Znanstvenici

dr. sc. Josip Belamarić

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

T. 021 345 039

E. jbelamarΩipu.hr

B. CROSBI bibliografija

Biografija

Josip Belamarić, rođen u Šibeniku 1953. godine, u Splitu je završio Klasičnu gimnaziju, a na Sveučilištu u Zagrebu interfakultetski studij povijesti umjetnosti i muzikologije te magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu. Od 1979. je bio zaposlenik službe za zaštitu spomenika kulture u Splitu, a od 1991. do 2009. na dužnosti ravnatelja Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture (danas Konzervatorski odjel Ministarstva kulture)u Splitu. Od 1985. do 1996. predavao je Ikonologiju na studiju koji je prethodio današnjem studiju povijesti umjetnosti u Splitu. Od 2010. je zaposlen u Institutu za povijest umjetnosti, kao voditelj novoosnovanog Centra Cvito Fisković u Splitu. Iste godine izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika.

Usavršavao se na više znanstvenih institucija u Europi, a zadnju stipendiju dobio je za rad na Villa i Tatti (Harvard University), travanj do srpanj 2007. (Craig Hugh Smyth Visiting Fellowship). Objavio je više knjiga, te niz priloga i studija o urbanoj povijesti dalmatinskih gradova, te srednjovjekovnoj i renesansnoj umjetnosti. Urednik je časopisa Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (od 1991.) i Mogućnosti te niza izložbi od kojih se mogu spomenuti prva „Pustinja Blaca na Braču“ (1981.) i zadnja „Dalmatinska Zagora, nepoznata zemlja“ (2007.) te izložba „Split, od Palače do grada“ (1997.). Izravno je radio na upisu trogirske povijesne jezgre, Starigradskog polja i sinjske Alke na Listu UNESCO-ve svjetske baštine.

Kao urednik izložbe „Tesori della Croazia“ (Venecija, 2001.) dobio je s ekipom suradnika nagradu za konzervatorski pothvat godine „Vicko Andrić“. Bio je na čelu tima koji je vodio restauraciju renesansne kapele bl. Ivana u trogirskoj katedrali (nagrada „Europa nostra“ Vijeća Europe 2003.), potom i Radovanova portala.

Predstojnik je podružnice Centar Cvito Fisković u Splitu od 2010. godine.

Bibliografija (izbor)

Radovi u znanstvenim i stručnim, domaćim i međunarodnim časopisima

Marijanska svetišta na dalmatinskoj obali u srednjem vijeku i u rano moderno doba, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 43 (2017), str. 233-256.

„Francuska cesta” na Biokovu poviše Brela, u: Ars Adriatica, 7 (2017), str. 251-268.

Rendić-Miočevićeva teza o sadržaju uništenoga središnjeg motiva friza Dioklecijanova mauzoleja, u: Tusculum : časopis za solinske teme, vol. 10, no. 2 (2017), str. 67-74.

Kuća u Splitskom statutu – građenje, održavanje, rušenje, u: Ars Adriatica, 5 (2015), str. 67‒80

Zapažanja o projektima klasicističkog arhitekta Vicka Andrića, u: Adrias, 18, 2012., 203-224.

Ostava srebrnog posuđa pronađena 1493. na putu prema Prosiku kraj Solina, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 36, 2012., 83-92.

Jedna Albertijeva pathos-formula u kapeli bl. Ivana Trogiranina, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 42, 2012., 137-159.

Za Vicka Andrića: jedan zvonik više, jedan zvonik manje, u: Klesarstvo i graditeljstvo, 3‒4, 2010., 77-87.

Prilozi opusu Nikole Vladanova u Šibeniku, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 41, 2005.‒2007., 159-185.

Gynaeceum Iovense Aspalathos Dalmatiae, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 40, 2004., 5-42.

The date of Foundation and original function of Diocletian's Palace at Split, u: Hortus artium medievalium, 9, 2003., 173-185.

Moći Sv. Ivana – trogirski paladij založen u Zadru. Filigran u riznicama dalmatinskih katedrala, : Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 38, 1999./2000., 151-177.

The First Centuries of Christianity in Diocletian's Palace in Split, u: Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (Radovi XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju, III), Città del Vaticano ‒ Split, 87-89, 1998., 55-68.

Ciborij Marka Andrijića ‒ prijedlog izvornog oblika, u: Godišnjak grada Korčule, 3, 1998., 91-96.

Nove potvrde za Dujma Vuškovića, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (Petriciolijev zbornik), 36, 1997., 31-42.

