Obavijesti
Doktorandi

Obranjen doktorski rad

Asistent-doktorand Matko Matija Marušić obranio je 25. listopada 2019. godine doktorski rad „Izgradnja i socijalna topografija seksterija u Dubrovniku od sredine 14. do druge polovice 15. stoljeća“ (Poslijediplomski doktorski studij medievistike, mentori: Danko Zelić i Neven Budak). Disertacija je izrađena u sklopu programa Razvoja karijere novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost, a istraživanje je provedeno u okviru projekta DUCAC (2014.-2017.), voditeljice Ane Plosnić Škarić. Povjerenstvo za obranu imenovano od Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u sastavu Predrag Marković (predsjednik), Irena Benyovsky Latin i Zrinka Nikolić Jakus, rad je ocijenilo sa summa cum laude.