Nova izdanja

Kvartal XV-1-4-2018

Autori u broju: Darija Alujević, Ivo Babić, Joško Belamarić, Nikolina Belošević, Darka Bilić, Danijel Ciković, Sanja Cvetnić, Ivana Čapeta Rakić, Denis Derk, Boris Dundović, Bartol Fabijanić, Ivan Ferenčak, Zlatko Jurić, Irena Kraševac, Bojan Krištofić, Igor Loinjak, Krasanka Majer Jurišić, Tonko Maroević, Marko Filip Pavković, Patricia Počanić, Helena Puhara, Irena Ravlić, Mirjana Repanić Braun, Sanja Sekelj, Nevenka Šarčević, Petra Šlosel, Marija Tonković, Pavuša Vežić, Antonella Vlaše, Daniel Zec.

Zagreb, 2019.
God. 15, br. 1-4
192 str.

Cijena: 50.00 kn

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 42 (2018)

Broj 42 (2018)

Autori
Josipa Alviž, Laura Chinelatto, Sanja Cvetnić, Bojan Goja, Krasanka Majer Jurišić, Renata Komič Marn, Daniel Premerl, Petar Puhmajer, Ivan Čapeta Rakić, Jasminka Najcer Sabljak, Ana Šeparović, Julia Tatrai, Ivan Viđen, Danko Zelić

Zagreb, 2018.
God. 37, br. 42
183 str.

Cijena: 80.00 kn

Modern and Contemporary Artists' Networks. An Inquiry into Digital History of Art and Architecture

Ljiljana Kolešnik, Sanja Horvatinčić (ur.)

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2018.
pdf online edition
ISBN 978-953-7875-59-6

Mapiranje urbanih promjena

Ana Plosnić Škarić (ur.)

Institut za povijest umjetnosti, 2017.
pdf mrežno izdanje, 608 str.
ISBN 978-953-7875-45-9

Cijena: 320.00 kn

Minijature u misalima zagrebačkoga biskupa Jurja od Topuskog

Milan Pelc

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Sisačka biskupija, Sisak, 2018.
219 str.; ilustr. u boji; literatura, kazalo
ISBN (IPU): 978-953-7875-55-8

Cijena: 350.00 kn

Hrvatska moderna umjetnost i nacionalni identitet

Petar Prelog

Institut za povijest umjetnosti, 2018.
331 str.; ilustr. u boji; izvori, literatura, kazalo
ISBN 978-953-7875-49-7

Cijena: 140.00 kn