Duknovićev sv. Ivan Evanđelist u kapeli bl. Ivana Trogirskoga, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 37, 1997., 155-181.

Nikola Božidarević, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 34, 1994., 121-140.

Hektorovićev Tvrdalj u okviru renesansne ladanjske arhitekture na hrvatskoj obali, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 34, 1994., 169-192.

Ovum Struthionis, simbol i aluzija na škrinji sv. Šimuna u Zadru (1380) i na pali Piera della Francesce za Federica da Montefeltra, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (zbornik radova u čast Krune Prijatelja), 32, 1992., 321-350.

Capsella reliquiarum (1160.) iz sv. Kuzme i Damjana u Kaštel Gomilici, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 31, 1991., 41-60.

Ciklus mjeseci Radovanovog portala na katedrali u Trogiru, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 30, 1990., 95-143.

Šutnja Protomajstora bazilike San Marco u Veneciji ‒ razriješena, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 12-13, 1988./1989. (temat posvećen Milanu Prelogu), 97-107.

Gotičko raspelo iz Kotora, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 26, 1986./1987., 119-155.

Franjevačka crkva i samostan na Otoku kod Korčule, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 23, 1983., 149-191.

Siringa u svojoj ilirskoj postojbini, u: Arti musices, 14/1, 1983., 23-32.

Novootkriveni zabat predromaničke oltarske pregrade u Trogiru, u: Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 75, 1981., 157-162.

Metastasijevi stihovi u skladbama iz Glazbenog arhiva splitske katedrale, u: Arti musices, 11/2, 1980., 157-201 .

Jedan prijedlog za šest Chiozzotta u Korčuli, u: Bulletin JAZU, 2, 1980., 107-116.

Knjige

The Sphinx of Split’s Peristyle. Željka Štefiček, Jeremy J. White (trl.) Zagreb: AGM, 2017.

Sfinga na splitskom Peristilu. Zagreb: Zagrebački holding, Podružnica AGM, 2016.

Sinjska alka: kulturno-povijesni vodič. Sinj: Viteško alkarsko društvo Sinj, 2015.

Kamen istočnog Jadrana. Split: Javna ustanova ReraSD, 2015.

Kamen naš svagdašnji, Split, 2013. (244 str.)

Studije iz starije umjetnosti na Jadranu, sv. II., Biblioteka znanstvenih djela, Književni krug, Split, 2012. [695 str.]

Dalmacija. Kulturno-povijesni vodič, Turistička naklada, Zagreb, 2012. [140 str.]

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Pius Felix Invictus Augustus i njegova palača u Splitu, Muzej grada Splita, Split, 2012. [80 str.]

Šolta. Kulturno-povijesni vodič po otoku, Turistička naklada, Zagreb, 2011. [72 str.]

Pouke baštine za gradnju u hrvatskom priobalju, Zagreb, 2007. (urednik i uvodna studija)

Freud u Splitu. Neomaurska kuća na splitskoj obali, Ex libris (serija Patrimonium Croaticum), Split – Zagreb, 2006.

Osnutak grada Korčule, Ex libris (serija Patrimonium Croaticum), Zagreb, 2005.

Tesori della Croazia, Venecija, 2001. (urednik i uvodna studija)

Studije iz srednjovjekovne i renesansne umjetnosti na Jadranu, Biblioteka znanstvenih djela, Književni krug, Split, 2001.

Cesare Ripa: Ikonologija, Laus, Split 2000. (urednik i predgovor prijevodu)

Dioklecijanov akvedukt, Split, 1999. (urednik i uvodna studija)

Split, od palače do grada, Split, 1997.

Stare i rijetke knjige iz knjižnice Klasične gimnazije u Splitu (s Ingom Šegvić-Belamarić), Split, 1995.

Gospe od Zvonika, Društvo konzervatora Hrvatske, Zagreb 1991.

Poglavlja u knjigama i katalozima

Marian shrines along the Dalmatian coast in the Middle Ages and Early Modern Period, u: The Ways of the Misericordia: Arts, Culture and Marian religious paths between East and West, (ur.) Maria Stella Calò Mariani, Anna Trono, Galatina: Mario Congedo, 2017., str. 107-134.

The Flesh Tones in the Evangelistarium Traguriense from Trogir Chapter Archive, u: Inkarnat und Signifikanz : das menschliche Abbild in der Tafelmalerei von 200 bis 1250 im Mittelmeerraum, (ur.) Yvonne Schmuhl, Esther P. Wipfler, München: Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft, Technische Universität München [et al.], 2017., str. 536-549. (s Žanom Matulić Bilać)

Sveti Vlaho: životopis, legende, povijesni motivi izbora dubrovačkog zaštitnika, u: Sv. Vlaho u povijesti i sadašnjosti, (ur.) Pavica Vilać, Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2014., str. 26-41.

