Kvartal

Kvartal V-1-2008

Authors: Ivan Basić, Sandi Bulimbašić, Ivana Čapeta, Ivana Haničar Buljan, Vjekoslav Jukić, Tonko Maroević, Bruno Nefat, Dinko Peračić, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Magdalena Skoblar, Marija Stagličić, Vlatka Stagličić Carić, Svjetlana Sumpor, Ksenija Šarić, Samo Štefanac, Tanja Trška, Nikolina Uroda, Ratko Vučetić, Žarka Vujić

Zagreb, 2008
Year 5, No. 1
86 pp.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal IV-4-2007

Authors: Davor Aslanovski, Antun Baće, Ivan Basić, Darka Bilić, Marijan Bradanović, Marijan Bradanović, Ljerka Dulibić, Nadežda Elezović, Ivana Haničar Buljan, Libuše Jirsak, Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Krasanka Majer, Renata Margaretić Urlić, Tonko Maroević, Veljko Mihalić, Breda Mihelič, Darja Radović Mahečić, Vlasta Zajec

Zagreb, 2007
Year 4, No. 4
69 pp.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal IV-3-2007

Autori u broju: Antun Baće, Višnja Bralić, Sanja Cvetnić, Ljerka Dulibić, Ivana Haničar Buljan, Zlatko Karač, Irena Kraševac, Dragana Lucija Ratković, Krasanka Majer, Predrag Marković, Magdalena Skoblar, Marko Špikić, Flora Turner-Vučetić, Alan Vlahov, Davorin Vujčić, Maja Zeman

Zagreb, 2007
Year 4, No. 3
61 pp.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal IV-2-2007

Authors: Davor Aslanovski, Ivan Basić, Katarina Briški, Željka Čorak, Ješa Denegri, Andreja Der-Hazarijan Vukić, Vesna Dubovečak, Nina Gazivoda, Silvija Limani, Julija Lozzi-Barković, Ivana Mance, Petar Prelog, Ivana Prijatelj Pavičić, Tihana Puc, Sabina Salamon, Svjetlana Sumpor, Marina Vicelja, Vanja Žanko

Zagreb, 2007
Year 4, No. 2
69 pp.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal IV-1-2007

Autori u broju: Sonja Briski Uzelac, Željka Čorak, Ana Dević, Frano Dulibić, Marko Golub, Ivana Haničar Buljan, Iva Körbler, Irena Kraševac, Sandra Križić Roban, Silvija Limani, Julija Lozzi-Barković, Ivana Mance, Predrag Marković, Tonko Maroević, Petar Prelog, Petar Prelog, Ive Šimat Banov, Marko Špikić, Ambroz Tudor, Flora Turner-Vučetić, Marina Vicelja, Sandi Vidulić, Davorin Vujčić

Zagreb, 2007
Year 4, No. 1
79 pp.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal III-4-2006

Authors: Jasminka Babić, Sanja Cvetnić, Viki Jakaša Borić, Miljenko Jurković, Snješka Knežević, Ljiljana Kolešnik, Iva Körbler, Vesna Lovrić Plantić, Krasanka Majer, Petar Puhmajer, Ivo Maroević, Dino Milinović, Sagita Mirjam Sunara, Ivo Petricioli, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Jasna Salamon, Marija Stagličić, Svjetlana Sumpor, Rozana Vojvoda, Ratko Vučetić, Vlasta Zajec

Zagreb, 2006
Year 3, No. 4
​84 pp.

Cijena: 15.00 kn