Upute

Kontakt:

Lina Šojat, voditeljica knjižnice
T. 01 6112 745
F. 01 6112 742
E. knjiznica@ipu.hr

Radno vrijeme knjižnice i čitaonice:

Od ponedjeljka do petka – od 9 do 12 sati.
Uz prethodnu najavu putem e-maila ili telefonski.

Upute za korisnike

  • Pravo na korištenje građe i usluge stječe se članstvom u knjižnici Instituta. Članstvo i korištenje građe se ne naplaćuje. Članom knjižnice Instituta postaje se ispunjavanjem upitnika i upisom u evidencijsku knjigu korisnika predočenjem valjanog osobnog dokumenta.
  • Korisnici knjižnične građe Instituta su djelatnici Instituta i vanjski korisnici.
  • Radi zaštite knjižnična građa se ne može posuđivati za korištenje izvan prostorija Instituta.
  • Sva knjižnična građa posuđuje se djelatnicima Instituta u svrhu vlastitog znanstveno-istraživačkog rada na rok prema dogovoru. Ostali korisnici mogu svu građu koristiti u čitaonici.
  • Zaposlenicima Instituta knjižnični je fond dostupan cijelog radnog dana te se mogu samostalno služiti građom uz uvjet da evidentiraju svako iznošenje građe iz prostorija Knjižnice.
  • Knjižnica može omogućiti vanjskim korisnicima iznošenje građe u svrhu umnažanja na jedan dan u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima i odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na uvjete i način korištenja građe. Djelatnik knjižnice može tražiti polog osobnog dokumenta kao jamstvo povratka iznesene građe.
  • Svaka posudba se evidentira. Knjižničnu građu vanjskim korisnicima može izdavati samo knjižnično osoblje.
  • Knjižnica omogućuje posudbu svoje građe drugim knjižnicama putem međuknjižnične posudbe u dogovoru s ravnateljem.

Prema Pravilniku o radu knjižnice Instituta
Zagreb, prosinac 2015. godine