Kvartal

Kvartal XIII-1/2-2016

Authors: Josipa Alviž, Petra Batelja, Tamara Bjažić Klarin, Nikola Bojić, Marjan Bradanović, Franko Ćorić, Ljerka Dulibić, Bojan Goja, Luka Skansi, Ivana Tadić, Tanja Trška, Željka Turk Joksimović, Vlasta Zajec, Jasenka Kranjčević, Krasanka Majer Jurišić, Marko Filip Pavković, Vesna Perković Jović, Ivana Prijatelj Pavičić

Zagreb, 2016
Year 13, No. 1-2
86 pp.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal XII-3/4-2015

Authors: Josipa Alviž, Antun Baće, Irena Bekić, Tamara Bjažić Klarin, Dubravka Botica, Ivan Braut, Aleksandra Bunčić, Haris Dervišević, Ljerka Dulibić, Snješka Knežević, Josipa Lulić, Krasanka Majer Jurišić, Ivana Mance, Marko Filip Pavković, Milan Pelc, Iva Raič Stojanović, Danko Šourek, Ivana Tadić, Sandra Uskoković, Vlasta Zajec, Danko Zelić

Zagreb, 2015
Year 12, No. 3-4
89 pp.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal XII-1/2-2015

Authors: Josipa Alviž, Petra Batelja, Marija Bijelić, Vanja B. Mustapić, Sandi Bulimbašić, Frano Dulibić, Marko Golub, Antonio Grgić, Viki Jakaša Borić, Jasenka Kranjčević, Ivor Kranjec, Sandra Križić Roban, Palmira Krleža, Helena Kušenić, Tonko Maroević, Milan Pelc, Tihana Puc, Helena Puhara, Ivanka Reberski, Ana Šeparović, Danko Šourek, Ivana Tadić, Ana Torlak, Tanja Trška, Margareta T. Podmanicki, Lucija Vuković, Andrej Žmegač, Petra Župan

Zagreb, 2015
Year 12, No. 1-2
96 pp.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal XI-3/4-2014

Authors: Silvija Banić, Dubravka Botica, Ivan Braut, Željka Čorak, Sanja Draganić, Marko Filip Pavković, Nada Grujić, Draženka Jalšić Ernečić, Martina Juranović Tonejc, Nikolina Kordić, Sandra Križić Roban, Ivana Mance, Ema Mazrak, Jasmina Nestić, Petar Prelog, Ksenija Škarić, Dušan Škorić, Marko Špikić, Ana Šverko, Ivana Tadić, Ivana Tomas, Barbara Vujanović, Meri Zornija

Zagreb, 2014
Year 11, No. 3-4
​93 pp.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal XI-1/2-2014

Authors: Josipa Bilić, Dubravka Botica, Alan Braun, Fani Celio Cega, Sanja Cvetnić, Sanja Cvetnić, Željka Čorak, Antonija Eremut, Jasmina Fučkan, Marta Kiš, Leonida Kovač, Irena Kraševac, Krasanka Majer Jurišić, Ivana Mance, Mirta Pavić, Karla Pudar, Sofija Sorić, Ana Šverko, Lucija Vuković

Zagreb, 2014
Year 11, No. 1-2
​85 pp.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal X-3/4-2013

Authors: Višnja Bralić, Sandi Bulimbašić, Karmen Čabrilo, Franko Ćorić, Antonija Eremut, Ivan Josipović, Zlatko Jurić, Zlatko Karač, Irena Kraševac, Krasanka Majer Jurišić, Vicko Marelić, Tonko Maroević, Ana Mišković, Anotnija Mlikota, Mirta Pavić, Ivana Podnar, Tomislav Premerl, Marina Pretković, Iva Raič Stojanović, Vlatka Stagličić Carić, Margarita Sveštarov Šimat, Ana Šverko, Radoslav Tomić, Marija Tonković, Damir Tulić, Barbara Vujanović, Vlasta Zajec, Maja Žvorc

Zagreb, 2013
Year 10, No. 3-4
​104 pp.

Cijena: 15.00 kn