O Institutu

Tijela upravljanja

Radom Instituta upravlja ravnatelj, Upravno vijeće i Znanstveno vijeće Instituta.

Ravnateljica: dr. sc. Katarina Horvat-Levaj

Odluka o imenovanju ravnateljice Instituta

Upravno vijeće

E-mail: ured@ipu.hr

Članovi vijeća: prof. dr. sc. Feđa Vukić, Arhitektonski fakultet, Zagreb, predsjednik; prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb; mr. sc. Slaven Mihaljević, Ministarstvo znanosti i obrazovanja; dr. sc. Irena Kraševac, viša znanstvena suradnica, Institut za povijest umjetnosti; dr. sc. Danko Zelić, znanstveni savjetnik, Institut za povijest umjetnosti

Članovi Upravnog vijeća biraju se na mandat od dvije godine.

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Instituta
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća biranog od Znanstvenog vijeća

Znanstveno vijeće

E-mail ured@ipu.hr

Članovi znanstvenog vijeća: dr. sc. Petar Prelog, predsjednik, dr. sc. Ana Šverko, zamjenica predsjednika, dr. sc. Josip Belamarić; dr. sc. Darka Bilić; dr. sc. Tamara Bjažić Klarin; dr. sc. Katarina Horvat-Levaj; dr. sc. Ljiljana Kolešnik; dr. sc. Irena Kraševac; dr. sc. Sandra Križić Roban; dr. sc. Ivana Mance; dr. sc. Milan Pelc; dr. sc. Ana Plosnić Škarić; dr. sc. Petar Prelog; dr. sc. Daniel Premerl; Sanja Sekelj, predstavnica osoba izabranih na suradnička radna mjesta; dr. sc. Ana Šverko; akademik Radoslav Tomić; dr. sc. Ratko Vučetić; dr. sc. Vlasta Zajec; dr. sc. Danko Zelić

Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenice Znanstvenog vijeća Instituta