Cloth and Geography : Town Planning and Architectural Aspects of the First Industry in Dubrovnik in the 15th Century, u: Dalmatia and the Mediterranean : Portable Archaeology and the Poetics of Influence, (ur.) Alina Payne, Leiden - Boston: Brill, 2014., vol. 1., str. 268-309.

The Beginnings of modern Dubrovnik. Town planning and architectural aspects of the first industry in Dubrovnik in the 15th century, u: Portable Archaeology and the Poetics of Influnce: Croatia and Mediterranean, (ur.) Alina Payne, Koninklijke Brill nv, Leiden, 2013., 268-309.

Meštrovićev Zdenac života, u: Meštrovićev Zdenac života u Splitu, (ur.) A. Krstulović Opara, katalog izložbe u atriju Hrvatskog narodnog kazališta, 3. svibnja ‒ 15. kolovoza 2013., Split, 2013., 17-22.

Sveti Vlaho: životopis, legende, povijesni motivi izbora dubrovačkog zaštitnika, u: Sv. Vlaho u povijesti i sadašnjosti, (ur.) P. Vilać, monografija izložbe Dubrovačkih muzeja, Dubrovnik, 2013. (u tisku)

Gotička Sedes sapientiae iz svetišta splitske katedrale i njena barokna transformacija, u: Kapucinski samostan i svetište Gospe od Pojišana u Splitu, (ur.) A. Duplančić, Split, 2010., 203-210.

Majstor raspela svete Klare, u: Kapucinski samostan i svetište Gospe od Pojišana u Splitu, (ur.) A. Duplančić, Split, 2009., 203-210.

Nikola Božidarević, u: Croatia. Aspects of Art, Architecture and Cultural Heritage, (ur.) John Julius Norwich , Frances Lincoln Publishers Ltd, London, 2009., 110-121.

Konzervatorski panoptikum Davora Domančića, u: Davor Domančić, Zavičajni album (Sabrane studije i članci), (ur. i prir.) J. Belamarić, Književni krug, Split ‒ Matica hrvatska, Hvar, 2008., 5-13.

Dalmatinska zagora – nepoznata zemlja (predgovor monografiji izložbe), (ur.) J. Belamarić i M. Grčić, Zagreb, 2007., 17-41.

Barokizacija kapele sv. Ivana Trogirskog, u: Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću, (ur.) V. Marković i I. Prijatelj-Pavičić, Književni krug, Split, 2007., 273-298.

Kapela bl. Ivana Trogirskoga, u: Hrvatska renesansna, (ur.) M. Jurković i A. Erlande-Brandenburg, katalog izložbe, Zagreb ‒ Chateau d'Ecouen, 2004., 135-156.

Gotička kultura u Dalmaciji, u: Paolo Veneziano. Stoljeće gotike na Jadranu, Zagreb, 2004: 15-24.

La Dalmazia nella storia della pittura dal Duecento al Quattrocento, u: Paolo Veneziano, katalog izložbe, Rimini, 2002., 33-45.

Križani iz Krstilnice župnijske cerkve sv. Jurija v Piranu, u: Križani iz Pirana / Ptujski oltar Konrada Laiba, Narodna galerija, Ljubljana, 1999., 6-11.

Il volto di San Giovanni Evangelista di Giovanni Dalmata (Ivan Duknović) nella Cattedrale di Traù, u: Michelozzo, Scultore e Architetto (1396 ‒ 1472), (ur.) G. Morolli, Firenca, 1998., 287-296.

Ranokršćanska sakralna arhitektura Brača, u: Ranokršćanski spomenici otoka Brača, Split, 1994., 7-17.

Romanika, u: Tisuću godina hrvatske skulpture, (ur.) Igor Fisković i Ante Sorić, katalog izložbe, MGC, Zagreb, 1991., 27-48.

Nota per Biagio di Giorgio da Traù, u: Biagio di Giorgio da Traù, katalog izložbe, Venecija, 1989., 34-39.

Radovi u zbornicima

Transformacije splitskog Peristila tijekom 13. stoljeća, u: Mapping urban changes = Mapiranje urbanih promjena : [Collected Papers from the International Conference held in Dubrovnik, Croatia, 20-22 September 2017], (ur.) Ana Plosnić Škarić, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2017., str. 78-101.

