno-popularnih programa, znanstvenih i stručnih skupova i radionica, i javnih predavanja u cilju popularizacije znanosti.

Dobitnica je Povelje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za izniman doprinos i unaprjeđenje struke 2014., nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata „Neven Šegvić” 2017. i Državne godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2019. godinu u polju humanističkih znanosti.