Studies and Monographs

Oton Postružnik: u znaku likovne preobrazbe

Ivanka Reberski

Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1987.
350 str.; ilustr.; 23 cm
ISBN: 86-80195-06-5

Cijena: 30.00 kn

Sakralna gotička arhitektura u Slavoniji

Diana Vukičević-Samaržija

Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, Zagreb, 1986.
189 str.; ilustr.; 24 cm; Zusammenfassung
ISBN: 86-80195-04-9

Cijena: 60.00 kn

Rovinj – razvoj naselja

Biserka Tadić

Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, Zagreb, 1982.
157 str.; 7 presavijenih listova s tablama (tlocrti); ilustr.; 24 cm; Summary
ISBN: ―
-
Sold out.

U funkciji znaka: Drago Ibler i hrvatska arhitektura između dva rata

Željka Čorak

Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti – Društvo povjesničara umjetnosti, 1981.
268 str.; ilustr.; 24 cm; Zusammenfassung
ISBN: ―

Sold out.

Planirana izgradnja na području Dubrovačke Republike

Marija Planić-Lončarić

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1980.
181 str.; 1 presavijeni list (tlocrt); ilustr.; 24 cm
ISBN: –

Sold out.