Robert Adam’s Lesson of Split, u: Robert Adam and Diocletian’s Palace in Split : [Collected Papers from the International Conference held in Split in 2014], (ur.) Josip Belamarić, Ana Šverko. Zagreb: Školska knjiga : Institut za povijest umjetnosti, 2017., str. 285-307.

Franjevci i umjetnost na hrvatskoj obali u XIII. stoljeću, u: Kačić : zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja : Sveti Franjo u Hrvatskoj 1212., 46/47(2014/2015), str. 381-412.

Proemij Splitskoga statuta, u: Splitski statut iz 1312. godine : povijest i pravo : povodom 700. obljetnice : zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu, (ur.) Željko Radić, Marko Trogrlić, Massimo Meccarelli i Ludvig Steindorff, Split: Književni krug ; Filozofski fakultet, 2015., str. 509-526.

The Painting of Dujam Vučković on the Constitution of the Confraternity of Holy Cross in Split (1439), u: Scripta in honorem Igor Fisković : zbornik povodom sedamdesetog rođendana = Festschrift on the occasion of his 70th birthday, (ur.) Miljenko Jurković, Predrag Marković, Motovun - Zagreb: International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages ; Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, 2015., str. 187-194.

Dalmatia in the Visual Narrative. Georg Kowalczyk and Cornelius Gurlitt : An Atlas of Photographs of Dalmatian Monuments, u: Photo Archives and the Idea of Nation, Proceedings of the International Conference held in Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck-Institut, (ur.) Costanza Caraffa, Tiziana Serena, Berlin - München - Boston: De Gruyter, 2015., str. 95-118.

Svijećnjaci zadarskih majstora Mateja i Aristodija i dosad nepoznati fragmenti srednjovjekovnog tekstila iz splitske katedrale, u: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011., (ur.) Josip Belamarić, Bratislav Lučin, Marko Trogrlić i Josip Vrandečić, Split: Književni krug; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, 2014., str. 315-334.

Ranogotički ciborij iz crkve benediktinki sv. Nikole u Trogir, u: Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru : duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei : zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja, (ur.) Vanja Kovačić, Jozi Milanović, Trogir: Benediktinski samostan sv. Nikole, 2014., str. 147-154.

The Holy Portolano. The Sacred Geography of Navigation along the Dalmatian coast in the Middle Ages, u: The Holy Portolano : The Sacred Geography of Navigation in the Middle Ages : Fribourg Colloquium 2013 = Le portulan sacré : La géographie réligieuse de la navigation au Moyen Âge : Colloque Fribourgeois 2013, (ur.) Michele Bacci, Martin Rohde, Berlin - München - Boston: De Gruyter, 2014., str. 159-183.

Georg Kowalczyk e Cornelius Gurlitt – Atlante fotografico dei monumenti dalmati, u: Photo Archives and the Idea of Nation, (ur.) G. Caraffa i T. Serena, zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, 2013. (u tisku)

Umjetnička baština franjevaca u XIII. st., u: Početci franjevaštva u Hrvata. Povodom 800. Obljetnice dolaska sv. Franje na hrvatsku obalu, (ur.) J. Sopta, zbornik radova znanstvenog skupa, Split – Zadar, 2013. (u tisku)

Svijećnjaci zadarskih majstora Mateja i Aristodija i dosad nepoznati fragmenti srednjovjekovnog tekstila iz splitske katedrale, u: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst, (ur.) J. Belamarić, B. Lučin, M. Trogrlić, J. Vrandečić, zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 2013. (u tisku)

Alberti’s pathos-formula in the Chapel of the Blessed John Giovanni Orsini of Trogir, u: Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, (ur.) Machtelt Israels i Louis A. Waldman, Leo S. Olschki, Firenca, 2012., 221-228, 796-777.

Između nove vjere i prastarih vjerovanja, u: Metamorfoze mita, zbornik Dana Cvita Fiskovića III., (ur.) J. Belamarić i D. Milinović, Zagreb, 2012., 29-40.

Where there is no illusion there is no Illyria. In the Hinterland of Split, u FestschriftGerhard Wolf, (ur.) Manuela DeGiorgi, Annette Hoffmann i Nicola Suthor, Fink, Munich, 2012., 199-213.

Tracking Colour. The polychrome stone sculpture of 13th century in Trogir and Split, u: Polychrome Steinskulptur des 13. Jahrhunderts, Beiträge zur Tagung des Naumburg Kollegs vom 13. bis 15. Oktober 2011 in Naumbur g/Saale, Hrsg. Von Thomas Danzl, Christoph Herm und Annemarie Huhn, Verlag Gunter Oettel ‒ Gorlitz und Zittau, 2012., 21-30.

