Stručni suradnici

Ana Ćurić

Stručna suradnica za provedbu projekata i javne komunikacije

T. 01 6112 744

E. acuric / ipu.hr

Biografija

Diplomirala povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, i teoriju i kulturu mode na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pohađala je Interdisciplinarni program humanističkih znanosti na Jagielonskom sveučilištu u Krakovu. Stažirala i radila u nekoliko muzeja i umjetničkih organizacija (Zbirka Peggy Guggenheim u Veneciji, Židovski muzej Galicije u Krakovu, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, Biennale di Venezia itd.). Radila je kao voditeljica programa u Oris Kući arhitekture (2015.–2018.). Od 2018. godine radi na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao stručna suradnica u znanosti.