New Editions

Kvartal XIX-1-2-2022

Authors: Josip Belamarić, Martina Bobinac, Lucija Burić, Sanja Cvetnić, Ivo Glavaš, Tatjana Jaklenec, Josip Klaić, Irena Kraševac, Lana Lovrenčić, Ana Lucić Telišman, Ivana Mance Cipek, Sanja Sekelj, Irena Šimić, Sara Študir, Radoslav Tomić, Iva Vidović, Ratko Vučetić, Andrej Žmegač

Zagreb, 2022
Year 19, No. 1-2
199 pp.

PDF ONLINE

Kvartal XVIII-3-4-2021

Authors: Darka Bilić, Tamara Bjažić Klarin, Franko Ćorić, Marin Duić, Frano Dulibić, Boris Dundović, Josip Klaić, Lana Lovrenčić, Julija Lozzi Barković, Ivana Mance, Ana Plosnić Škarić, Daniel Premerl, Mirjana Repanić Braun, Marina Safarić, Nevenka Šarčević, Andreja Šimičić, Ana Šverko, Željka Turk Joksimović, Barbara Vujanović

Zagreb, 2021
Year 18, No. 3-4
187 pp.

PDF ONLINE

Blok 19 – konzervatorski model

Katarina Horvat-Levaj (et. al.)

Institut za povijest umjetnosti, 2021.
pdf mrežno izdanje; 310 str.; ilustr.
ISBN: 978-953-7875-95-4

Kvartal XVIII-1-2-2021

Authors: Darija Alujević, Darka Bilić, Ivana Čapeta Rakić, Andrea Čeko, Igor Fisković, Iva Körbler, Jasenka Kranjčević, Irena Kraševac, Lana Lovrenčić, Milan Pelc, Ana Plosnić Škarić, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Barbara Vujanović, Vlasta Zajec, Andrej Žmegač

Zagreb, 2021
Year 18, No. 1-2
144 pp.

PDF ONLINE

Lorenzo Lotto, portret Tome Nigera u Splitu

Radoslav Tomić

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.

Cijena: 13,27 €

Cijena: 100.00 kn

Dubrovačka ladanjska arhitektura

Nada Grujić

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.
538 str.; ilustr.; izvori i literatura; summary; kazalo osoba; topografsko kazalo
ISBN 978–953–7875–63–3

Cijena: 42,47 €

Cijena: 320.00 kn