Gifts and Tears, u: Gift, Good, Theft. Circulation and Reception of Islamic objects in Italy and the Mediterranean World, 1250-1500, zbornik simpozija pri Institutu za povijest umjetnosti u Firenci, 10. ‒12. 3. 2006., Marsilio ed., Firenca, 2009.

Examples on the topic of toccare / non toccare in restauration practice of Croatian medieval art, u: Toccare / Non Toccare, međunarodna konferencija, njemačka sekcija ICOMOS ‒ Arhitektonski fakultet ‒ Odjel za restauraciju, tehnologiju umjetnosti i konzervaciju Arhitektonskog fakulteta, TUM München (München, 7.‒8. 12. 2007.), Hefte des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS XLVII, München, 2009., 106-116.

Urbanistički aspekti prve dubrovačke industrije u 15. stoljeću, u: Renesansa i renesanse, (ur.) P. Marković i J. Gudelj, Zbornik Dana Cvita Fiskovića II., Zagreb, 2008., 341-372.

Izgubljeni Koriolanov vrt, u: Kultura ladanja, (ur.) Nada Grujić, zbornik Dana Cvita Fiskovića I., Zagreb, 2006., 61-68.

Gynaeceum Iovense Aspalathos Dalmatie, u: Das Imperium zwischen Zentralisierung und Regionalisierung: Pälaste ‒ Regionen ‒ Völker, (ur.) A. Demand, Berlin ‒ New York, 2004., 141-162.

Marsilio Zorzi e la fondazione della città di Curzola (Korčula) nell'anno 1256, u: Venezia, le Marche e la civilta' adriatica: per festeggiare i 90 anni di Pietro Zampetti, ARTE Documento, 17-18-19, Edizioni della Laguna, Gorizia, 2003., 138-147.

The Bell Tower of Split Cathedral, u: 11. Osterreichischer Kunsthistorikertag: Osterweiterung – Westerweiterung, Kunsthistoriker. Mitteilungen des Österreichischen Kunsthistorikerverbandes, 2002., 88-91.

Il Ciborio di Marco Andrijić nella cattedrale di Curzola.á una proposta sulla forma originaria, u: Hadriatica. Attorno a Venezia e al Medioevo tra arti, storia e storiografia. Scritti in onore di Wladimiro Dorigo, Ennio Concina et al., Padova, 2002., 193-174.

Come Giorgio di Matteo ottenne la carica di protomaestro della cattedrale di S. Giacomo a Sebenico?, u: Per l'arte, da Venezia all'Europa, Studi in onore G. M. Pilo, Venecija, 2002., 97-102, 301-2.

Kipovi s nepoznate kapele Nikole Firentinca u Šibeniku, u: Sedam stoljeća šibenske biskupije, (ur.) M. Zenić, zbornik radova znanstvenog skupa, Šibenik, 2001., 893-906.

Le statue di una incognita cappella di Niccol˛ Fiorentino a Sebenico, u: Opere e giorni. Studi su mille anni di arte europea dedicati a Max Seidel, (ur.) C. Bergdolt, G. Bonsanti, Venecija, 2001., 307-314.

Sveti Vlaho i dubrovačka obitelj svetaca, u: Tisuću godina dubrovačke (nad)biskupije, (ur.) Ž. Puljić i N. Ančić, zbornik radova znanstvenog skupa, Dubrovnik, 2001., 703-731.

Un intagliatore gotico ignoto sulla sponda orientale dell'Adriatico, u: Gotika u Sloveniji, (ur.) J. Höfler, akti internacionalnog kongresa, Ljubljana, 1995., 147-157.

Portal majstora Radovana. Njegova ikonografija i stil u okviru razvoja skulpture u Splitu i Trogiru 13. stoljeća, u: Ivo Babić (ur.), Majstor Radovan i njegovo doba, zbornik radova internacionalnog simpozija o 750. godišnjici Radovanovog portala, Trogir, 1994., 137-160.

La scultura romanico-dalmata in relazione con quella veneziana, u: Akti Internacionalnog simpozija o 900-oj obljetnici posvete bazilike San Marco u Veneciji (Convegno di Storia dell'Arte marciana), Venecija, 1994., 176-196.

The Renaissance Villa in Dalmatia, u: Quattrocento Adriatico. Fifteenth-century Art of the Adriatic Rim, (ur.) Ch. Dempsey, zbornik kolokvija održanog u Firenci, Villa Spelman, 1994., 103-122.